ÖRNEK KARARLAR

İdare idari işlemde dava açma süresini bildirmek zorunda mı?
İdare idari işlemde dava açma süresini bildirmek zorunda mı?

idareler tarafından ilgililere uygulanan idari işlemlerde idareler dava açma ve kanun yollarını ilgili kişilere bildirmek zorundadır

Tayin talebinde bulunduğu yerde kadro olmayan kişinin engellilik mazeretiyle yaptığı atama talebi kabul edildi mi?
Tayin talebinde bulunduğu yerde kadro olmayan kişinin engellilik mazeretiyle yaptığı atama talebi kabul edildi mi?

Tayin talebinde bulunduğu yerde kadro olmayan kişinin engellilik mazeretiyle yaptığı atama talebi kabul edildi mi?

Siyasi partiye üye olan memurun devlet memurluğundan çıkarılmasına dair karar
Siyasi partiye üye olan memurun devlet memurluğundan çıkarılmasına dair karar
mobbing davalarında hizmet kusuru görev kusuru ayrımı
mobbing davalarında hizmet kusuru görev kusuru ayrımı
Anayasa Mahkemesi, Devlet Denetleme Kurulunun yetkilerini düzenleyen kararname hakkında karar verdi
Anayasa Mahkemesi, Devlet Denetleme Kurulunun yetkilerini düzenleyen kararname hakkında karar verdi
Anayasa Mahkemesinden öğrenim masrafları ve faizinin ödenebilmesi ile ilgili düzenlemede iptal kararı
Anayasa Mahkemesinden öğrenim masrafları ve faizinin ödenebilmesi ile ilgili düzenlemede iptal kararı

Anayasa Mahkemesinden öğrenim masrafları ve faizinin ödenebilmesi ile ilgili düzenlemede iptal kararı

Memurun memur hakları ile ilgili olmayan eyleme katılması
Memurun memur hakları ile ilgili olmayan eyleme katılması

memurların sendikalar tarafından alınan memurların özlük hakları ile ilgili olmayan eylemlerine katılması ve işe gelmemesi durumunda memura disiplin cezası verilebileceği hakkında karar

Göreve iade edilen personelin açıkta kaldığı döneme ilişkin kaydının silinmemesi hukuka aykırı bulunmadı
Göreve iade edilen personelin açıkta kaldığı döneme ilişkin kaydının silinmemesi hukuka aykırı bulunmadı
Anayasa Mahkemesi, hukuken hatalı mahkeme kararını uygulamayan idareyi haksız buldu
Anayasa Mahkemesi, hukuken hatalı mahkeme kararını uygulamayan idareyi haksız buldu
Memurlar hakkında tutulan tutanakla disiplin soruşturması yapılması
Memurlar hakkında tutulan tutanakla disiplin soruşturması yapılması