İhale mevzuatındaki değişiklikler yürürlüğe giriyor, nelere dikkat edilmeli?

15/06/2024 Tarihinde Yürürlüğe Girecek Yönetmelik ve Tebliğ Değişikliklerinden Dolayı EKAP Üzerinde Yürütülecek İşlemlerde Dikkat Edilecek Hususlar

Kamu Alımlarının Elektronik Ortamda Yapılmasına İlişkin Uygulama Yönetmeliği Kamu Alımlarının Elektronik Ortamda Yapılmasına İlişkin Uygulama Yönetmeliği

18/05/2024 tarihli ve 32550 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan mevzuat değişikliklerinin bir kısmı 15/06/2024 tarihinde yürürlüğe girecektir. Söz konusu değişikliklerle tip ön yeterlik/idari şartnamelerde, tip sözleşme tasarılarında ve standart formlarda değişiklikler yapılmıştır.  Bu itibarla EKAP üzerinden yürütülen ihale işlemleri ile ilgili herhangi bir aksama yaşanmaması için aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir:

1- Ön Yeterlik/İhale dokümanı bu değişikliklerden önceki mevzuat hükümlerine göre hazırlanan ve onaylanan ancak ihale ilanı hazırlanmamış yahut davet yapılmamış olan tüm ihalelerinin onayları 14/06/2024 tarihi itibarıyla kaldırılacaktır. Söz konusu ihalelere ilişkin ön yeterlik/ihale dokümanlarının 15/06/2024 tarihi itibari ile yeni mevzuat hükümlerine göre tekrar hazırlanması gerekmektedir.

2- Ön Yeterlik/İhale dokümanı, yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre hazırlanan ve onaylanan ihalelere ilişkin ön yeterlik/ihale ilanları en son 14/06/2024 günü Kamu İhale Bülteninde yayımlanacaktır. Bu ihalelere ilişkin ilan işlemlerinin en geç 13/06/2024 günü saat 14:00'e kadar tamamlanması zorunludur. 

3- Ön yeterlik/ihale ilanı hazırlanılarak Kurumumuza gönderilmiş, ancak 14/06/2024 tarihi itibari ile Kamu İhale Bülteni’nde yayımlanmamış tüm ihalelere ilişkin ihale ilanları iade edilecektir.

4- 13/06/2024 tarihi saat: 14:00’dan 15/06/2024 tarihine kadar ön yeterlik/ihale ilanlarının EKAP üzerinden gönderilmesine izin verilmeyecektir.

5- 15/06/2024 tarihi saat: 08:00’dan itibaren tüm ihalelere ilişkin ihale dokümanları EKAP üzerinden yeni mevzuat hükümlerine göre hazırlanacaktır.

6- İstisna ve kapsam dışı olarak yapılan ihalelere ilişkin işlemler yukarıda belirtilen hususlardan etkilenmeyecek, bu ihalelere ilişkin ilanlar kesintiye uğramadan Kamu İhale Bülteninde yayımlanmaya devam edecektir.

7- Sistemde yapılacak mevzuat uyumu, bakım ve test çalışmaları sebebiyle tüm EKAP uygulamaları 14/06/2024 tarihi saat 21:00 itibarıyla bakıma alınacaktır. Sistemin 15/06/2024 tarihi saat 08:00 itibarıyla açılması planlanmaktadır.

Bütün idarelere önemle duyurulur.

Editör: Mustafa Rüzgar