DİSİPLİN SORUŞTURMASI

Sehven düzenlenen yandal eğitimi belgesini kullanan personele ceza verilir mi?
Sehven düzenlenen yandal eğitimi belgesini kullanan personele ceza verilir mi?

Okulunun sehven düzenlediği hatalı yandal eğitimi belgesini idareye veren personele ceza verilir mi?

İdarelerin disiplin ceza tebliğinde başvuru yollarını göstermeli
İdarelerin disiplin ceza tebliğinde başvuru yollarını göstermeli

idari işleme karşı hangi kanun yollarına ve hangi mercilere, hangi sürede başvurulabileceğinin açık ve doğru bir biçimde dava konusu işlemde belirtilmesi gerekir

Özel hayatta işlenen suç nedeniyle memura disiplin cezası verilmesi
Özel hayatta işlenen suç nedeniyle memura disiplin cezası verilmesi
Başkasının yerine sınava giren memura verilecek ceza
Başkasının yerine sınava giren memura verilecek ceza
İş arkadaşına "hesaplaşacağız" ifadesini kullanmak disiplin cezası gerektirir mi?
İş arkadaşına "hesaplaşacağız" ifadesini kullanmak disiplin cezası gerektirir mi?
Şikayetin işleme konulmaması kararına dayanak ön incelemenin denetim elemanı tarafından yapılması gerektiği
Şikayetin işleme konulmaması kararına dayanak ön incelemenin denetim elemanı tarafından yapılması gerektiği

Şikayetin işleme konulmaması kararına dayanak ön incelemenin denetim elemanı tarafından yapılması gerektiği

Kesin ve net verilmeyen emirden dolayı disiplin cezası verilir mi?
Kesin ve net verilmeyen emirden dolayı disiplin cezası verilir mi?

Amirin başka biri vasıtasıyla bildirdiği emrini yerine getirmemek disiplin suçu oluşturur mu?

Yüksek disiplin kurulu tarafından savunma alınmadan ceza verilemeyeceği
Yüksek disiplin kurulu tarafından savunma alınmadan ceza verilemeyeceği
Anayasa değişikliği dava açma süresi geçen disiplin cezaları açısından yeni hak doğurmaz
Anayasa değişikliği dava açma süresi geçen disiplin cezaları açısından yeni hak doğurmaz
Disiplin soruşturmasında telefonla savunmaya davet yapılabilir mi?
Disiplin soruşturmasında telefonla savunmaya davet yapılabilir mi?