AKADEMİK PERSONEL

2547 S.K'nın 53. Maddesi Uyarınca Oluşturulan Kurulun Kesin Karar Vermesi Gerektiği
2547 S.K'nın 53. Maddesi Uyarınca Oluşturulan Kurulun Kesin Karar Vermesi Gerektiği

2547 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi uyarınca oluşturulan Yetkili Kurulun kesin bir karar vermesi gerektiği hakkında.

Asil Genel Sekretere Bir Döner Sermaye Biriminden Yönetici Payı Ödenirken Vekaleten Görevlendirilene de Ödenir mi?
Asil Genel Sekretere Bir Döner Sermaye Biriminden Yönetici Payı Ödenirken Vekaleten Görevlendirilene de Ödenir mi?

Sayıştay Temyiz Kurulu, hâlihazırdaki Genel Sekretere bir döner sermaye biriminden yönetici payı ödenirken, onun yerine

Yönetim Kurulu Kararı İle Döner Sermaye Biriminde Görevlendirilen Personele Ödeme Yapılabilir mi?
Yönetim Kurulu Kararı İle Döner Sermaye Biriminde Görevlendirilen Personele Ödeme Yapılabilir mi?
Üniversite Öğretim Üyesi Hakkında Verilen Soruşturma Açılmasına Mahal Olmadığı Kararının Hukuki Denetimi
Üniversite Öğretim Üyesi Hakkında Verilen Soruşturma Açılmasına Mahal Olmadığı Kararının Hukuki Denetimi
2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 Maddesi Kapsamındaki Görevlendirmelerde Süre Şartı Aranır mı?
2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 Maddesi Kapsamındaki Görevlendirmelerde Süre Şartı Aranır mı?
Danıştay, ÖYP Esaslarında Yapılan Değişikliği İptal Etti
Danıştay, ÖYP Esaslarında Yapılan Değişikliği İptal Etti

Danıştay 8. Dairesi, 04.02.2016 tarihli YÖK Genel Kurul kararı ile değişik 11.maddesinin 3.fıkrasında yer alan  “Ders

Doçentlik Kriterlerinden 'Tanınımış Uluslararası Yayınevi' İbaresi İptal Edildi
Doçentlik Kriterlerinden 'Tanınımış Uluslararası Yayınevi' İbaresi İptal Edildi

Üniversitelerarası Kurul’un resmi web sayfasında 31.12.2015 tarihinde yayınlanan  "Doçentlik Sınavı Başvuru Şartlar

Özel Sektördeki Çalışma Süreleri Öğretim Üyelerinin Kademesine Etki Eder mi?
Özel Sektördeki Çalışma Süreleri Öğretim Üyelerinin Kademesine Etki Eder mi?
Üniversitelerde 13 B 4 Görevlendirmelerde Geliştirme Ödeneği
Üniversitelerde 13 B 4 Görevlendirmelerde Geliştirme Ödeneği
Öğretim Elemanı Olmadan Önce Kamuda ve Özel Sektörde Çalışanlara DMK'nın 36/A Maddesi Uygulanabilir mi?
Öğretim Elemanı Olmadan Önce Kamuda ve Özel Sektörde Çalışanlara DMK'nın 36/A Maddesi Uygulanabilir mi?