Arabası çalınan kişi MTV öder mi?

Aracı arabası çalınan vatandaş arabası bulunamaz ise mtv ödememek için bazı işlemleri yerine getirmesi gerekmektedir. Çalıntı aracın vergi mükellefiyeti çalınma durumunun ispatı ile ve ilgili yerlere başvuru yapılarak ödenmeyebilir. Bunun için arabası çalınan ve bulunamayan vatandaşlar aşağıda yolu izlemeleri gerekir.

Arabuluculuk ödemelerinde vergi borcu sorgusu yapılır mı? Arabuluculuk ödemelerinde vergi borcu sorgusu yapılır mı?
  • Çalınan araçların tescil kayıtlarının silinmesi ve tescil kayıtlarının silindiğinin trafik tescil kuruluşlarınca ilgili vergi dairelerine bildirilmesi halinde; tescil kaydının silindiği tarihi takip eden dönemin başından itibaren Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesi hükmü gereğince, bu araçlardan dolayı motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyetleri bulunan kişilerin mükellefiyetleri sona erdirilecektir.
    Çalınan araçların bulunması halinde ise bu araçların tescil kaydı üzerinde gerekli düzeltme işleminin yapıldığının trafik tescil kuruluşu tarafından ilgili vergi dairesine bildirilmesi halinde tescil kaydının yapıldığı tarihten itibaren motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti yeniden başlatılacaktır. Mükellefiyetin sona erdiği tarih ile mükellefiyetin başladığı tarih arasında geçen dönemler içerisinde motorlu taşıtlar vergisi tahakkuku yapılmayacaktır.

Editör: Haber Merkezi