DİSİPLİN SORUŞTURMASI haberleri - haber, gündem, haberler, son dakika

657 memur disiplin soruşturma 4483 sayılı kanuna göre öninceleme

DİSİPLİN SORUŞTURMASI

Memuriyetten çıkarma cezasında memura savunma hakkı bildirilmeli
Memuriyetten çıkarma cezasında memura savunma hakkı bildirilmeli

memuriyetten çıkarma cezasında son savunma alınırken memura evrakları inceleme tanık dinletme ve savunma yapma hakkı savunma istem yazısında bildirilmelidir

Ceza soruşturması onayına istinaden disiplin soruşturması yapılması
Ceza soruşturması onayına istinaden disiplin soruşturması yapılması

disiplin soruşturması onayı alınmadan ceza soruşturması onayına istinaden yapılan disiplin soruşturması neticesinde verilen cezasının geçerli olmayacağı hakkında danıştay kararı

Disiplin cezası iptal edilen memur eski görevine iade edilir mi?
Disiplin cezası iptal edilen memur eski görevine iade edilir mi?
Amir veya üstlerini eleştiren kolluk kuvvetlerine disiplin cezası verilemeyecek
Amir veya üstlerini eleştiren kolluk kuvvetlerine disiplin cezası verilemeyecek
Sosyal medyadan siyasi parti liderine hakaret eden memura ceza verilmesi
Sosyal medyadan siyasi parti liderine hakaret eden memura ceza verilmesi
Savunma alınırken olayın hukuki nitelendirilmesinin yapılması
Savunma alınırken olayın hukuki nitelendirilmesinin yapılması

disiplin soruşturmasında isnat edilen olayların hukuki nitelendirilmesi yapılmamış, başka bir ifadeyle, disiplin soruşturması açılan fiilin neden ibaret bulunduğu belirtilmemiştir

Doktora dersine gitme işe gelmemek için mazeret oluşturur mu?
Doktora dersine gitme işe gelmemek için mazeret oluşturur mu?

Doktora dersine gitme işe gelmemek için mazeret oluşturur mu? memurken okul okuyanlar derslere katılmak için izin almak zorundamı ?

Cezaların tekliği ilkesinin disiplin hukukunda da geçerli olduğu
Cezaların tekliği ilkesinin disiplin hukukunda da geçerli olduğu
Ne Bis İn İdem kuralının disiplin hukukuna da uygulanması gerektiği
Ne Bis İn İdem kuralının disiplin hukukuna da uygulanması gerektiği
Memur amirini şikayet ederse disiplin soruşturması açılır mı?
Memur amirini şikayet ederse disiplin soruşturması açılır mı?