İHALELER haberleri - haber, gündem, haberler, son dakika

4734 ihale kanunu örnek kararlar

İHALELER

4735 sayılı yasanın geçici 6. maddesinin uygulanmasına ilişkin esaslar
4735 sayılı yasanın geçici 6. maddesinin uygulanmasına ilişkin esaslar

4735 sayılı yasanın geçici 6. maddesinin uygulanmasına ilişkin esaslar

KİK'den 4735 sayılı yasanın geçici 5. maddesi hakkında karar
KİK'den 4735 sayılı yasanın geçici 5. maddesi hakkında karar

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslara Dair Tereddütlerin Giderilmesi Hakkında Karar - 4

Kamu İhale Kanununa Göre Geçici Teminatlar
Kamu İhale Kanununa Göre Geçici Teminatlar
Hizmet alım suretiyle taşıt alımlarına ilişkin usul ve esaslarda değişiklik yapıldı
Hizmet alım suretiyle taşıt alımlarına ilişkin usul ve esaslarda değişiklik yapıldı
Zeyilnamelerin kamu ihale bülteninde ilanına gerek olmadığı
Zeyilnamelerin kamu ihale bülteninde ilanına gerek olmadığı
Yaklaşık maliyete sonuç bağlanan tüm işlemlerde ihale tarihindeki yaklaşık maliyetin esas alınması gerektiği
Yaklaşık maliyete sonuç bağlanan tüm işlemlerde ihale tarihindeki yaklaşık maliyetin esas alınması gerektiği

Yaklaşık maliyete sonuç bağlanan tüm işlemlerde ihale tarihindeki yaklaşık maliyetin esas alınması gerektiği

4735 sayılı yasanın geçici 6. maddesi gereğince sözleşme feshinde dikkat edilecek hususlar
4735 sayılı yasanın geçici 6. maddesi gereğince sözleşme feshinde dikkat edilecek hususlar

4735 sayılı yasanın geçici 6. maddesi gereğince sözleşme feshinde dikkat edilecek hususlar

mevzuata aykırı olarak fiyat farkı ödenmesinde disiplin cezası
mevzuata aykırı olarak fiyat farkı ödenmesinde disiplin cezası
Asgari ücret desteğinin yüklenici hakedişinden kesilmesi gerektiği
Asgari ücret desteğinin yüklenici hakedişinden kesilmesi gerektiği
Elektronik ihalede geçici teminat gelir kaydı
Elektronik ihalede geçici teminat gelir kaydı