İHALELER

Araç Kiralama İhalelerinde Kamyonet ve Minibüs İçin Kasko Sigorta Değerinin %2 si Uygulanır Mı?
Araç Kiralama İhalelerinde Kamyonet ve Minibüs İçin Kasko Sigorta Değerinin %2 si Uygulanır Mı?

Araç Kiralama İhalelerinde Kamyonet ve Minibüs İçin Kasko Sigorta Değerinin %2 si Uygulanır Mı? , araç kiralama kamyonet kasko bedeli

İhalelerde Ön Mali Kontrol Sonucunda Uygun Görüş Verilmemesi Bağlayıcı mıdır?
İhalelerde Ön Mali Kontrol Sonucunda Uygun Görüş Verilmemesi Bağlayıcı mıdır?

KİK, ön mali kontrol sonucunda uygun görüş verilip verilmemesinin, danışma ve önleyici niteliği haiz oluğunu belirtere

İş Deneyim Belgesinde Benzer İş Kapsamında Olmayan Kısımların Ayrıştırılması
İş Deneyim Belgesinde Benzer İş Kapsamında Olmayan Kısımların Ayrıştırılması
İhale İle Yapılması Gereken İşi Doğrudan Temin İle Yapan Memura Ne Ceza Verilir
İhale İle Yapılması Gereken İşi Doğrudan Temin İle Yapan Memura Ne Ceza Verilir
İtirazen Şikayet Başvurularında 4734 Sayılı Yasanın 54. Maddesinde Belirtilenler Dışında Karar Alınamayacağı
İtirazen Şikayet Başvurularında 4734 Sayılı Yasanın 54. Maddesinde Belirtilenler Dışında Karar Alınamayacağı
İstisna Kapsamındaki İhalelerde Sözleşme İmzalandıktan Sonra Yasaklama Kararı Verilebilir mi?
İstisna Kapsamındaki İhalelerde Sözleşme İmzalandıktan Sonra Yasaklama Kararı Verilebilir mi?

4734 sayılı Kanun'un 3/g maddesi kapsamında yapılan ve uyuşmazlığa konu yasaklama işleminin tesis edildiği ihaleyle ilg

Yaklaşık Maliyet Diğer İhalelerle Kıyaslanıp Belirlenebilir mi?
Yaklaşık Maliyet Diğer İhalelerle Kıyaslanıp Belirlenebilir mi?

KİK, her ihalenin kendine özgü şartlar içinde değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, diğer ihaleler ile kıyaslama ya

Pazarlık Usulünde Davet Tarihi İle İhale Tarihi Arasındaki Süre Ne Kadar Olmalı?
Pazarlık Usulünde Davet Tarihi İle İhale Tarihi Arasındaki Süre Ne Kadar Olmalı?
Geçici Teminat Mektubunun Delgeçle Delinmesi Geçerliliğini Etkiler mi?
Geçici Teminat Mektubunun Delgeçle Delinmesi Geçerliliğini Etkiler mi?
Şikayet ve İtirazen Şikayet Dışındaki İşlemlere Karşı Doğrudan Dava Açılabilir
Şikayet ve İtirazen Şikayet Dışındaki İşlemlere Karşı Doğrudan Dava Açılabilir