MAHALLİ İDARELER

Umuma Ait Olmayan Yer İçin Belediyelerin İşgal Harcı Alamayacağı
Umuma Ait Olmayan Yer İçin Belediyelerin İşgal Harcı Alamayacağı

Belediyeye ait olan ve davacı tarafından kullanılan alanın umuma ait bir yer olmaması nedeniyle 2464 Sayılı Kanunun 52. maddesi uyarınca işgal harcı alınamayacağı ve belediyelerin katma değer vergisi tarh, tahakkuk etme yetkisi bulunmadığı hakkında

Belediyeler Amatör Spor Kulüplerine Nakdi Yardım Yapabilir mi?
Belediyeler Amatör Spor Kulüplerine Nakdi Yardım Yapabilir mi?

Belediyelerin Amatör Kulüplere Yardım Yapması  Belediyeler Amatör Spor Kulüplerine Nakdi Yardım Yapabilir mi?

Belediyelerde taşıt bağışı işlemleri
Belediyelerde taşıt bağışı işlemleri
Belediyelere alınan bilgisayar yazılım, lisans vb. alımların muhasebe kaydı
Belediyelere alınan bilgisayar yazılım, lisans vb. alımların muhasebe kaydı
Belediyeye Tahsisi Yapılan Taşınmazların Muhasebe Kayıtları
Belediyeye Tahsisi Yapılan Taşınmazların Muhasebe Kayıtları
Belediyelerce Kiraya Verilen Taşınmazların Muhasebe Kayıtlarında İzlenmesi 
Belediyelerce Kiraya Verilen Taşınmazların Muhasebe Kayıtlarında İzlenmesi 

Belediyelerin mülkiyetinde bulunan taşınmazların kiraya verilmesi durumunda ilgili taşınmazlar mahalli idareler bütçe ve muhasebe yönetmeliğine göre nazım hesaplarda izlenmesi gerekmektedir.  

Belediye peşin kira geliri muhasebe işlemleri
Belediye peşin kira geliri muhasebe işlemleri

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Peşin Tahsil Edilen Kira Gelirlerinin Gelecek Aylara ve Yıllara Ait Gelirler Hesabına kayıt işlemleri , belediye kira gelirlerinin kayıt işlemleri

Belediyelerde banka faiz tutarlarının muhasebe işlemleri
Belediyelerde banka faiz tutarlarının muhasebe işlemleri
Muhtarların tutuklu kaldıkları dönem maaşlarının ödenmesi gerektiği
Muhtarların tutuklu kaldıkları dönem maaşlarının ödenmesi gerektiği
Sosyal denge tazminatından SGK kesintisi yapılmalı mı?
Sosyal denge tazminatından SGK kesintisi yapılmalı mı?