SAĞLIK MEVZUATI

Yan dal uzmanlık alanında görev yapmayan kişiye döner sermaye katsayısı artırımlı uygulanır mı?
Yan dal uzmanlık alanında görev yapmayan kişiye döner sermaye katsayısı artırımlı uygulanır mı?

Yan dal uzmanlık alanında görev yapmayan kişiye döner sermaye katsayısı artırımlı uygulanır mı?

Sağlık hizmet kolundaki toplu sözleşme hükümleri
Sağlık hizmet kolundaki toplu sözleşme hükümleri

2022 2023 yılları kapsayan toplu sözleşmede sağlık hizmet koluna ilişkin mutabakat sağlanan konular

Kamuda çalışan sağlıkçıların şua izni
Kamuda çalışan sağlıkçıların şua izni
YÖK'ten üst iki bölüm hakkında üst öğrenim kararı
YÖK'ten üst iki bölüm hakkında üst öğrenim kararı
Sağlık personeli 2021 yılı temmuz nöbet ve icap nöbeti ücreti
Sağlık personeli 2021 yılı temmuz nöbet ve icap nöbeti ücreti
Hastane döner sermayesinden ödenen tutar ne kadar sürede istenir?
Hastane döner sermayesinden ödenen tutar ne kadar sürede istenir?

Hastane döner sermayesinden ödenen tutar ne kadar sürede istenir?

Aile hekimine "vali adına" imzasıyla ihtar puanı verilebilir mi?
Aile hekimine "vali adına" imzasıyla ihtar puanı verilebilir mi?

Aile hekimine vali adına ihtar puanı verilebilir mi?

Bilimsel toplantıya katılan sağlık personel giderleri
Bilimsel toplantıya katılan sağlık personel giderleri
Sağlık Bakanlığı ek ödeme yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
Sağlık Bakanlığı ek ödeme yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
Sağlık bakanlığı sözleşmeli idari personel 2021 maaşları
Sağlık bakanlığı sözleşmeli idari personel 2021 maaşları