İHALELER

Şirket Bölünmeleri Hakkında Düzenleyici Kurul Kararı
Şirket Bölünmeleri Hakkında Düzenleyici Kurul Kararı

Şirket Bölünmeleri Hakkında Düzenleyici Kurul Kararı ,Şirket bölünmelerinin kamu ihale mevzuatı çerçevesinde değerlendirilmesi, Şirket bölünmelerinin, bölünen şirketlerin iş deneyim belgeleri, ciro değerleri, bilançoları, haklarındaki yasaklama kararları ile bu şirketlerce verilmiş olan teklifler ve imzalanan kamu ihale sözleşmelerine etkisi,

Doğrudan Teminde  İş Deneyim Belgesi Düzenlenebilir Mi?
Doğrudan Teminde İş Deneyim Belgesi Düzenlenebilir Mi?

Doğrudan Teminle Yapılan Alımlarda  İş Deneyim Belgesi Düzenlenebilir Mi? 4734 ihale kanunu 22 maddeye göre yapılan alımlarda iş deneyim belgesi düzenlenmesi

4734 sayılı kanuna göre yapılan ihalenin kısmi teklife açık olup olmaması
4734 sayılı kanuna göre yapılan ihalenin kısmi teklife açık olup olmaması
İhalelerde teklif geçerlilik süresi nasıl belirlenir ?
İhalelerde teklif geçerlilik süresi nasıl belirlenir ?
Doğrudan teminde dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?
Doğrudan teminde dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?
Açık İhale Usulü veya Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile Yapılan İhale Sonucunda Teklif Çıkmaması
Açık İhale Usulü veya Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile Yapılan İhale Sonucunda Teklif Çıkmaması

Açık İhale Usulü veya Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile Yapılan İhale Sonucunda Teklif Çıkmaması

Yaklaşık Maliyetin Tespitine İlişkin İlkeler
Yaklaşık Maliyetin Tespitine İlişkin İlkeler

Yaklaşık Maliyetin Tespitine İlişkin İlkeler, yaklaşık maliyet hesaplamasında dikkat edilecek olan hususlar

Mal Alım ihalelerinde aşırı düşük teklif sorgusu nasıl yapılır?
Mal Alım ihalelerinde aşırı düşük teklif sorgusu nasıl yapılır?
İhalelerde sgk borcu olarak değerlendirilemeyecek olan borçlar
İhalelerde sgk borcu olarak değerlendirilemeyecek olan borçlar
22 d ve 21 f alımlarda %10 sınırını aşan alımlar için izin alınması
22 d ve 21 f alımlarda %10 sınırını aşan alımlar için izin alınması