DİSİPLİN SORUŞTURMASI

Evine siyasi parti bayrağı asılı olan memura hangi disiplin cezası verilir?
Evine siyasi parti bayrağı asılı olan memura hangi disiplin cezası verilir?

Evine siyasi parti bayrağı asılı olan memura hangi disiplin cezası verilir?

Disiplin soruşturmasında  zaman aşımına ilişkin önemli bir karar
Disiplin soruşturmasında zaman aşımına ilişkin önemli bir karar

Danıştay başkanlığı vermiş olduğu kararda "Soruşturma dosyasının, isnad edilen fiilin hiç işlenmediği gerekçesiyle işlemden kaldırılması ile zamanaşımı sebebiyle işlemden kaldırılmasının ilgili kamu görevlisi yönünden hukuki etki ve sonuçları birbirinden farklı olacağı kuşkusuzdur " şeklinde karar verilmiştir.

Tanık ifadesi alınmadan disiplin cezası verilir mi?
Tanık ifadesi alınmadan disiplin cezası verilir mi?
Memur amirini iterek yere düşürse memuriyetten atılır mı?
Memur amirini iterek yere düşürse memuriyetten atılır mı?
Disiplin soruşturması devam ederken  görev yeri değişenlerde cezayı kim verir
Disiplin soruşturması devam ederken görev yeri değişenlerde cezayı kim verir
Olayın mağduru olan amir muhakkik görevlendirebilecek
Olayın mağduru olan amir muhakkik görevlendirebilecek

Olayın mağduru olan amir muhakkik görevlendirebilecek

Memura soruşturma açılmasının bildirilmesinin dava edilmesi
Memura soruşturma açılmasının bildirilmesinin dava edilmesi

kamu görevlileri hakkında disiplin soruşturması açıldığının bildirilmesine ilişkin işlemlerin idari davaya konu olmayacağı hakkında

Soruşturma olurunda olmayan olay için ceza verilmesi
Soruşturma olurunda olmayan olay için ceza verilmesi
Maaşına haciz gelen memura disiplin cezası verilir mi?
Maaşına haciz gelen memura disiplin cezası verilir mi?
Sendika temsilcisi katılmadan alınan disiplin kurulu kararı iptal edildi
Sendika temsilcisi katılmadan alınan disiplin kurulu kararı iptal edildi