Öğrenciyken alınan disiplin cezaları nasıl silinir ?

Özellikle Üniversite okurken çeşti nedenlerle disiplin cezası alan öğrencilerin dosyalarına ve transkriplerine almış oldukları disiplin cezaları işlenmektedir. Öğrenci gerek itiraz yoluyla gerekse mahkeme yolu ile ilgili disiplin cezalarına itiraz edebilmektedir. Öğrencinin itiraz etmemesi veya itiraz etmekle birlikte cezasının kaldırılmadığı durumlarda cezalar kesinleşmektedir.

Öğrencinin siciline işlenen bu cezalar daha sonraki yıllarda öğrencinin çeşitli kurumlara yapmış olduğu başvurularda önüne çıkmaktadır. Bu nedenle öğrencilerin almış oldukları cezaların özellikle memuriyete veya diğer başvurulara etki edip etmeyeceği tereddüt konusu olmaktadır. Konuyu memuriyet açısından değerlendirirsek memur olacaklarda aranacak olan şartlarda öğrenci iken alınan disiplin cezasının engel teşkil edeceği bir durum yoktur. Ancak disiplin cezasını gerektirir durumun yanında ceza soruşturması açılmış ve öğrenci mahkemede de ceza almış ise almış olduğu cezaya göre memur olmasına engel durum ortaya çıkabilecektir. 657 sayılı kanunun 48/A maddesinde bu suçlar sayılmış olup sayılan suçlardan ceza alanlar memur olamazlar. Bunun yanında cezası kesinleşen öğrencilerin siciline işlenen cezaların daha sonraki dönemlerde sicilden silinmesine yönelik bir mevzuat düzenlemesi yoktur. Dolayısıyla öğrenci bu cezayı belli bri süre sonra silinmesi talebinde bulunsa bile bu ceza sicilinde görülmeye devam edecektir. Ancak kanunlarla yapılacak bir düzenleme ile bu cezalar sicilden silinebilmektedir.

Doçent unvanı alanlar lisans üstünde danışmanlık yapabilecekler Doçent unvanı alanlar lisans üstünde danışmanlık yapabilecekler