VERGİ MEVZUATI

Temizlik, Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetleri güncel tevkifat oranları
Temizlik, Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetleri güncel tevkifat oranları

2021 yılı Taşımacılık Hizmetleri Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı Temizlik, Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetleri güncel tevkifat oranları  (7/10), iken 9/10 oldu

Harcırah ödemelerinin yol ve konaklama giderlerindeki KDV indirim konusu yapılabilir mi?
Harcırah ödemelerinin yol ve konaklama giderlerindeki KDV indirim konusu yapılabilir mi?

Harcırah ödemelerinin yol ve konaklama giderlerindeki KDV indirim konusu yapılabilir mi?

2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilen ve tahakkuk ettirilen KDV’nin ödenmiş olması şartı
2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilen ve tahakkuk ettirilen KDV’nin ödenmiş olması şartı
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğüne yapılan teslimlerde KDV tevkifatı 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğüne yapılan teslimlerde KDV tevkifatı 
Yük ve servis taşımacılığı  güncel KDV tevkifat oranları
Yük ve servis taşımacılığı güncel KDV tevkifat oranları
Makine, Teçhizat, Demirbaş ve Taşıtlara Ait Tadil, Bakım ve Onarım Hizmetleri tevkifat oranı güncel
Makine, Teçhizat, Demirbaş ve Taşıtlara Ait Tadil, Bakım ve Onarım Hizmetleri tevkifat oranı güncel

Makine, Teçhizat, Demirbaş ve Taşıtlara Ait Tadil, Bakım ve Onarım Hizmetleri (2.1.3.2.3) tevkifat oranı 35 nolu KDV tebliği ile 7/10 olmuştur

KDV Genel Tebliğinde değişiklik yapıldı
KDV Genel Tebliğinde değişiklik yapıldı

KDV Genel Tebliğinde değişiklik yapıldı

GMSİ Beyannamesinde İndirilecek Giderler Özelge
GMSİ Beyannamesinde İndirilecek Giderler Özelge
VUK Genel Tebliğinde değişiklik yapıldı
VUK Genel Tebliğinde değişiklik yapıldı
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 524)
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 524)