MALİYE MEVZUATI

stratejik planda misyon ve vizyon belirleme nasıl yapılır?
stratejik planda misyon ve vizyon belirleme nasıl yapılır?

stratejik planda misyon belirleme , stratejik planda vizyon belirleme

Memur giyecek yardımı hangi aylarda verilir?
Memur giyecek yardımı hangi aylarda verilir?

memur giyecek yardımı ödenme tarihleri , giyecek yardımı ödemeleri hangi aylarda yapılır ?

Zimmetinde taşınırı devretmeyen memurun ilişiği kesilir mi?
Zimmetinde taşınırı devretmeyen memurun ilişiği kesilir mi?
Hangi ödemeler için memura avans verilir
Hangi ödemeler için memura avans verilir
Kamuya kiralanan araçların sigorta giderleri
Kamuya kiralanan araçların sigorta giderleri
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda değişiklik yapıldı
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda değişiklik yapıldı

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda değişiklik yapıldı

Kamu alacaklarında zaman aşımı süreleri 
Kamu alacaklarında zaman aşımı süreleri 

Kamu alacaklarında zaman aşımı süreleri 

Peşin tahsil edilen kira gelirlerinin muhasebe kaydı
Peşin tahsil edilen kira gelirlerinin muhasebe kaydı
Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabının işleyişi
Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabının işleyişi
Harcama onay belgesinde yer alması gereken bilgiler 
Harcama onay belgesinde yer alması gereken bilgiler