İHALELER

Zeyilname, son teklif verme süresinden 6 gün önce gönderilebilir mi?
Zeyilname, son teklif verme süresinden 6 gün önce gönderilebilir mi?

Zeyilname, son teklif verme süresinden 6 gün önce gönderilebilir mi?

Birim fiyat teklif cetvelinde yer alan satılar bazında değerlendirme yapılabilir mi?
Birim fiyat teklif cetvelinde yer alan satılar bazında değerlendirme yapılabilir mi?

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nde öngörülen kar oranının yaklaşık maliyetin hesabında idarelerce uyulması gereken bir üst limit olduğu

İki isteklinin aynı içerikli itirazen şikayet dilekçesi yazması yasak fiil ve davranış kapsamında değerlendirilir mi?
İki isteklinin aynı içerikli itirazen şikayet dilekçesi yazması yasak fiil ve davranış kapsamında değerlendirilir mi?
Numune değerlendirmesinin ihale komisyonu dışındaki kişilerin yapması mevzuata aykırı mıdır?
Numune değerlendirmesinin ihale komisyonu dışındaki kişilerin yapması mevzuata aykırı mıdır?
Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifi belirlemek zorunlu mudur?
Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifi belirlemek zorunlu mudur?
Yaklaşık maliyetin üzerindeki teklifleri reddetmek zorunlu mu?
Yaklaşık maliyetin üzerindeki teklifleri reddetmek zorunlu mu?

Yaklaşık maliyetin üzerindeki teklifleri reddetmek zorunlu mu?

KİK'den hizmet işleri genel şartnamesine ilişkin duyuru
KİK'den hizmet işleri genel şartnamesine ilişkin duyuru

KİK'den hizmet işleri genel şartnamesine ilişkin duyuru

KİK, tam kapanma kapsamında ihalelerde dikkat edilecek hususlarla ilgili duyuru yayımladı
KİK, tam kapanma kapsamında ihalelerde dikkat edilecek hususlarla ilgili duyuru yayımladı
İhalelerde teminatların gelir kaydedileceği durumlar
İhalelerde teminatların gelir kaydedileceği durumlar
Doğrudan teminde iş deneyim belgesi istenebilir mi?
Doğrudan teminde iş deneyim belgesi istenebilir mi?