MALİYE MEVZUATI

Kurumlar, personeli için spor tesisinden yararlanmada indirimli tarife belirleyebilir mi?
Kurumlar, personeli için spor tesisinden yararlanmada indirimli tarife belirleyebilir mi?

Kurumlar, personeli için spor tesisinden yararlanmada indirimli tarife belirleyebilir mi?

Ön ödeme avans işlemlerinin zamanında mahsup edilmemesinde faiz hesaplama
Ön ödeme avans işlemlerinin zamanında mahsup edilmemesinde faiz hesaplama

Avans ve kredi açılmasında mahsup sürelerine uyulmamasına rağmen faiz uygulanmaması sayıştay kararı

İmzalamadığı evraktan dolayı memurun sorumlu tutulması hk danıştay kararı
İmzalamadığı evraktan dolayı memurun sorumlu tutulması hk danıştay kararı
Kamu kurumları idari para cezalarını kurum bütçesinden ödenebilir mi?
Kamu kurumları idari para cezalarını kurum bütçesinden ödenebilir mi?
Geçici Görevli Olduğu Yerde  Geçici Görevlendirilen Memurun  Harcırahı
Geçici Görevli Olduğu Yerde Geçici Görevlendirilen Memurun Harcırahı
Kamu idaresi hesaplarının Sayıştaya verilmesi hakkında usul ve esaslar yayımlandı
Kamu idaresi hesaplarının Sayıştaya verilmesi hakkında usul ve esaslar yayımlandı

Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi Ve Muhasebe Birimleri İle Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul Ve Esaslar

Devlet arazilerinin tarımsal amaçla kiralanmasına ilişkin tebliğ yayımlandı
Devlet arazilerinin tarımsal amaçla kiralanmasına ilişkin tebliğ yayımlandı

devlet arazilerinin tarımsal üretim yapılmak üzere, taşınmazın bulunduğu köy/mahalle nüfusuna kayıtlı olan veya o köyde/mahallede ikamet eden topraksız veya yeterli toprağı olmayan çiftçilere, bunların talep etmemesi halinde diğer gerçek veya tüzel kişilere kiraya verilmesi

Memur kamuya ait araç ve gereçi kendi işinde kullanırsa ne olur ?
Memur kamuya ait araç ve gereçi kendi işinde kullanırsa ne olur ?
Tedviren Görevlendirilen Memura Tazminat ve Vekalet Aylığı Hk Danıştay Kararı
Tedviren Görevlendirilen Memura Tazminat ve Vekalet Aylığı Hk Danıştay Kararı
Şoför Bekçi ve Hizmetli Kadrosunda Olanlar Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi Olabilir mi?
Şoför Bekçi ve Hizmetli Kadrosunda Olanlar Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi Olabilir mi?