VERGİ MEVZUATI

Alacağın Temliki ve Satış Sözleşmesi Damga Vergisinden İstisna mı?
Alacağın Temliki ve Satış Sözleşmesi Damga Vergisinden İstisna mı?

Sayı: B.07.1.GİB.4.34.18.01-155[2017/483]-52670 Tarih: 16/01/2019 T.C.

Son Yılda İtfa Edilemeyen Amortisman Bakiyesinin Tamamının Gider Yazılamayacağı
Son Yılda İtfa Edilemeyen Amortisman Bakiyesinin Tamamının Gider Yazılamayacağı
Gelir Vergisi Tevkifat Oranlarında Değişiklik
Gelir Vergisi Tevkifat Oranlarında Değişiklik
Bazı Ürünlerin Vergi Oranları Değişti
Bazı Ürünlerin Vergi Oranları Değişti
Pişmanlık Zammında Ay Kesirlerine İsabet Eden Kısmın Günlük Hesaplanması Gerektiği
Pişmanlık Zammında Ay Kesirlerine İsabet Eden Kısmın Günlük Hesaplanması Gerektiği