DİSİPLİN SORUŞTURMASI

Tutuklu memura son savunması alınmadan disiplin cezası verilemeyeceği
Tutuklu memura son savunması alınmadan disiplin cezası verilemeyeceği

Tutuklu memura son savunması alınmadan disiplin cezası verilemeyeceği, Tutuklu memura disiplin cezası verirken savunması alınmalı mı?

Bir alt disiplin cezasının uygulandığı durumlarda tekerrüre esas alınacak ceza
Bir alt disiplin cezasının uygulandığı durumlarda tekerrüre esas alınacak ceza

Bir alt disiplin cezasının uygulandığı durumlarda tekerrüre esas alınacak ceza

Memura uzun saçtan dolayı verilen disiplin cezası yargıdan döndü
Memura uzun saçtan dolayı verilen disiplin cezası yargıdan döndü
Kanuna aykırı delillere dayanarak disiplin cezası verilemez
Kanuna aykırı delillere dayanarak disiplin cezası verilemez
Soruşturmacı İfade Tutanaklarındaki İmzalar Üzerinde Kriminal İnceleme Yaptırabilir mi?
Soruşturmacı İfade Tutanaklarındaki İmzalar Üzerinde Kriminal İnceleme Yaptırabilir mi?
Hırsızlık suçu hakkında adli yargıda ceza almayan memurun atılması
Hırsızlık suçu hakkında adli yargıda ceza almayan memurun atılması

avacının hakkında verilen disiplin cezasına esas teşkil eden "hırsızlık" fiilini işlediğine dair adli yargıda kesinleşmiş bir kararın bulunmadığı dikkate alındığında, davacının söz konusu eylemlerinin memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak derecede yüz kızartıcı ve utanç verici davranış niteliğinde olmadığı sonucuna varıldığı hakkında.

Disiplin soruşturmasında tek tanıkla ceza verilmesi
Disiplin soruşturmasında tek tanıkla ceza verilmesi

Disiplin cezasında tek tanık disiplin amiri ise tarafsız soruşturmadan bahsedilemez memura ceza verilemez

Amirine iftira atan memurun ceza soruşturması
Amirine iftira atan memurun ceza soruşturması
Delil Yetersizliği ile Adli Yargıdaki Beraatin Disiplin Soruşturmasına Etkisi
Delil Yetersizliği ile Adli Yargıdaki Beraatin Disiplin Soruşturmasına Etkisi
Tekerrürden Dolayı Aylıktan Kesme Cezası Alan Memur Üst Göreve Atanabilir mi?
Tekerrürden Dolayı Aylıktan Kesme Cezası Alan Memur Üst Göreve Atanabilir mi?