VERGİ MEVZUATI

Doğum sebebiyle ücretsiz izne ayrılan eşten dolayı AGİ alınabilir mi?
Doğum sebebiyle ücretsiz izne ayrılan eşten dolayı AGİ alınabilir mi?

Doğum sebebiyle ücretsiz izne ayrılan eşten dolayı AGİ alınabilir mi?

Pişmanlık ve İhtirazi Kayıtla verilen beyanname üzerinden yapılan vergi tahakkukuna karşı açılan davanın reddi hakkında karar
Pişmanlık ve İhtirazi Kayıtla verilen beyanname üzerinden yapılan vergi tahakkukuna karşı açılan davanın reddi hakkında karar

Pişmanlık ve ihtirazi kayıtla verilen beyanname üzerinden yapılan vergi tahakkukuna karşı açılan davanın reddi hakkında karar

Ödenmeyen vergi borcu sebebiyle taşınmaza haciz konulur mu?
Ödenmeyen vergi borcu sebebiyle taşınmaza haciz konulur mu?
Kamu kurumlarınca yapılan kiralamalarda tevkifat
Kamu kurumlarınca yapılan kiralamalarda tevkifat
Anayasa Mahkemesi, vergi tekniği raporunun tebliğ edilmemesi hakkında karar
Anayasa Mahkemesi, vergi tekniği raporunun tebliğ edilmemesi hakkında karar
Hayat sigortası yaptıran ücretlilerin vergi indirim hakkı
Hayat sigortası yaptıran ücretlilerin vergi indirim hakkı

Hayat Sigortasında Vergi İndirimi Kurum Değiştiren Kişinin Asgari Geçim İndirimi, bankadan kredi çeken kişinin yaptırdığı hayat sigortasında gelir vergisi matrahından indirim yapabilir

4/B'li personelin iş sonu tazminarında gelir vergisi tevkifatı yapılır mı?
4/B'li personelin iş sonu tazminarında gelir vergisi tevkifatı yapılır mı?

4/B'li personelin iş sonu tazminarında gelir vergisi tevkifatı yapılır mı?

Kurum değiştiren kişinin asgari geçim indirimi
Kurum değiştiren kişinin asgari geçim indirimi
Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:311) yayımlandı
Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:311) yayımlandı
Gelir Vergisi tevkifat oranlarında değişiklik yapıldı
Gelir Vergisi tevkifat oranlarında değişiklik yapıldı