VERGİ MEVZUATI

Bedel içermeyen ancak cezai şart içeren sözleşmelerde damga vergisi
Bedel içermeyen ancak cezai şart içeren sözleşmelerde damga vergisi

Bedel içermeyen ancak cezai şart içeren sözleşmelerde damga vergisi

Geçici kabul tutanağı onay tarihinden sonra yapılan hakediş ödemelerinde vergi tevkifatı
Geçici kabul tutanağı onay tarihinden sonra yapılan hakediş ödemelerinde vergi tevkifatı

Geçici kabul tutanağı onay tarihinden sonra yapılan hakediş ödemelerinde vergi tevkifatı

Ücretliler için 2020 yılından sonra uygulanacak gelir vergisi oranları yürürlüğe girdi
Ücretliler için 2020 yılından sonra uygulanacak gelir vergisi oranları yürürlüğe girdi
İşçiye ödenen ihbar tazminatı tutarından agi düşülmeli mi?
İşçiye ödenen ihbar tazminatı tutarından agi düşülmeli mi?
2020 mtv vergisi tutarları tablosu
2020 mtv vergisi tutarları tablosu
Asgari Geçim İndiriminde Aile Fertlerinin Durumu
Asgari Geçim İndiriminde Aile Fertlerinin Durumu

Asgari Geçim İndiriminde Aile Fertleri , asgari geçim indiriminde çocuklar için ve çalışmayan eş için hangi oranda indirim alınır agi merak edilen konular

İhbar tazminatı ödemelerinde gelir vergisi kesintisi özelge
İhbar tazminatı ödemelerinde gelir vergisi kesintisi özelge

İhbar tazminatı ödemelerinde gelir vergisi kesintisi özelge , İhbar tazminatından vergi kesintisi yapılıp yapılmayacağı hk, işçi tazminat ödemelerinde gelir vergisi

Vergi müfettişlerinin  büyük ölçekli mükellefler grup başkanlığına geçiş düzenlemesi
Vergi müfettişlerinin büyük ölçekli mükellefler grup başkanlığına geçiş düzenlemesi
Dijital Hizmet Vergisi Kanun Taslağı Meclise Sunuldu
Dijital Hizmet Vergisi Kanun Taslağı Meclise Sunuldu
Harcama yetkilisi mutemetlerine verilen avans ve kredilerde damga vergisi
Harcama yetkilisi mutemetlerine verilen avans ve kredilerde damga vergisi