Mecburi hizmet yükümlüsü kura çekmezse gıyabında kura çekilebilir mi? Bu süreçte ceza vb. uygulamalar olabilir mi

Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.

İlgili yasal düzenleme uyarınca mecburi hizmet kurası çekilmesi için kişinin talebine gerek yoktur. Devlet hizmeti yükümlülüğü olan tabiplerin, atama yerleri ve atama işlemine ilişkin süreç Sağlık Bakanlığı tarafından ilan edilir. İsteyenlerin tercihleri alındıktan sonra kura yoluyla atama işlemi yapılır.
İlk atamada başvuru gerekmezken, istifa ya da müstafi sayılma sonrasında yeniden kuraya dahil edilmede, yasal bir düzenleme ve gereklilik olmamakla birlikte, fiili olarak kişinin Sağlık Bakanlığına başvurusu beklenmektedir.