DİSİPLİN SORUŞTURMASI

Hakkında Soruşturma Yapılan Kişi Aynı Olayda  Tanık Olarak İfade Verebilir mi?
Hakkında Soruşturma Yapılan Kişi Aynı Olayda Tanık Olarak İfade Verebilir mi?

Hakkında Soruşturma Yapılan Kişi Aynı Olayda Tanık Olarak

Mahkeme Kararının Zamanında Uygulanmaması Halinde Tazminat Talebi
Mahkeme Kararının Zamanında Uygulanmaması Halinde Tazminat Talebi

Mahkeme Kararının Zamanında Uygulanmaması Halinde Tazminat Talebi Mahkemeler tarafın

Yetkili Merci Adli Yönden İşlem Tesisine Gerek Olmadığına Karar Veremez
Yetkili Merci Adli Yönden İşlem Tesisine Gerek Olmadığına Karar Veremez
Ön İnceleme Raporunda Yer Alan Teklif İle Disiplin Cezası Verilemez
Ön İnceleme Raporunda Yer Alan Teklif İle Disiplin Cezası Verilemez
Sözleşmeli Personelin Sözleşmesi Sosyal Medyada Yapılan Yorumu Beğendiği İçin Uzatılmayabilir mi?
Sözleşmeli Personelin Sözleşmesi Sosyal Medyada Yapılan Yorumu Beğendiği İçin Uzatılmayabilir mi?
Memurluktan Çıkarılan Kişiye Mal Bildiriminde Bulunmadığı İçin Ceza Verilir mi?
Memurluktan Çıkarılan Kişiye Mal Bildiriminde Bulunmadığı İçin Ceza Verilir mi?

İstifa eden Emekli Olan Personel 3628 sayılı Kanun gereği mal bildirimi vermeme durumunda disiplin cezası

İftira Suçu 4483 Sayılı Kanun Kapsamında mı ?
İftira Suçu 4483 Sayılı Kanun Kapsamında mı ?

İftira Suçu 4483 Sayılı Kanun Kapsamında mı ? Memur iftira suçunu işlerse 4483 göre Ön inceleme yapılır mı? 4483 kapsamında yer alan suçlar nelerdir?

Ceza Soruşturması Disiplin Soruşturması İlişkisi Danıştay Kararları
Ceza Soruşturması Disiplin Soruşturması İlişkisi Danıştay Kararları
Ön İncelemeci, İsnat Edilen Eylemin Zamanaşımına Uğradığı Değerlendirmesi Yapabilir mi?
Ön İncelemeci, İsnat Edilen Eylemin Zamanaşımına Uğradığı Değerlendirmesi Yapabilir mi?
Disiplin Soruşturmasında Soruşturmacının Tarafsızlığı Hk Danıştay Kararı
Disiplin Soruşturmasında Soruşturmacının Tarafsızlığı Hk Danıştay Kararı