SAĞLIK MEVZUATI

Danıştay, kamu hastanelerinde görevli doktorların özel muayene açamayacaklarına karar verdi
Danıştay, kamu hastanelerinde görevli doktorların özel muayene açamayacaklarına karar verdi

Danıştay, kamu hastanelerinde görevli doktorların özel muayene açamayacaklarına karar verdi

Doktorun yıllık izindeyken yaptığı ameliyattan kurumun sorumlu tutulamayacağı
Doktorun yıllık izindeyken yaptığı ameliyattan kurumun sorumlu tutulamayacağı

Ameliyatın doktorun yıllık izinde olduğu kamu hizmeti sunucusu olmadığı bir zamanda

Laborantların döner sermaye ödemeleri hakkında önemli karar
Laborantların döner sermaye ödemeleri hakkında önemli karar
Aile hekimlerine savunması alınmadan ihtar cezası verilemeyeceği
Aile hekimlerine savunması alınmadan ihtar cezası verilemeyeceği
Sağlık bakanlığında  izin ve istifalar iptal edildi
Sağlık bakanlığında izin ve istifalar iptal edildi
Aile hekimleri kazanç getirici faaliyette bulunamaz
Aile hekimleri kazanç getirici faaliyette bulunamaz

Aile hekimleri kazanç getirici faaliyette bulunamaz

Danıştay'dan sağlıkçıların eş durumu tayini hakkında önemli karar
Danıştay'dan sağlıkçıların eş durumu tayini hakkında önemli karar

Danıştay, sağlıkçıların eş durumu tayinindeki ictihat farklılıklarını giderdi,

Sağlık Bakanlığı bünyesine geçen TSK eski sağlık personeline nöbet ücreti müjdesi
Sağlık Bakanlığı bünyesine geçen TSK eski sağlık personeline nöbet ücreti müjdesi
Sağlık personeline 3 ay ek ödeme yapılacak
Sağlık personeline 3 ay ek ödeme yapılacak
Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına ek ödeme yapılacak
Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına ek ödeme yapılacak