DİSİPLİN SORUŞTURMASI

Resmi evrağı sahte olarak hazırlayan memura verilecek ceza
Resmi evrağı sahte olarak hazırlayan memura verilecek ceza

Resmi evrağı sahte olarak hazırlayan memura verilecek ceza, memurların düzenlemiş oldukları sahte evrak nedeniyle işlemiş oldukları suçlarda verilecek disiplin cezasında dikkat edilecek hususlar

Disiplin cezasında tekerrür uygulamasında tekerrür fiile göre uygulanmalıdır?
Disiplin cezasında tekerrür uygulamasında tekerrür fiile göre uygulanmalıdır?

657 sayılı Yasanın yukarıda anılan 125. maddesindeki hükmünde "cezaların tekerrüründen" değil, disiplin cezalarının verilmesine sebep olmuş bir "fiil veya halin" tekerrürü halinden bahsedilmiştir.

İdari izinde göreve gelmeyen memura disiplin cezası verilebilir mi?
İdari izinde göreve gelmeyen memura disiplin cezası verilebilir mi?
Mahkemece iptal edilen disiplin cezalarında idarenin yeniden ceza verme süresi
Mahkemece iptal edilen disiplin cezalarında idarenin yeniden ceza verme süresi
Memur işlediği fiil birden fazla cezayı gerektirirse disiplin cezası nasıl verilir?
Memur işlediği fiil birden fazla cezayı gerektirirse disiplin cezası nasıl verilir?
Disiplin cezasında alt ceza değerlendirmesi yapmak zorunlumu?
Disiplin cezasında alt ceza değerlendirmesi yapmak zorunlumu?

Memurlar hakkında yapılan disiplin soruşturması neticesinde memurun geçmişteki çalışmalarının iyi olması halinde bir alt ceza verilmesi zorunlumu, disiplin cezasında alt ceza uygulaması

Disiplin cezalarında tekerrür uygulaması hakkında Danıştay kararları
Disiplin cezalarında tekerrür uygulaması hakkında Danıştay kararları

Disiplin cezalarında tekerrür uygulaması hakkında Danıştay kararları , disiplin cezasında memura üst ceza verilmesi danıştay emsal örnek kararları , disiplin cezası tekerrür

Özel Hayatta İşlenen Fiiller Disiplin Soruşturmasına Konu Edilemez
Özel Hayatta İşlenen Fiiller Disiplin Soruşturmasına Konu Edilemez
Disiplin cezasına itirazda resmi ve dini bayram günlerine denk günler süreyi uzatır mı?
Disiplin cezasına itirazda resmi ve dini bayram günlerine denk günler süreyi uzatır mı?
Disiplin kurulunda itirazı kabul edilen memura yeniden ceza verilmesinde yeni itiraz hakkı
Disiplin kurulunda itirazı kabul edilen memura yeniden ceza verilmesinde yeni itiraz hakkı