MALİYE MEVZUATI

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda değişiklik yapıldı
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda değişiklik yapıldı

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda değişiklik yapıldı

Kamu alacaklarında zaman aşımı süreleri 
Kamu alacaklarında zaman aşımı süreleri 

Kamu alacaklarında zaman aşımı süreleri 

Peşin tahsil edilen kira gelirlerinin muhasebe kaydı
Peşin tahsil edilen kira gelirlerinin muhasebe kaydı
Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabının işleyişi
Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabının işleyişi
Harcama onay belgesinde yer alması gereken bilgiler 
Harcama onay belgesinde yer alması gereken bilgiler 
Gelecek aylara ilişkin kira geliri muhasebe kaydı
Gelecek aylara ilişkin kira geliri muhasebe kaydı

gelecek aylara veya yıllara ait kira gelirlerinin peşin tahsil edilmesi halinde muhasebe kaydı nasıl yapılır

Taşınır kontrol yetkilisi ile taşınır kayıt yetkilisi aynı kişi olabilir mi?
Taşınır kontrol yetkilisi ile taşınır kayıt yetkilisi aynı kişi olabilir mi?

Taşınır kontrol yetkilisi ile taşınır kayıt yetkilisi aynı kişi olabilir mi?

5326 sayılı Kabahatler Kanununa Göre Kesilen İdari Para Cezalarının Zamanaşımına Uğratılması
5326 sayılı Kabahatler Kanununa Göre Kesilen İdari Para Cezalarının Zamanaşımına Uğratılması
Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliği yayımlandı
Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliği yayımlandı
VDK Danışma Komisyonu Yönetmeliği
VDK Danışma Komisyonu Yönetmeliği