İHALELER

İhalede irade birliği içinde hareket etmek fiili
İhalede irade birliği içinde hareket etmek fiili

4734 sayılı kanuna göre yapılan ihalelerde farklı firmaların birlikte hareket ederek ihale kanununun 17 maddesine aykırı hareket etmek fiili

Hazine ve Maliye Bakanlığından ihalelerde süre uzatımı ve fesih talep yazıları
Hazine ve Maliye Bakanlığından ihalelerde süre uzatımı ve fesih talep yazıları

Hazine ve Maliye Bakanlığından ihalelerde süre uzatımı ve fesih talep yazıları

Açık İhale İle Yapılması Gereken İhaleyi Pazarlık Usulü İle Yapan Memura Ceza Verildi
Açık İhale İle Yapılması Gereken İhaleyi Pazarlık Usulü İle Yapan Memura Ceza Verildi
Teklif Mektubunda Teklif Edilen Bedelin Yazı ve Rakam Olarak Farklı Olması
Teklif Mektubunda Teklif Edilen Bedelin Yazı ve Rakam Olarak Farklı Olması
İhale Komisyon Üyeliği Görevine İtiraz Eden Memura Disiplin Cezası Verildi
İhale Komisyon Üyeliği Görevine İtiraz Eden Memura Disiplin Cezası Verildi
İdarelerin Doğrudan Temin Alımları Hakkında KİK e Şikayet Başvurusu Yapılabilir mi?
İdarelerin Doğrudan Temin Alımları Hakkında KİK e Şikayet Başvurusu Yapılabilir mi?

İdarelerin Doğrudan Temin Alımları Hakkında KİK e Şikayet Başvurusu Yapılabilir mi? 4734 22 maddeye göre doğrudan temin alımlarında kamu ihale kuruluna şikayet başvurusu yapılabilir mi

Teklif dosyasında sunulması gereken belgelerin teyidinin yapılması belgeleri sunma zorunluluğunu ortadan kaldırır mı?
Teklif dosyasında sunulması gereken belgelerin teyidinin yapılması belgeleri sunma zorunluluğunu ortadan kaldırır mı?

Teklif dosyasında sunulması gereken belgelerin teyidinin yapılması belgeleri sunma zorunluluğunu ortadan kaldırır mı?

İhale Komisyonu Üyeleri Muayene Kabul Komisyonunda Görevlendirilebilir mi?
İhale Komisyonu Üyeleri Muayene Kabul Komisyonunda Görevlendirilebilir mi?
Mezuniyete Dayalı İş Deneyim Belgesinin Şirket Birleşmelerinde Kullanılması
Mezuniyete Dayalı İş Deneyim Belgesinin Şirket Birleşmelerinde Kullanılması
Yapım İşlerinde Harcama ve Gerçekleştirme Görevlilerinin Sorumluluğu Hk Sayıştay Kararı
Yapım İşlerinde Harcama ve Gerçekleştirme Görevlilerinin Sorumluluğu Hk Sayıştay Kararı