ÖRNEK DİLEKÇELER

Kamu personeli için görev belgesi formu word
Kamu personeli için görev belgesi formu word

Kamu personeli için görev belgesi formu WORD OLARAK Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli kamu personeli için yetkili yönetici tarafından "Kamu Personeli Görev Bildirim Belgesi" düzenlenecek

Örnek Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi
Örnek Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi

Örnek Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi

Davalı idareye bağlı kişilerin bilirkişi olarak görevlendirilemeyeceği
Davalı idareye bağlı kişilerin bilirkişi olarak görevlendirilemeyeceği
Memur Ölüm Yardımı Ödeneği Dilekçe Örneği
Memur Ölüm Yardımı Ödeneği Dilekçe Örneği
Disiplin soruşturması örnek tanık ifade tutanağı
Disiplin soruşturması örnek tanık ifade tutanağı
Disiplin soruşturmasında sicil özeti isteme örnek yazı
Disiplin soruşturmasında sicil özeti isteme örnek yazı

Disiplin soruşturmasında hakkında soruşturma yürütülen kişinin geçmişteki hizmetleri ile ilgili sicil özeti isteme yazısı

Üniversite disiplin soruşturması muhakkik görevlendirme yazısı
Üniversite disiplin soruşturması muhakkik görevlendirme yazısı

2547 sayılı kanuna göre üniversitelerde yürütülen disiplin soruşturmalarında soruşturmacı muhakkik görevlendirme örnek yazı

Üniversite İncelemeci görevlendirme örnek yazı
Üniversite İncelemeci görevlendirme örnek yazı
Üniversite soruşturma örnek tanık ifade tutanağı
Üniversite soruşturma örnek tanık ifade tutanağı
Üniversite ceza soruşturması örnek şüpheli ifade tutanağı
Üniversite ceza soruşturması örnek şüpheli ifade tutanağı