VERGİ MEVZUATI haberleri - haber, gündem, haberler, son dakika

vergi mevzuatına ilişkin kanun özelge paylaşımı

VERGİ MEVZUATI

Ortaklara dağıtılmayan ortak alacakları hakkında önemli karar
Ortaklara dağıtılmayan ortak alacakları hakkında önemli karar

Ortaklara dağıtılmayan ortak alacakları hakkında önemli karar

Tüzel kişilerin kanuni temsilcileri hangi kamu borçlarından sorumlu tutulabilir?
Tüzel kişilerin kanuni temsilcileri hangi kamu borçlarından sorumlu tutulabilir?

Tüzel kişilerin kanuni temsilcilerinin sadece tüzel kişiden alınamayan kamu borçlarından sorumlu tutulabileceği

Tarh matrahı "Sektör Bilançoları Değerlendirme Raporu"nda belirtilen maliyet oranlarına göre belirlenebilir mi?
Tarh matrahı "Sektör Bilançoları Değerlendirme Raporu"nda belirtilen maliyet oranlarına göre belirlenebilir mi?
Davacının ihracat teslimlerinden kaynaklanan katma değer vergisinin nakden iadesi talebinin reddi hakkında karar
Davacının ihracat teslimlerinden kaynaklanan katma değer vergisinin nakden iadesi talebinin reddi hakkında karar
Ödeme emrinin iptali istemiyle düzeltme ve şikayet yoluna gidilemeyeceği
Ödeme emrinin iptali istemiyle düzeltme ve şikayet yoluna gidilemeyeceği
Danıştay'dan vergi zamanaşımı hakkında karar
Danıştay'dan vergi zamanaşımı hakkında karar

Vergiyi doğuran olay önceki yılda sahte fatura kaydı olduğundan zamanaşımı süresinin önceki yıl itibarıyla hesaplanması gerektiği hakkında.

Adi ortaklık adına katma değer vergisi tarhiyatı yapılabileceği hakkında.
Adi ortaklık adına katma değer vergisi tarhiyatı yapılabileceği hakkında.

Adi ortaklık adına katma değer vergisi tarhiyatı yapılabileceği hakkında.

BA formunda sahte fatura kullandığı tespit edilen mükellefe takdir komisyonu kararıyla vergi tarhiyatı yapılır mı?
BA formunda sahte fatura kullandığı tespit edilen mükellefe takdir komisyonu kararıyla vergi tarhiyatı yapılır mı?
Yeniden yapılandırmayla ilgili Genel Tebliğ yayımlandı
Yeniden yapılandırmayla ilgili Genel Tebliğ yayımlandı
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde değişiklik yapıldı
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde değişiklik yapıldı