DİSİPLİN SORUŞTURMASI

Devlet yöneticilerine sosyal medya üzerinden  hakaret etmenin cezası
Devlet yöneticilerine sosyal medya üzerinden hakaret etmenin cezası

Kamuda görev yapan memurların devlet büyüklerine ve yöneticilerine sosyal medya üzerinden hakaret eden memurun hem adli hemde disiplin yönünden ceza alması mümkündür.

Memurun sicili iyi ise  disiplin cezasında idare  bir alt ceza vermek zorunda mı?
Memurun sicili iyi ise disiplin cezasında idare bir alt ceza vermek zorunda mı?

Disiplin cezası verilmesinde memurun Geçmiş Hizmetleri Sırasındaki Çalışmalarının Olumlu Olması ve Ödül veya Başarı Belgesi Almış olması durumunda idarenin bir alt ceza verme zorunluluğu varmı

Memuriyetten çıkarma cezasında  sözlü savunma talebi kabul edilmeyen memura verilen ceza iptal edildi.
Memuriyetten çıkarma cezasında sözlü savunma talebi kabul edilmeyen memura verilen ceza iptal edildi.
Memurun amirini iterek düşürmesi durumunda verilecek disiplin cezası nedir?
Memurun amirini iterek düşürmesi durumunda verilecek disiplin cezası nedir?
Son savunma alınmadığı için iptal edilen disiplin cezasında tekrar savunma istenip işlem yapılabilir mi?
Son savunma alınmadığı için iptal edilen disiplin cezasında tekrar savunma istenip işlem yapılabilir mi?
Disiplin soruşturmasında  hastalık iznindeki  memurdan   savunma alınabilir mi?
Disiplin soruşturmasında hastalık iznindeki memurdan savunma alınabilir mi?

657 sayılı yasaya göre yapılan disiplin soruşturmalarında memurdan alınacak olan savunma sırasında memurun hastalık izninde veya hastanede yatıyor olması ifade ve savunma almaya engel olurmu

Mahkemece yeni bir disiplin cezası verilmesi yönünde karar verilmesi durumunda zamanaşımı süreleri
Mahkemece yeni bir disiplin cezası verilmesi yönünde karar verilmesi durumunda zamanaşımı süreleri

Memurlara verilen disiplin cezalarının mahkemece iptal edilmesi ve idareye yeni bir işlem tesis etmesi yönünde yetki verildiği durumlarda idareler memur hakkında makul süre içinde disiplin soruşturmasını tamamlamak zorundadırlar.

Disiplin soruşturmasında savunma istenirken olay doğru olarak açıklanmalıdır.
Disiplin soruşturmasında savunma istenirken olay doğru olarak açıklanmalıdır.
Memurun iş arkadaşına hakaret etmesinin yaptırımı nedir?
Memurun iş arkadaşına hakaret etmesinin yaptırımı nedir?
Disiplin Soruşturması Yapan Muhakkike Tazminat Davası Açılabilir mi?
Disiplin Soruşturması Yapan Muhakkike Tazminat Davası Açılabilir mi?