MALİYE MEVZUATI

Kamu Haznedarlığı Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı ,
Kamu Haznedarlığı Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı ,

Kamu Haznedarlığı Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı ,

Muhasebat Genel Müdürlüğü döner sermaye işlemleri konulu genel tebliğ yayımladı
Muhasebat Genel Müdürlüğü döner sermaye işlemleri konulu genel tebliğ yayımladı

Muhasebat Genel Müdürlüğü döner sermaye işlemleri konulu genel tebliğ yayımladı

Kamu kurumlarında mevduat faizlerinin kaydı
Kamu kurumlarında mevduat faizlerinin kaydı
Üniversitede memurlara döner sermaye ödemesi yapılabilir mi?
Üniversitede memurlara döner sermaye ödemesi yapılabilir mi?
Maliyeden ödeme emri belgelerinin e-imza ile gönderilmesi hakkında yazı
Maliyeden ödeme emri belgelerinin e-imza ile gönderilmesi hakkında yazı
2022 mutemet avans limitleri
2022 mutemet avans limitleri

2022 yılında mutemetlere verilecek avans ve kredilere ilişkin tebliğ

2022 sosyal tesislerde uygulanacak bedeller açıklandı
2022 sosyal tesislerde uygulanacak bedeller açıklandı

2022 yılında kamu sosyal tesislerinde uygulanacak olan bedeller

Genel Yönetim Mali İstatistikleri Tebliği yayımlandı
Genel Yönetim Mali İstatistikleri Tebliği yayımlandı
2022 kamu konutları kira artışları belli oldu
2022 kamu konutları kira artışları belli oldu
İlk mali yasamızın türkçe metni
İlk mali yasamızın türkçe metni