Kapanan malmüdürlüğü personellerinin talepleri 

Tasaruuf genelgesi kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı taşra teşkilatında il merkezinde ve ilçelerde bulunan bazı malmüdürlüklerinin kapatılması kararı alındı. Karar sonrasında ise kapanan malmüdürlüklerinde görev yapan personeller açısından atamaların nasıl yapılacağı, yapılacak olan atamada memurların taleplerinin alınıp alınmayacağı, memurlar arasında merak konusu olmuş aynı zamanda kapanan malmüdürlüğü personeli arasında atamalarda  mağduriyet oluşturacak durumların olabileceği hususunda tereddütler yaşanmaktadır. Sitemize gönderilen bir haberi yayınlayarak Mal müdürlüğünde çalışan personeller açısından en az mağduriyet yaratacak, hatta ilgili memurlar açısından hiç bir sıkıntı yaşanmadan sürecin tamamlanması gereği temennisi ile ilgili haberi yayımlıyoruz.

Muhasebat Genel Müdürlüğü 89 nolu tebliğ yayımlandı Muhasebat Genel Müdürlüğü 89 nolu tebliğ yayımlandı

Maliye Bakanlığı Yetkililerine Açık Mektup

Yıllarca Maliye Bakanlığı taşra teşkilatı olan mal müdürlüğünde memur olarak görev yapan bir kişi olarak en son alınan karar ile çalışmış olduğum malmüdürlüğü ilgili listede yer aldığından çalışmış olduğum ilçede mal müdürlüğü kapatılacak.Yıllardır mal müdürlüğünde kamu kaynaklarının etkin ve verimli olarak kullanılması için özveri ile çalışmış olan bir memur olarak en azından bu kapanma sürecinde Maliye Bakanlığı yetkililerinin sesimize kulak vermesini talep ediyorum. Yıllarca ilçede araç olmadan  devirden önce milli emlak servisinde kamu arazilerinde tespitlerde gittik. İlçede gerek mekan olarak gerekse bilgisayar masa v.b büro malzemelerinde en kötü malzemeleri kullanarak tasarruf genelgeleri yokkende tasarrufu en üst düzeyde gerçekleştirdik. Eşit işe eşit ücret uygulaması ile diğer birimlerle işlerimiz eşit değilken ücretlerimiz eşit oldu ücret konusunda mağdur olduk. Yıllardır maliye hizmet sınıfı kurulmadığından  adalet emniyet v.b birimlerden daha düşük maaşlar aldık.Son süreçte ise artık çalışmış olduğumuz birimde kapandı. Bundan sonraki süreçtede mağdur olmamak için kapanan malmüdürlük personelleri için aşağıda yer alan taleplerin Bakanlığımız yetkililerince kurum personellerininde görüşü alınarak yerine getirilmesini talep ediyorum. Nacizane bundan benim aklıma gelen talepler olup daha farklı uygulamalarda yapılabilir. Ancak yapılacak olan uygulama ne olursa olsun temennimiz en az mağduriyetle olsun.

1.Kapanacak olan malmüdürlüklerinde çalışan personeller zorunlu olarak atamasının yapılmaması atamalardan önce gerek amir gerekse memur olanların taleplerinin alınması 

2.Kapanan malmüdürlüğünde çalışan memurların çalışmış olduğu  ilçede başka kurumlarada geçme hakkının verilmesi

3.Rotasyon kapsamında ataması yapılan personellerin genel tercih döneminde tercihlerinin alınarak daha geniş malmüdürlüğü için tercih yapabilmesinin sağlanması

4.Yapılacak olan atamalarda eş durumu çocukların eğitim durumu, sağlık durumu v.b mazeretlerin dikkate alınarak personelin mağdur edilmemesi

5.İl merkezine atanmak isteyen memurların taleplerinin öncelikle karşılanması

6.LGS ve YKS sınavları yapıldığından sınavlara ilişkin yerleştirme işlemleri yapılmadan önce memurların atanacakları yerlerin tespitinin yapılarak memurlar açısından belirsizlik durumlarının ortadan kaldırılması 

gerekmektedir.

Bunlar benim aklıma gelen hususlar olup daha farklı taleplerde olabilir. Sonuç olarak yıllardır Maliye Bakanlığı personeli olarak bu süreçin memurlar açısından en az mağduriyetle sonuçlandırılmasını talep ediyorum.