SGK

Yurtdışından alınan emekli maaşları haczedilebidir
Yurtdışından alınan emekli maaşları haczedilebidir

Yurtdışından alınan emekli maaşları haczedilebidir

Kamuda Çalışan 4 D li İşçilerin Disiplin İşlemleri
Kamuda Çalışan 4 D li İşçilerin Disiplin İşlemleri

Kamuda Çalışan 4 D li İşçilerin Disiplin İşlemleri ,kadroya geçen taşeron işçilere uygulanacak olan disiplin hükümleri, kamu kurumları işçiler için disiplin düzenlemesi yapabilir mi? İşçilere hangi disiplin cezaları verilebilir ?

Tarım Bakanlığı 4 d li işçilerin maaşları TİS e göre ödenecek
Tarım Bakanlığı 4 d li işçilerin maaşları TİS e göre ödenecek
Yurtdışında geçen hizmet sürelerinin borçlandırılması ve değerlendirilmesinde değişiklikler yapıldı
Yurtdışında geçen hizmet sürelerinin borçlandırılması ve değerlendirilmesinde değişiklikler yapıldı
Sağlık Bakanlığı 4 d li işçilerin TİS e geçiş sürecine ilişkin yazı yayımladı
Sağlık Bakanlığı 4 d li işçilerin TİS e geçiş sürecine ilişkin yazı yayımladı
Memuriyeti kazanan işçinin kıdem tazminat hakkı varmı?
Memuriyeti kazanan işçinin kıdem tazminat hakkı varmı?

memuriyeti kazandığı için iş sözleşmesini iptal eden işçiye haklı fesih nedeniyle kıdem tazminatı ödenemeyeceğine ilişkin örnek yargıtay kararı

Belediye şirketinde çalışanların ilave tediye ödemesi
Belediye şirketinde çalışanların ilave tediye ödemesi

Belediyelerin hissedarı olduğu şirketlerde çalışanlara ilave tediye ödemesi yapılmayacağına ilişkin yargıtay kararı , belediye şirketinde çalışan taşeron işçilere ilave tediye ödemesi yapılması

İşçi sendika ücreti net ücrettenmi brüt ücrettenmi kesilir
İşçi sendika ücreti net ücrettenmi brüt ücrettenmi kesilir
Toplu sözleşmeye geçecek 4 D li işçilere enflasyon zammı ödenecek
Toplu sözleşmeye geçecek 4 D li işçilere enflasyon zammı ödenecek
Toplu sözleşmeye dahil olacak işçiler aralık tediyesini zamlı alacaklar
Toplu sözleşmeye dahil olacak işçiler aralık tediyesini zamlı alacaklar