Kamu sosyal tesislerinden emekliler indirimli faydalanacak 

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait sosyal tesislerinden emekliler %15 indirim uygulanacak, uygulama emekliler yılı kapsamında 2024 yılı sonuna kadar devam edecek

Karar Sayısı: 8481

Kamu kurum ve kuruluşlarının ürettikleri bazı mal ve hizmetlerden ücretsiz veya indirimli olarak faydalanacakların tespitine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

20 Mayıs 2024

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

20/5/2024 TARİHLİ VE 8481 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ
KARAR

MADDE 1- (1) Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca gelir ve aylık ödemesi yapılanlara (hak sahiplerinden yalnızca eş, anne ve baba sıfatıyla gelir ve aylık alanlar); kamu kurum ve kuruluşlarına ait sosyal tesislerde ilgili mevzuatı uyarınca uygulanması gereken ücret tarifelerinde, 31/12/2024 tarihine kadar (bu tarih dâhil) yüzde 15 oranında indirim yapılır.

MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Kapanan malmüdürlüğü personellerinin talepleri Kapanan malmüdürlüğü personellerinin talepleri

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Editör: Ümit Altınsoy