DİSİPLİN SORUŞTURMASI

Zamanında mal bildirimi vermeyen memura verilecek cezada ihtar şartı
Zamanında mal bildirimi vermeyen memura verilecek cezada ihtar şartı

Mal bildirimini zamanında vermeyen memura ihtar vermeden disiplin cezası verilebileceği hususunda danıştay karar

Disiplin soruşturma olurunda olmayan hususlarda ceza verilmesi
Disiplin soruşturma olurunda olmayan hususlarda ceza verilmesi

disiplin soruşturma olurunda yer almayan hususların disiplin cezasına dayanak yapılarak disiplin cezası verilmesi halinde disiplin cezası

İdarenin disiplin cezası gerektirir fiili öğrendikten sonra yazışma başlatması zamanaşımını durdurur mu?
İdarenin disiplin cezası gerektirir fiili öğrendikten sonra yazışma başlatması zamanaşımını durdurur mu?
20 Haziran 2021 tarihli atama kararları
20 Haziran 2021 tarihli atama kararları
Disiplin cezasının hangi alt bendi ihlalden verildiğinin açıkça belirtilmesi gerektiği
Disiplin cezasının hangi alt bendi ihlalden verildiğinin açıkça belirtilmesi gerektiği
Disiplin soruşturması yapan muhakik  disiplin kurulunda görev alabilir mi?
Disiplin soruşturması yapan muhakik  disiplin kurulunda görev alabilir mi?

Disiplin soruşturması yapan muhakik  disiplin kurulunda görev alabilir mi?

Savunma istenirken eylemin karşılığı disiplin cezasının belirtilmesi gerektiği
Savunma istenirken eylemin karşılığı disiplin cezasının belirtilmesi gerektiği

Savunma istenirken eylemin karşılığı disiplin cezasının belirtilmesi gerektiği

Ön incelemecinin raporda kullandığı ifadeler sebebiyle manevi tazminat hükmedilebileceği
Ön incelemecinin raporda kullandığı ifadeler sebebiyle manevi tazminat hükmedilebileceği
Adli soruşturmadan bağımsız olarak usulüne uygun bir disiplin soruşturması yapılmadan ceza verilemeyeceği
Adli soruşturmadan bağımsız olarak usulüne uygun bir disiplin soruşturması yapılmadan ceza verilemeyeceği
Memur arkadaşına mesai dışında hakaret eden memura ceza verilir mi?
Memur arkadaşına mesai dışında hakaret eden memura ceza verilir mi?