KPSS DERS NOT VE SORULARI

Borçlar hukukuna göre eksik borçlar hangileridir?
Borçlar hukukuna göre eksik borçlar hangileridir?

Borçlar hukukuna göre eksik borçlar hangileridir? Borçlar Hukukuna göre eksik borç nedir? Borçlar Hukukuna göre eksik borç türleri nelerdir?

Kurumsal yönetim yönetişim nedir?
Kurumsal yönetim yönetişim nedir?

Kurumsal yönetim yönetişim nedir? Kurumsal yönetimin değerlendirilmesi görevlerinde; anketler yönetimin öz değerlendirmeleri ortak çalışma ve uzman desteği ve etik ile ilgili program ve faaliyetlerin değerlendirilmesi araçları kullanılabilir

Sayıştay tarafından verilen genel uygunluk bildirimi
Sayıştay tarafından verilen genel uygunluk bildirimi
Fizyokrat Görüş hakkında merak edilenler
Fizyokrat Görüş hakkında merak edilenler
5018 sayılı kanuna göre geçici bütçe uygulaması
5018 sayılı kanuna göre geçici bütçe uygulaması
Denetimde örnekleme riski nedir
Denetimde örnekleme riski nedir

Denetimde örneklemeyi uygularken denetçi iki tür riskle karşılaşır: Örnekleme Riski , Örneklemeden Kaynaklanmayan Risk

İç Kontrol Sistemini Tanıma Yöntemleri
İç Kontrol Sistemini Tanıma Yöntemleri

İç kontrol sisteminin tanınmasında; kamu mali yönetimine ilişkin temel mevzuat, kurumun örgüt yapısı, kurum yönetiminin yayınladığı iç mevzuat (genelgeler), iş akış şemaları, görev tanımları, kurumun hesap planı ve muhasebe yönetmeliği, iç denetçi raporları, kurum faaliyet raporları, iç kontrol güvence beyanı, önceki yıllara ait dış denetim raporları gibi kaynaklardan yararlanılır.

Denetimde çalışma kağıdı ve özellikleri
Denetimde çalışma kağıdı ve özellikleri
Cumhurbaşkanına kim vekâlet eder
Cumhurbaşkanına kim vekâlet eder
Anayasa Mahkemesine bireysel başvurunun kapsamı ve nitelikleri
Anayasa Mahkemesine bireysel başvurunun kapsamı ve nitelikleri