VERGİ MEVZUATI

2020 yılı Damga Vergisi oranları belli oldu
2020 yılı Damga Vergisi oranları belli oldu

2020 yılı Damga Vergisi oranları belli oldu, 2020 Yılı Damga Vergisi, Damga Vergisi I Sayılı Cetvel

Asgari Geçim İndiriminde eş ve çocuk durumuna göre uygulanacak oranlar
Asgari Geçim İndiriminde eş ve çocuk durumuna göre uygulanacak oranlar

Memur ve işçilerin maaş ve ücretleri hesaplanırken çalışan kişinin eşinin çalışılı çalışmadığı ve çocuklarının eğitim durumlarına göre farklı oranlar uygulanmaktadır.

2020 Yılı yeniden değerleme oranları
2020 Yılı yeniden değerleme oranları
2020 Yılı MTV artış oranı belli oldu
2020 Yılı MTV artış oranı belli oldu
Bedel içermeyen ancak cezai şart içeren sözleşmelerde damga vergisi
Bedel içermeyen ancak cezai şart içeren sözleşmelerde damga vergisi
Geçici kabul tutanağı onay tarihinden sonra yapılan hakediş ödemelerinde vergi tevkifatı
Geçici kabul tutanağı onay tarihinden sonra yapılan hakediş ödemelerinde vergi tevkifatı

Geçici kabul tutanağı onay tarihinden sonra yapılan hakediş ödemelerinde vergi tevkifatı

Ücretliler için 2020 yılından sonra uygulanacak gelir vergisi oranları yürürlüğe girdi
Ücretliler için 2020 yılından sonra uygulanacak gelir vergisi oranları yürürlüğe girdi

Ücretliler için 2020 yılından sonra uygulanacak gelir vergisi oranları yürürlüğe girdi, Tek ve birden fazla işverenden elde edilen gelirde beyanname verme

İşçiye ödenen ihbar tazminatı tutarından agi düşülmeli mi?
İşçiye ödenen ihbar tazminatı tutarından agi düşülmeli mi?
2020 mtv vergisi tutarları tablosu
2020 mtv vergisi tutarları tablosu
Asgari Geçim İndiriminde Aile Fertlerinin Durumu
Asgari Geçim İndiriminde Aile Fertlerinin Durumu