ÖRNEK KARARLAR

Özür durumu nedeniyle atamalarda muvafakat verilmesi hakkında danıştay kararı
Özür durumu nedeniyle atamalarda muvafakat verilmesi hakkında danıştay kararı

personelinin görev yaptığı yerde özür durumunun giderilememesi halinde muvafakat ile başka bir kuruma atanma dışında, özrünün bulunduğu yere atanma imkanı bulunmadığından ve bu tür özrü bulunan ve özür durumu nedeniyle atanması zorunluluk olduğu

Müezzin olarak görev yapan personel yardımcı hizmetli kadrosuna atanabilir mi?
Müezzin olarak görev yapan personel yardımcı hizmetli kadrosuna atanabilir mi?

Müezzin olarak görev yapan personel yardımcı hizmetli kadrosuna atanabilir mi?

Üstün başarı ödülü alan memura maaş ödülü verilmek zorunlu mu?
Üstün başarı ödülü alan memura maaş ödülü verilmek zorunlu mu?
Kurumsal e-postanın denetlenmesi hak ihlali sayılmadı
Kurumsal e-postanın denetlenmesi hak ihlali sayılmadı
Üniversite personelinin eşi zorunlu atamaya tabi ise naklen atanma talebinin reddedilmemesi gerektiği
Üniversite personelinin eşi zorunlu atamaya tabi ise naklen atanma talebinin reddedilmemesi gerektiği
Farklı illerde görev yapan eşleri görev yaptıkları illerden başka bir ilde birleştirme teklif edilebilir mi?
Farklı illerde görev yapan eşleri görev yaptıkları illerden başka bir ilde birleştirme teklif edilebilir mi?

İdare memur olan eşleri üçüncü bir ilde birleştirmeyi teklif edebilir mi?

Kamu kurumunda derneklere bağış toplamaya izin veren amirin sorumluluğu
Kamu kurumunda derneklere bağış toplamaya izin veren amirin sorumluluğu

kamu kurumları içinde dernekler tarafından bağış toplanması 5072 sayılı kanuna aykırımıdır?

Tek hekim raporu ile tayin talebinde bulunulabilir mi?
Tek hekim raporu ile tayin talebinde bulunulabilir mi?
Tazminatı ödeyen  idare, ancak kusuru oranında personeline rücu edebilir.
Tazminatı ödeyen idare, ancak kusuru oranında personeline rücu edebilir.
Kamu görevlilerine rucü işlemleri ile ilgili danıştay kararları
Kamu görevlilerine rucü işlemleri ile ilgili danıştay kararları