VERGİ MEVZUATI

Görevine İade Edilen Personelin Asgari Geçim İndirimi Hakkında Görüş
Görevine İade Edilen Personelin Asgari Geçim İndirimi Hakkında Görüş

GİB,  görevinden ihraç edilen ve OHAL İnceleme Komisyonu Kararınca tekrar görevine başlayan personelin Görevine İade Edilen Personelin Asgari Geçim İndirimi Hakkında Görüş

Mahkeme Kararı İle İptal Edilen İhalelerin Damga Vergisi
Mahkeme Kararı İle İptal Edilen İhalelerin Damga Vergisi

İhalenin mahkeme tarafından iptal edilmesi nedeniyle, taraflar arasında imzalanan sözleşmenin tekemmül ettiğinden söz edilemeyeceğinden, damga vergisini doğuran olayın meydana geldiğini kabule olanak bulunmadığı hakkında.

Takdir Komisyonlarının İndirimlerin Reddine İlişkin Takdir Yetkisi
Takdir Komisyonlarının İndirimlerin Reddine İlişkin Takdir Yetkisi
Defter ve Belgelerin İbraz Edilememesi Sebebiyle Yapılan İşlemler Hakkında İçtihadı Birleştirme Kararı
Defter ve Belgelerin İbraz Edilememesi Sebebiyle Yapılan İşlemler Hakkında İçtihadı Birleştirme Kararı
GİB, Ödeme Emrine Karşı Yapılacak İşlemler Hakkında Broşür Yayımladı
GİB, Ödeme Emrine Karşı Yapılacak İşlemler Hakkında Broşür Yayımladı
Yasal Süre Geçtikten Sonra Düzenlenen Fatura İçin Özel Usulsüzlük Cezası Kesilir mi?
Yasal Süre Geçtikten Sonra Düzenlenen Fatura İçin Özel Usulsüzlük Cezası Kesilir mi?

Yasal Süre Geçtikten Sonra Düzenlenen Fatura İçin Özel Usulsüzlük Cezası Kesilir mi?, Yasal süresinden sonra düzenlenmiş fatura hiç düzenlenmemiş sayılacağından, ödediği işyeri kira bedeli karşılığında fatura alması gereken davacı yönünden faturanın hiç alınmamış kabul edilmesi gerektiği hakkında

Taşeron Firmaya Yaptırılan İş Yıllara Yaygın İş Sayılabilir mi?
Taşeron Firmaya Yaptırılan İş Yıllara Yaygın İş Sayılabilir mi?

Yüklenici firma tarafından, taşeron firmaya yaptırılan işin, yıllara yaygın sayılıp sayılmayacağı hakkında. Taşeron Firmaya Yaptırılan İş Yıllara Yaygın İş Sayılabilir mi?

Mükellef Kayıtlarının Terkini İşlemini Re'sen Yapmayan İdare Özel Usulsüzlük Cezası Kesemez
Mükellef Kayıtlarının Terkini İşlemini Re'sen Yapmayan İdare Özel Usulsüzlük Cezası Kesemez
e-Tebliğ Yoluyla Tebliğ Edilen İhbarnameler İçin Dava Açma Süresi Ne Zaman Başlar?
e-Tebliğ Yoluyla Tebliğ Edilen İhbarnameler İçin Dava Açma Süresi Ne Zaman Başlar?
Velayeti Babada Olan Çocuk İçin Nafaka Hükmedilmeyen Anne AGİ'den Yararlabilir mi?
Velayeti Babada Olan Çocuk İçin Nafaka Hükmedilmeyen Anne AGİ'den Yararlabilir mi?