AKADEMİK PERSONEL

Akademik kadrodan istifa eden açıktan memur atanabilir mi?
Akademik kadrodan istifa eden açıktan memur atanabilir mi?

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa tabi Öğretim Elemanı kadrolarına atanıp, bu kadrolarda en az iki yıl süreyle görev yapmış olanların kamu kurum ve kuruluşlarına memur statüsünde naklen veya açıktan ilgili mevzuatında belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde atanabilmelerinin mümkün olabileceği

2547  13-b/4 e göre yapılan görevlendirmelerde takdir yetkisi
2547 13-b/4 e göre yapılan görevlendirmelerde takdir yetkisi

2547 13-b/4 e göre yapılan görevlendirmelerde takdir yetkisi , üniversite 13/b 4 itiraz danıştay örnek kararları

Öğretim üyesi alımlarına ilişkin usullerde değişiklik yapıldı
Öğretim üyesi alımlarına ilişkin usullerde değişiklik yapıldı
Dekanlığa vekaleten atananlara idari görev ödeneği verilir mi?
Dekanlığa vekaleten atananlara idari görev ödeneği verilir mi?
Yükseköğretim Kalite Kurulu Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
Yükseköğretim Kalite Kurulu Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
Üniversitelerde görevli öğretim üyelerinin muayenehane açma talepleri hakkında emsal karar
Üniversitelerde görevli öğretim üyelerinin muayenehane açma talepleri hakkında emsal karar

Üniversitelerde görevli öğretim üyelerinin muayenehane açma talepleri hakkında emsal karar

Üniversite akademik personel ek gösterge cetveli
Üniversite akademik personel ek gösterge cetveli

2914 sayılı kanuna göre üniversitelerde görev yapan Profesörlerden Rektör , Profesörler  , doçent, doktor öğretim görevlisi ek gösterge tablosu

Üniversitelerde telafi ders verilmesi durumunda ders ücreti
Üniversitelerde telafi ders verilmesi durumunda ders ücreti
2547 tabi öğretim görevlisi aylıktan kesme cezası hesaplanması
2547 tabi öğretim görevlisi aylıktan kesme cezası hesaplanması
2547 40 b ile görevlendirilenler 40 d görevlendirmesi yapılır mı?
2547 40 b ile görevlendirilenler 40 d görevlendirmesi yapılır mı?