2024 belediye zabıta ve itfaiye maktu mesai ücretleri 

(B) Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti:  

1- Belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarda (iktisadi işletmeler hariç), görevlerinin niteliği gereği 657 sayılı Kanunda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın zabıta ve itfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele (destek hizmeti yürüten personel hariç), belediye meclisi kararı ile tespit edilen tutar, fazla çalışma ücreti olarak maktuen ödenir.

Ancak, bunlara ödenecek aylık fazla çalışma ücreti en son yapılan resmi nüfus sayımına göre belediye nüfusu;  

- 10.000’e kadar olanlar için 1.333 Türk Lirasını,

- 10.001’den 50.000’e kadar olanlar için 1.426 Türk Lirasını,

- 50.001’den 100.000’e kadar olanlar için 1.575 Türk Lirasını,

- 100.001’den 250.000’e kadar olanlar için 1.780 Türk Lirasını,

- 250.001’den 1.000.000’a kadar olanlar için 2.125 Türk Lirasını,

- 1.000.001’den fazla olanlar için 2.470 Türk Lirasını,

Belediyelerin muhtarlıklara nakdi yardımı kamu zararı mı? Belediyelerin muhtarlıklara nakdi yardımı kamu zararı mı?

- Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediyeleri dışındaki diğer büyükşehirlerin belediye sınırları içerisindekiler için 2.470 Türk Lirasını,  

- Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehirler belediye sınırları içerisindekiler için 3.280 Türk Lirasını,  geçemez.

2- Aylık maktu fazla çalışma ücreti alanlara, her ne ad altında olursa olsun ayrıca fazla çalışmaya yönelik olarak başkaca bir ödeme yapılmaz.  

Editör: Haber Merkezi