HARCIRAH

Hızlı tren bilet ücreti yol masrafı olarak ödenir mi?
Hızlı tren bilet ücreti yol masrafı olarak ödenir mi?

Hızlı tren bilet ücreti yol masrafı olarak ödenir mi?

Memurun Eş Durumu Tayinlerinde Sürekli Görev Yolluğu
Memurun Eş Durumu Tayinlerinde Sürekli Görev Yolluğu

Eş Durumu Tayin Harcırah Memurun Eş Durumu Tayinlerinde Sürekli Görev Yolluğu, eşlerin birlikte veya farklı zamanlarda aynı yere tayin olmaları durumunda sürekli görev yolluğu nasıl ödenir

Geçici Görevde Hafta Sonları İkamet Yerine Dönüş Yapan Memurun Harcırahı
Geçici Görevde Hafta Sonları İkamet Yerine Dönüş Yapan Memurun Harcırahı
İkametgahı değişmeyen memurun sürekli  görev yolluğu
İkametgahı değişmeyen memurun sürekli görev yolluğu
Memur olmayan kişilere geçici görev yolluğu ödenir mi?
Memur olmayan kişilere geçici görev yolluğu ödenir mi?
Geçici görevde mutat taşıttan ne anlaşılmalıdır?
Geçici görevde mutat taşıttan ne anlaşılmalıdır?

harcırah kanununa göre mutat taşıt nedir, 6245 sayılı kanuna göre mutat taşıt kavramından ne anlaşılmalıdır? 6245 harcırah kanunu mutat taşıt

Yolluk avanslarının zamanında mahsup edilmemesi
Yolluk avanslarının zamanında mahsup edilmemesi

geçici görev yolluğu olarak verilen avansların zamanında mahsup işleminin yapılmamış olması halinde avans mahsubunu zamanında yapmayan görevliler hakkında gerekli işlemler yapılmak zorundadır

Harcırahın Eksik Ödenen Kısmının Talep Edilmesinde Zamanaşımı Dikkate Alınır mı?
Harcırahın Eksik Ödenen Kısmının Talep Edilmesinde Zamanaşımı Dikkate Alınır mı?
Sürekli Görev Yolluğu En Kısa Mesafeden Ödenmek Zorunda mı?
Sürekli Görev Yolluğu En Kısa Mesafeden Ödenmek Zorunda mı?
Yemek  ve Yatacak Yerleri Kurumlarınca  Karşılananların Harcırahı
Yemek ve Yatacak Yerleri Kurumlarınca Karşılananların Harcırahı