Geçici görevde fazla bagaj ücreti ödenir mi?

Memurların geçici görevle gittikleri yerlere uçakla seyahat etmeleri durumunda bazen götürmüş oldukları malzemelerin ve eşyaların fazla olması sebebiyle fazla bagaj ücreti ödemeleri mümkün olmaktadır.Mevzuat çerçevesinde konuyu değerlendirmeye çalışalım.

İçindekiler

  1. Geçici görevde bagaj ücreti ödenir mi

  2. harcırah kanunda bagaj hangi eşyaları kapsar

  3. Fazla bagaj ücreti memura ödenir mi?

1.Geçici görevde bagaj ücreti ödenir mi?

Memurlara yapılan harcırah ödemeleri harcırah kanununa göre yapılmaktadır., 6245 sayılı Harcırah Kanununun 14 üncü maddesinde yer alan hükme göre  bir görevin yaptırılması amacıyla geçici olarak yurtiçinde veya dışında başka bir yere gönderilenlere yol gideri ve gündelik olmak üzere geçici görev yolluğu verileceği ve hamal, bagaj ve ikametgah veya görev yeri ile istasyon veya durak arasındaki taşıt aracı giderinin de ayrıca ödeneceği hükme bağlanmıştır

2.Geçici görevde bagaj hangi eşyaları kapsar ?

Diğer taraftan, harcırah kanunun 3 üncü maddesinde “bagaj, memur ve hizmetlinin mensup olduğu kuruma veya şahsına ait olup, resmi vazife için kullanılabilecek eşya ile yolcunun bu seyahati için ihtiyacı bulunan şahsi eşyasından mutat surette taşınması mümkün olanlar” şeklinde tanımlanmıştır.

3.Fazla bagaj ücreti memura ödenir mi?

Uçakla yapılan yolculuklarda belli kg üstünde olan bagajlar için ayrıca bir ücret tahsil edilmektedir.Konuya ilişkin olarak Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce daha önceki yıllarda verilmiş olan bir görüşte "özel eşyalardan kaynaklanan bagaj ağırlık aşımı nedeniyle ödenen ilave ücret ve farkların Kurum bütçesinden ödenmesine imkan bulunmamaktadır" şeklinde görüş verilmiştir.

İlgili görüşe göre memurun bagajında yer alan giysi ve benzeri malzemelerin değil,memurun görevine ait olmayan malzemeleri yanında götürmesi durumunda ki bagaj ücretinden bahsedilmekte olup, uzun süreli geçici görevle bir yerden bir yere giden memurun fazla eşyayı yanında götürmesinin doğal olacağı bu şekildeki bagaj ücretlerinin ödenmesi gerektiği ,geçici görevle alakası olmayan ve görev yerine bisiklet,kayak takımı, çadır v.b malzemeleri ekstra olarak götüren memurların bagaj ücretlerinin ilgili kapsam dahilinde değerlendirilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.