AKADEMİK PERSONEL

Sürekli eğitim merkezi müdürlerine döner sermayeden koordinatörlük ücreti ödenmesi
Sürekli eğitim merkezi müdürlerine döner sermayeden koordinatörlük ücreti ödenmesi

Sürekli eğitim merkezi müdürlerine döner sermayeden koordinatörlük ücreti ödenmesi

Akademik personelin evlilik izni kaç gündür
Akademik personelin evlilik izni kaç gündür

2547 ve 2914 sayılı kanunlara göre görev yapan akademik personel evlilik izni

Yönetim Kurulu görüşü alınmadan ikinci öğretimde fazla çalışma yapılamaz
Yönetim Kurulu görüşü alınmadan ikinci öğretimde fazla çalışma yapılamaz
Akademik personelin ücretsiz izin hakkı
Akademik personelin ücretsiz izin hakkı
Memurlara geliştirme ödeneği ödenir mi?
Memurlara geliştirme ödeneği ödenir mi?
Hastalık izninde geliştirme ödeneği ödenir mi?
Hastalık izninde geliştirme ödeneği ödenir mi?

akademik personele hastalık sağlık izninde geliştirme ödeneği ödenmesi

Etik ihlali yapan akademisyen hakkında ceza soruşturması yapılması
Etik ihlali yapan akademisyen hakkında ceza soruşturması yapılması

etik ihlali yapan öğretim görevlisi hakkında ceza soruşturması yapılıp ceza verilir mi

öğretim elemanlarının görevlendirme işlemleri
öğretim elemanlarının görevlendirme işlemleri
Öğretim üyelerine enstitüdeki zorunlu ders görevi tamamlanmadan ek ders ödenmesi
Öğretim üyelerine enstitüdeki zorunlu ders görevi tamamlanmadan ek ders ödenmesi
Danıştay, bölüm başkanı atamalarında hangi kıstasın esas alınacağını karara bağladı
Danıştay, bölüm başkanı atamalarında hangi kıstasın esas alınacağını karara bağladı