DİSİPLİN SORUŞTURMASI

Soruşturma onayı olmadan yapılan soruşturma hakkında danıştay kararı
Soruşturma onayı olmadan yapılan soruşturma hakkında danıştay kararı

Disiplin amirinin onayı olmadan yapılan disiplin soruşturması neticesinde verilen disiplin cezası hakkında danıştay kararı

Mahkemece şekil yönünden iptal edilen disiplin cezalarında idarenin yeni ceza vermesi
Mahkemece şekil yönünden iptal edilen disiplin cezalarında idarenin yeni ceza vermesi

Zamanaşımı Süresi Geçirilmeden Verilmiş Bir Disiplin Cezasının İdari yargı Yerince Aynı Konuda Yeniden İşlem Tesisini Gerektirecek Biçimde iptali Üzerine, Herhangi Bir Şekilde Zamanaşımı Süresi İşletilemeyeceği Hakkında

Disiplin soruşturmasında zamanaşımı örnek danıştay  kararları
Disiplin soruşturmasında zamanaşımı örnek danıştay kararları
Memurun Fiilini Suç Sayan Düzenlemenin Yürürlükten Kalkmasının Disiplin Cezasına Etkisi
Memurun Fiilini Suç Sayan Düzenlemenin Yürürlükten Kalkmasının Disiplin Cezasına Etkisi
Resmi belge, araç ve gereçlerin yetki verilen mahaller dışına çıkarılmaması ve iadesi fiiline uygulanacak cezalar 
Resmi belge, araç ve gereçlerin yetki verilen mahaller dışına çıkarılmaması ve iadesi fiiline uygulanacak cezalar 
Memura disiplin cezası ile birlikte yer değişikliği yapılabilir mi?
Memura disiplin cezası ile birlikte yer değişikliği yapılabilir mi?

Memura disiplin cezası ile birlikte yer değişikliği yapılabilir mi? disiplin cezası alan memurun görev yeri değiştirilebilir mi?

Özel Hayatta İşlenen Fiilerin Memurun Disiplin Soruşturmasına Etkisi
Özel Hayatta İşlenen Fiilerin Memurun Disiplin Soruşturmasına Etkisi

Özel Hayatta İşlenen Fiilerin Memurun Disiplin Soruşturmasına Etkisi Disiplin kurallarının, temel olarak idarenin iç düzeninin korunması fonksiyonunu üstlendiği göz önüne alındığında, kamu görevlilerinin hizmet dışındaki özel hayatına yönelik fiillerinin memur disiplin hukukunun alanına girmesi için bu düzeni bozan, kamu hizmetinin iyi ve düzenli bir şekilde sunulmasını olumsuz şekilde etkileyen bir yönünün bulunması gerekmekte olup, davacının hizmet dışında özel yaşamını ilgilendiren bu ilişkisinin kamu hizmetinin iyi ve düzenli şekilde sunulmasını olumsuz şekilde etkilediğinin veya kendisine duyulan saygınlık ve güven duygusunu sarstığının somut olarak ortaya konulamadığı anlaşılmaktadır.

Disiplin Cezalarında Dava Açma Süresinin Başlangıcı
Disiplin Cezalarında Dava Açma Süresinin Başlangıcı
Mahkemece Takipsizlik Kararı Verilmesine Rağmen Disiplin Cezası Verilen Memur Tazminat Kazandı
Mahkemece Takipsizlik Kararı Verilmesine Rağmen Disiplin Cezası Verilen Memur Tazminat Kazandı
3628 Sayılı Kanununa Göre Soruşturması Yapılacak Suçlar
3628 Sayılı Kanununa Göre Soruşturması Yapılacak Suçlar