DİSİPLİN SORUŞTURMASI

Memur önceki görev yerinde işlemiş olduğu suç nedeniyle yeni görev yerinde görevden uzaklaştırabilir mi?
Memur önceki görev yerinde işlemiş olduğu suç nedeniyle yeni görev yerinde görevden uzaklaştırabilir mi?

Memur önceki görev yerinde işlemiş olduğu suç nedeniyle yeni görev yerinde görevden uzaklaştırabilir mi?

Soruşturmacı soruşturma esnasında yeminli zabıt katibi görevlendirmek zorunda mı ?
Soruşturmacı soruşturma esnasında yeminli zabıt katibi görevlendirmek zorunda mı ?

Soruşturmacı soruşturma esnasında yeminli zabıt katibi görevlendirmek zorunda mı ? soruşturmalarda yeminli zabıt katibi görevlendirilmesi

Kademe ilerlemesini durdurma cezasını gerektiren fiilin tekerrürü halinde dosya nereye gönderilir?
Kademe ilerlemesini durdurma cezasını gerektiren fiilin tekerrürü halinde dosya nereye gönderilir?
Ceza zamanaşımı disiplin cezasını etkiler mi?
Ceza zamanaşımı disiplin cezasını etkiler mi?
Adli yargı yerlerince alınan tanık ifadeleri disiplin soruşturmasında kullanılabilir mi?
Adli yargı yerlerince alınan tanık ifadeleri disiplin soruşturmasında kullanılabilir mi?
Memurun amirini iterek düşürmesinde uygulanacak ceza
Memurun amirini iterek düşürmesinde uygulanacak ceza

657 sayılı yasada memurların amirlerine ve amirlerin mahiyetinde çalıştırdığı kişilere fiili olarak saldırması vurması darp etmesi v.b olaylar fiili tecavüz olarak adlandırılmakta ve disiplin cezası ile cezalandırılması gerekmektedir.

CİMER üzerinden yapılan başvurular idari işleme karşı dava açma süresini  durdurmu
CİMER üzerinden yapılan başvurular idari işleme karşı dava açma süresini durdurmu

Memurlara idarelerince yapılan işlemlere karşı CİMER üzerinden yaptığı başvuruların dava açma süresini durduracağı hakkında danıştay kararı

Disiplin Soruşturmasında Birden Fazla Muhakkik Görevlendirilmesi
Disiplin Soruşturmasında Birden Fazla Muhakkik Görevlendirilmesi
Memura hizmet dışında işlemiş olduğu suçlardan dolayı  disiplin cezası verilebilir mi
Memura hizmet dışında işlemiş olduğu suçlardan dolayı disiplin cezası verilebilir mi
Memur disiplin hukukunda yüz kızartıcı suçun kapsamı
Memur disiplin hukukunda yüz kızartıcı suçun kapsamı