PERSONEL MEVZUATI

Doğum İzninde Naklen Atanan Memur Hakkında Yapılacak İşlemler
Doğum İzninde Naklen Atanan Memur Hakkında Yapılacak İşlemler

Doğum İzninde Naklen Atanan Memur Hakkında Yapılacak İşlemler, Doğum iznini kullanmakta iken naklen atanan memurun doğum iznini keserek yeni kurumunda başlamasının zorunlu olup olmadığı hk. Devlet Personel Başkanlığınca verilmiş olan görüş yazısı

Sınıf Değiştiren Memurların Önceki Ek Göstergeden Faydalanması
Sınıf Değiştiren Memurların Önceki Ek Göstergeden Faydalanması

Sınıf Değiştiren Memurların Önceki Ek Göstergeden Faydalanması Kamu kurumlarında özellikle mühendis,öğretmen veya sağlık hizmetleri sınıfında olmak üzere bazı unvanlarda görev yapan kişiler Genel İdari hizmetler sınıfında Müdür kadrolarına naklen atanmaktadırlar.Bu şekilde müdür kadrolarına hizmet sınıfı değişikliği yaparak ataması yapılan kişilerin önceki unvanlarına ait ek gösterge rakamları yeni atanmış olduğu unvanın ek gösterge rakamından fazla olması halinde eski mesleklerine ait ek göstergeden faydalanma hakları bulunmaktadır.Bu şekilde ataması yapılan memurların önceki mesleklerine ait ek göstergeden hangi şekilde yararlanacağına ilişkin açıklamaları bu yazımızda yapacağız.

Memur Kazanılmış Hak Aylığında Değerlendirilmeyen Süreler
Memur Kazanılmış Hak Aylığında Değerlendirilmeyen Süreler
Anne veya Babası Hasta Olan Memurun Nakil Talebi
Anne veya Babası Hasta Olan Memurun Nakil Talebi
Resmi İzinlerde İl Dışından ve Yurt Dışından Rapor Alan Memur Hk DPB Görüş
Resmi İzinlerde İl Dışından ve Yurt Dışından Rapor Alan Memur Hk DPB Görüş
Denetimli Serbestlik Cezası Alan Memurun Durumu
Denetimli Serbestlik Cezası Alan Memurun Durumu

Memur Denetimli Serbestlik Ceza Denetimli Serbestlik Cezası Alan Memurun Durumu işlemiş oldukları suçlardan dolayı ceza almaları ve almış oldukları cezaların Denetimli Serbestlik Cezasına çevrilmesi durumunda kamu kurum ve kuruluşlarınca ilgili memur hakkında nasıl bir işlem yapılması gerektiği yönünde Devlet Personel Başkanlığı görüş yazısı

Memurun Tek Hekimden Aldığı Rapor 40 Günü Geçerse Ne Yapılmalı
Memurun Tek Hekimden Aldığı Rapor 40 Günü Geçerse Ne Yapılmalı

Memurun Tek Hekimden Aldığı Rapor 40 Günü Geçerse Ne Yapılmalı memur bir yıl içinde kaç gün tek hekimden doktordan rapor alırsa hakem hastaneye gitmesi gerekir, memur sağlık raporu

Bitirilen Yüksek Lisans Alanına Göre Memur Atamasına Başvuru Yapılır mı?
Bitirilen Yüksek Lisans Alanına Göre Memur Atamasına Başvuru Yapılır mı?
Göreve İade Edilen Memurun Mahkeme Kararında Özlük Haklarına İlişkin Hüküm Yoksa Ne Yapılır?
Göreve İade Edilen Memurun Mahkeme Kararında Özlük Haklarına İlişkin Hüküm Yoksa Ne Yapılır?
Sağlık Raporu Alan Memur Göreve Başlamadan Tekrar Rapor Alabilir mi?
Sağlık Raporu Alan Memur Göreve Başlamadan Tekrar Rapor Alabilir mi?