Üniversite öğrencisi kopya çekerse ne ceza alır?

Yükseköğretim kurumlarında okuyan öğrencilerin disiplin işlemleri  2547 sayılı kanunun 54 maddesinde öğrenci disiplin işlemleri düzenlenmiştir. Mevzuat hükümleri doğrultusunda üniversite öğrencisinin sınavlarda kopya çekmesi disiplin suçunu gerektiren fiil olarak sayılmıştır.

İçindekiler 

  1. Üniversitede sınavda kopya çekmek suç mu?

  2. Üniversitede sınavda kopya çeken öğrenciye ne ceza verilir?

  3. Kopya çektiği  için ceza alan öğrenci ne yapmalı?

Üniversite öğrencilerinin merak etmiş olduğu yukarıda yer alan konuları açıklamaya çalışalım.

1.Üniversitede öğrenci kopya çekmek  suç mu?  2547 sayılı kanunda öğrenciler açısından disiplin cezası gerektiren fiiller olarak sayılan fiiller arasında 

2547/54-a-5    Kınama cezası :Sınavlarda kopyaya teşebbüs etmek, 

Görevinden çekilen öğretim üyesi göreve iade edilmek zorunda mı? Görevinden çekilen öğretim üyesi göreve iade edilmek zorunda mı?

2547/54-c-5 Yükseköğretim kurumundan bir yarıyıl için uzaklaştırma Sınavlarda kopya çekmek veya çektirmek,

2547/54-ç-4    Yükseköğretim kurumundan iki yarıyıl için uzaklaştırma: Sınavlarda tehditle kopya çekmek, kopya çeken öğrencilerin sınav salonundan çıkarılmasına engel olmak, kendi yerine başkasını sınava sokmak veya başkasının yerine sınava girmek,

fiillerine yer verilmiştir. Bu nedenle yukarıda sayılan fiilleri işleyen öğrenciler disiplin cezası ile cezalandırılırlar.

2 Üniversitede sınavlarda kopya çeken veya kopya veren  öğrenciye ne ceza verilir?       

Bir üst maddede gösterildiği üzere kopya çeken üniversite öğrencisi olayın şekline göre kınama, Yükseköğretim kurumundan bir yarıyıl için uzaklaştırma veya Yükseköğretim kurumundan iki  yarıyıl için uzaklaştırma cezası alır.

3.Kopya çektiği  için ceza alan öğrenci ne yapmalı?      Üniversitede öğrenciye kopya ile ilgili  öğrenciye  ceza verilmiş ise öğrencinin ilgili disiplin cezasına itiraz etme hakkı vardır.

  • Disiplin amirleri ve kurullarınca verilen disiplin cezalarına karşı on beş gün içinde üniversite yönetim kuruluna itiraz edilebilir. Dosya kapsamında, disiplin suçunu oluşturan fiil sebebiyle doğrudan mağdur olan kişi de aynı usulle karara itiraz edebilir. Cezalar öğrencinin dosyasına işlenir.
  •  İtiraz halinde, üniversite yönetim kurulu, on beş gün içinde itirazı kabul veya reddeder. İtirazın kabulü halinde yetkili disiplin amiri veya kurulu kabul gerekçesini dikkate alarak otuz gün içinde karar verir.
  • Öğrencilere verilen disiplin cezalarına karşı, itiraz hakkı kullanılmadan da idari yargı yoluna başvurulabilir

Editör: Ümit Altınsoy