Doktora yapan memura iki kademe verilmesi

Soru: " Tarım ve Orman Bakanlığı......................müdürlüğünde bilgisayar işletmeni olarak görev yapıyorum.  Eğitim yöneticiliği alanında doktora yaptım. Devlet Memurları Kanununa göre derece veya kademe ilerlemesi hakkım var mı? Kuruma yaptığım başvuruya red cevabı alıyorum"

Denetimli serbestlik cezası alan memur hakkında yapılacak işlem Denetimli serbestlik cezası alan memur hakkında yapılacak işlem

Cevap: 

Bilindiği üzere, Devlet memurlarının hizmet şartları, nitelikleri, atanma ve yetiştirilmeleri, ilerleme ve yükselmeleri, ödev, hak, yüküm ve sorumlulukları, aylıkları ve ödenekleri ve diğer özlük işleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile düzenlenmiştir.

Kanunun 36 ıncı maddesinde memuriyet sınıflarında görevli personelin öğrenim durumlarına göre giriş ve yükselebilecekleri derece ve kademeler ile memuriyete giriş kademe ve derecelerine kademe ve derece eklendiği durumlar düzenlenmiştir.

 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/A-9 maddesinde; ''Memurluğa girmeden önce veya memuriyetleri sırasında yüksek öğrenim üstü master derecesi almış olanlarla yüksek öğrenim kurumlarında en az bir yıl ilave öğrenim yaparak lisans üstü ihtisas sertifikası alanlara bir kademe ilerlemesi, tıpta uzmanlık belgesi alanlara meslekleri ile ilgili öğrenim dallarında doktora yapanlara bir derece yükselmesi uygulanır. Master derecesini alıp bir kademe ilerlemesinden yararlanan memura, mesleği ile ilgili öğrenim dalında doktora yaptığı takdirde iki kademe ilerlemesi uygulanır.'' hükmü yer almaktadır.

36/A-9 maddesinde doktora yapan memurlarla ilgili düzenlemeye baktığımızda;  memuriyetteyken yapılan doktora eğitiminden dolayı iki ilave kademe alınabilmesi için doktoranın memurun mesleği ile ilgili alanda olması gerekmektedir.

Mesleği ile ilgili alan tanımının neyi ifade ettiği sorusunun cevabını ise mülga Devlet Personel Başkanlığının bu hususta verdiği görüşlerden memurun kadro unvanı ve yürüttüğü görevin anlaşılması gerektiği değerlendirilmektedir. Dolayısıyla bilgisayar işletmeni kadrosunda görev yaptığınız için göreviniz bilgisayar işletmenliği olup yapmış olduğunuz doktoradan dolayı ilave kademeden faydalanmanız için doktora eğitimizin mesleğinizle ilgili alanda olması gerekmektedir.

Konuya ilişkin mailiniz incelendiğinde özetle; bilgisayar işletmeni kadrosunda görev yaparken eğitim yöneticiliği alanında doktora yaptığınızı ve DMK'nın 36/A-9 maddesi kapsamında iki ilave kademe hakkından faydalanma isteğinizin reddedildiği anlaşılmaktadır.

Yukarıda yer alan mevzuat hükmüne göre yapmış olduğunuz doktoranın mesleğinizle ilgili olmaması sebebiyle doktora yapanlara verilen iki ilave  kademe hakkından faydalanmanızın mümkün olmadığı değerlendirilmektedir. 

Editör: Mustafa Rüzgar