ÖRNEK KARARLAR

Tazmine Esas Parayı Alanlar Tek Başlarına Karar Düzeltmeye Gidebilir mi?
Tazmine Esas Parayı Alanlar Tek Başlarına Karar Düzeltmeye Gidebilir mi?

Sayıştay Temyiz Kurulu,  tazmine esas olan parayı alanların tek başlarına karar düzeltilmesi isteminde bulunamayacağın

İdareler İcra Dairesine Başvurmaksızın Mahkeme Kararını Resen Uygulayabilir mi?
İdareler İcra Dairesine Başvurmaksızın Mahkeme Kararını Resen Uygulayabilir mi?

Adli yargı mahkemelerince verilen kararların ilgililerince uygulanmaması üzerine, Mahkeme ilamı lehine olan tarafın icra d

Memura Yıllık İzin Vermeyen Amir Tazminat Ödemek Zorunda Kaldı
Memura Yıllık İzin Vermeyen Amir Tazminat Ödemek Zorunda Kaldı
Yapılacak Enjeksiyonla İlgili Hastaya Bilgi Verilmesi Tazminata Hükmetmede Dikkate Alınır mı?
Yapılacak Enjeksiyonla İlgili Hastaya Bilgi Verilmesi Tazminata Hükmetmede Dikkate Alınır mı?
Emekli Olan Memur Hakkında Göreve Son Verme İşlemi Yapılabilir mi?
Emekli Olan Memur Hakkında Göreve Son Verme İşlemi Yapılabilir mi?
Memur İçin Muvafakat Talep Eden Kurum Memuru Atamak Zorundadır
Memur İçin Muvafakat Talep Eden Kurum Memuru Atamak Zorundadır

Memur İçin Muvafakat Talep Eden Kurum Memuru Atamak Zorundadır Memurlar açısından k

Danıştay'dan Sözlü Sınavlarla İlgili Karar
Danıştay'dan Sözlü Sınavlarla İlgili Karar

"Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi" ile "Genel kültür ve yetenek" kriterlerini değerlendirebilmek için sınavda soru

Kurumun Sendikal Faaliyetlerle İlgili Duyuru Yayımlaması Sendikal Faaliyetlere Müdahale midir?
Kurumun Sendikal Faaliyetlerle İlgili Duyuru Yayımlaması Sendikal Faaliyetlere Müdahale midir?
Yüz Tanıma Sistemiyle Mesai Takibi Mevzuata Aykırı Bulundu
Yüz Tanıma Sistemiyle Mesai Takibi Mevzuata Aykırı Bulundu
Kamu Denetçiliği Kurumuna Yapılan Başvuru Dava Açma Süresini Durdurur mu?
Kamu Denetçiliği Kurumuna Yapılan Başvuru Dava Açma Süresini Durdurur mu?