İHALELER

İhale Yetkilisinin Olmaması Nedeniyle İhale Kararını İmzalayan Kişinin Sorumluluğu
İhale Yetkilisinin Olmaması Nedeniyle İhale Kararını İmzalayan Kişinin Sorumluluğu

İhale Yetkilisinin Olmaması Nedeniyle İhale Kararını İmzalayan Kişinin Sorumluluğu, ihale yetkilisinin izinli olması durumunda yerine imza atan kişinin ihale sürecindeki sorumluluğu

Benzer İhaledeki Tenzilat Oranı Yakalanmadığı İçin İhale İptal Edilir mi?
Benzer İhaledeki Tenzilat Oranı Yakalanmadığı İçin İhale İptal Edilir mi?

Benzer İhaledeki Tenzilat Oranı Yakalanmadığı İçin İhale İptal Edilir mi? Benzer İhaledeki Katılım Oranı Yakalanmadığı İçin İhale İptal Edilir mi?

Kamu İhale Genel Tebliği ve Yönetmeliklerdeki Değişikliğin Kapsamı
Kamu İhale Genel Tebliği ve Yönetmeliklerdeki Değişikliğin Kapsamı
Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapıldı
Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapıldı
Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı
Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı
Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı
Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

Kamu İhale Kurumundan: YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UY

Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı
Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

Kamu İhale Kurumundan: DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE

Doğrudan Teminde Birden Fazla Firmadan Teklif Alınması Gerekir (Sayıştay Kararı)
Doğrudan Teminde Birden Fazla Firmadan Teklif Alınması Gerekir (Sayıştay Kararı)
İhalelerde Gerçekleştirme Görevlilerinin Sorumluluğu
İhalelerde Gerçekleştirme Görevlilerinin Sorumluluğu
Araç Kiralama İhalelerinde Kamyonet ve Minibüs İçin Kasko Sigorta Değerinin %2 si Uygulanır Mı?
Araç Kiralama İhalelerinde Kamyonet ve Minibüs İçin Kasko Sigorta Değerinin %2 si Uygulanır Mı?