MAHALLİ İDARELER

Belediye taşınmazlarının işgalinde ecrimisil alınması
Belediye taşınmazlarının işgalinde ecrimisil alınması

Belediye taşınmazlarının işgalinde ecrimisil alınması Belediye sınırları içerisinde bulunan yol ve meydan gibi belediyenin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve üçüncü şahıslar tarafından işgal edilen bazı yerler için ecrimisil uygulaması

Belediyenin Özel Mülkiyetinde Bulunan Taşınmazların Pazarlık Usulüyle Kiraya Verilmesi
Belediyenin Özel Mülkiyetinde Bulunan Taşınmazların Pazarlık Usulüyle Kiraya Verilmesi

Belediyenin Özel Mülkiyetinde Bulunan Taşınmazların Pazarlık Usulüyle Kiraya Verilmesi, belediye taşınmazları 51/g ile pazarlık usulü ile ihale edilebilir mi?

Sözleşmeli personel, müdür olarak görevlendirilebilir mi?
Sözleşmeli personel, müdür olarak görevlendirilebilir mi?
Belediye başkanlarına sosyal denge tazminatı ödenir mi?
Belediye başkanlarına sosyal denge tazminatı ödenir mi?
Zabıtanın, belediyeye ait eşyayı mal edinmesi zimmet suçunu oluşturur mu?
Zabıtanın, belediyeye ait eşyayı mal edinmesi zimmet suçunu oluşturur mu?
Belediye Başkanının Kesinleşen Kararlar Aleyhine İdari Yargıya Başvurabilmesinin Anayasa’ya Aykırı Olmadığı
Belediye Başkanının Kesinleşen Kararlar Aleyhine İdari Yargıya Başvurabilmesinin Anayasa’ya Aykırı Olmadığı

Belediye Başkanının Kesinleşen Kararlar Aleyhine İdari Yargıya Başvurabilmesinin Anayasa’ya Aykırı Olmadığı

Büyükşehir belediyelerinde üst kadrolara atanmada hizmet süresi
Büyükşehir belediyelerinde üst kadrolara atanmada hizmet süresi

Büyükşehir belediyeleri ile bağlı kuruluşlarında genel sekreter, genel sekreter yardımcısı, daire başkanı ve I. hukuk müşaviri kadrolarına yapılacak atamalarda aranacak hizmet süresi

Belediyelerde nikah memurlarına nikah ücreti ödemesi
Belediyelerde nikah memurlarına nikah ücreti ödemesi
2021 Belediye itfaiye ve zabıta maktu mesai ücretleri
2021 Belediye itfaiye ve zabıta maktu mesai ücretleri
Belediye meclis üyesi olan başkan yardımcısına sosyal denge tazminatı ödenmez
Belediye meclis üyesi olan başkan yardımcısına sosyal denge tazminatı ödenmez