İHALELER

Aşırı Düşük Teklif Açıklamasında Tevsik Edici Belge Sunma Gerekliliği
Aşırı Düşük Teklif Açıklamasında Tevsik Edici Belge Sunma Gerekliliği

Kamu İhale Kurulu, firmanın aşırı düşük teklif açıklamasında tevsik edici belge sunması gerektiğine karar verdi. aşırı düşük teklif veren firmanın açıklamasında belge vermesi zorunlumu kik kararı

İhaleye Katılamayacak Kan ve Kayın Hısımları
İhaleye Katılamayacak Kan ve Kayın Hısımları

İhaleye Katılamayacak Kan ve Kayın Hısımları, 4734 sayılı kanuna göre ihalede görev alanların hangi yakınları ihalelere katılamaz ,ihalede görev alanları ihaleye katılması yasak olan akrabaları

Doğrudan Temin Usulünde Yasaklılık Teyidi Yapılmalı mı?
Doğrudan Temin Usulünde Yasaklılık Teyidi Yapılmalı mı?
İş Deneyim Belgesinde Noter Onayı Zorunluluğunun Olmadığı
İş Deneyim Belgesinde Noter Onayı Zorunluluğunun Olmadığı
Gelir Kaydedilecek Teminatların Güncellenmesi
Gelir Kaydedilecek Teminatların Güncellenmesi
İhale sözleşmelerindeki anlaşmazlıklarda yüksek fen kurulu görevlendirildi
İhale sözleşmelerindeki anlaşmazlıklarda yüksek fen kurulu görevlendirildi

4734 sayılı ve 4735 sayılı kanundan kaynaklanan anlaşmazlıklarda yüksek fen kurulu sözleşme süresi ve kesin kabula kadar anlaşmazlıkların giderilmesinde yetkili kılındı

Doğrudan temin usulü ile yapılan alımlarda alım süreci
Doğrudan temin usulü ile yapılan alımlarda alım süreci

4734 sayılı kanunun 22 maddesine göre yapılan doğrudan temin alımlarında uygulanacak işlemlere ilişkin iş akış şeması , doğrudan temin işlem süreçleri

Aynı Mühendis Birden Fazla İstekli Tarafından Anahtar Teknik Personel Olarak Gösterilmez
Aynı Mühendis Birden Fazla İstekli Tarafından Anahtar Teknik Personel Olarak Gösterilmez
Belli bir firmaya yönelik teknik şartname hazırlamak disiplin suçu oluşturur
Belli bir firmaya yönelik teknik şartname hazırlamak disiplin suçu oluşturur
Anayasa Mahkemesi, Kamu İhale Kanununun 11/g maddesini iptal etti
Anayasa Mahkemesi, Kamu İhale Kanununun 11/g maddesini iptal etti