İHALELER

Pazarlık Usulünde Davet Tarihi İle İhale Tarihi Arasındaki Süre Ne Kadar Olmalı?
Pazarlık Usulünde Davet Tarihi İle İhale Tarihi Arasındaki Süre Ne Kadar Olmalı?

KİK, pazarlık usulü gerçekleştirilen ihalelerde davet tarihi ile ihale tarihi arasındaki süreyi düzenleyen açık bir me

Geçici Teminat Mektubunun Delgeçle Delinmesi Geçerliliğini Etkiler mi?
Geçici Teminat Mektubunun Delgeçle Delinmesi Geçerliliğini Etkiler mi?

KİK, geçici teminat mektubunun delgeçle delinmesinin mektubun geçerliliğini etkilemeyeceğine karar verdi.

Şikayet ve İtirazen Şikayet Dışındaki İşlemlere Karşı Doğrudan Dava Açılabilir
Şikayet ve İtirazen Şikayet Dışındaki İşlemlere Karşı Doğrudan Dava Açılabilir
İsteklilerin Verdiği Teklif Yaklaşık Maliyetin Üzerindeyse İhale Re'sen İptal Edilebilir mi?
İsteklilerin Verdiği Teklif Yaklaşık Maliyetin Üzerindeyse İhale Re'sen İptal Edilebilir mi?
Muayene Kabul Komisyonu, Eksik Teslim Alınan Mal Dolayısıyla Oluşan Kamu Zararından Sorumlu mu?
Muayene Kabul Komisyonu, Eksik Teslim Alınan Mal Dolayısıyla Oluşan Kamu Zararından Sorumlu mu?
KİK, Yapım İşlerinde Hakedişten Yapılacak Kesintinin Teminat Mektubu İle Değiştirilmesi Hakkında Duyuru Yayımladı
KİK, Yapım İşlerinde Hakedişten Yapılacak Kesintinin Teminat Mektubu İle Değiştirilmesi Hakkında Duyuru Yayımladı

Yapım işi sözleşmelerinin yürütülmesi aşamasında, geçici kabul noksanlarını önlemek veya kesin hesapların zamanın

Fiyat Farkı Kararnamelerinde Değişiklik Yapıldı
Fiyat Farkı Kararnamelerinde Değişiklik Yapıldı

Fiyat Farkı Kararnamelerinde Değişiklik Yapıldı Bu günkü resmi gazetede yayımlanan 1242 ve 1243 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararları ile M

Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin İhalelerine İtirazen Şikayet Yoluna Başvurulabilir mi?
Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin İhalelerine İtirazen Şikayet Yoluna Başvurulabilir mi?
Anahtar Teslim Götürü Bedel İşlerde İdarenin Metrajı İle İsteklinin Metrajı Bire Bir Örtüşmeli mi?
Anahtar Teslim Götürü Bedel İşlerde İdarenin Metrajı İle İsteklinin Metrajı Bire Bir Örtüşmeli mi?
Marka Belirtilen İhalelerde 'Veya Dengi' İfadesi Yerine 'Vb' İfadesi Kullanılması
Marka Belirtilen İhalelerde 'Veya Dengi' İfadesi Yerine 'Vb' İfadesi Kullanılması