İHALELER

Yeniden alıma çıkıldığında daha ucuza alım yapılabileceği gerekçesiyle ihale iptal edilebilir mi?
Yeniden alıma çıkıldığında daha ucuza alım yapılabileceği gerekçesiyle ihale iptal edilebilir mi?

Yeniden alıma çıkıldığında daha ucuza alım yapılabileceği gerekçesiyle ihale iptal edilebilir mi?

Sağlık Bakanlığının Genelgesi tüm idarelerin ihaleleri için bağlayıcı mıdır?
Sağlık Bakanlığının Genelgesi tüm idarelerin ihaleleri için bağlayıcı mıdır?

Sağlık Bakanlığının Genelgesi tüm idarelerin ihaleleri için bağlayıcı mıdır?

Demonstrasyon yapılacaksa ihale dokümanında belirtilmesi gerektiği
Demonstrasyon yapılacaksa ihale dokümanında belirtilmesi gerektiği
Sözleşmenin feshedilmesine sebep olabilecek asgari aykırılık sayısı düzenlenmeli
Sözleşmenin feshedilmesine sebep olabilecek asgari aykırılık sayısı düzenlenmeli
Teklif fiyatına dahil diğer giderlerin şartnamede düzenlenmesi gerektiği
Teklif fiyatına dahil diğer giderlerin şartnamede düzenlenmesi gerektiği
Zeyilname, son teklif verme süresinden 6 gün önce gönderilebilir mi?
Zeyilname, son teklif verme süresinden 6 gün önce gönderilebilir mi?

Zeyilname, son teklif verme süresinden 6 gün önce gönderilebilir mi?

Birim fiyat teklif cetvelinde yer alan satılar bazında değerlendirme yapılabilir mi?
Birim fiyat teklif cetvelinde yer alan satılar bazında değerlendirme yapılabilir mi?

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nde öngörülen kar oranının yaklaşık maliyetin hesabında idarelerce uyulması gereken bir üst limit olduğu

İki isteklinin aynı içerikli itirazen şikayet dilekçesi yazması yasak fiil ve davranış kapsamında değerlendirilir mi?
İki isteklinin aynı içerikli itirazen şikayet dilekçesi yazması yasak fiil ve davranış kapsamında değerlendirilir mi?
Numune değerlendirmesinin ihale komisyonu dışındaki kişilerin yapması mevzuata aykırı mıdır?
Numune değerlendirmesinin ihale komisyonu dışındaki kişilerin yapması mevzuata aykırı mıdır?
Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifi belirlemek zorunlu mudur?
Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifi belirlemek zorunlu mudur?