Avukata ödenecek vekalet ücreti ve yargılama giderlerinin ödenmesinde damga vergisi

Gelir İdaresi Başkanlığı 29.04.2022 tarih ve 59037 sayılı yazısında , “488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tablonun IV/1-a fıkrasının sadece resmi dairelerin mal ve hizmet alımına ilişkin ödemeler nedeniyle düzenlenen kağıtları kapsadığı hususu dikkate alındığında, mahkeme kararı gereğince Damga Vergisi Kanunu uyarınca resmi daire olan idareler aleyhine hükmedilen karşı taraf avukatlık vekalet ücreti ve yargılama giderlerinin karşı tarafa ödenmesi sırasında düzenlenen kağıtların, resmi dairelerin mal ve hizmet alımına ilişkin düzenlenmediği dolayısıyla 488 sayılı Kanunun IV/1-a fıkrası kapsamında damga vergisine tabi tutulmaması gerektiğini” belirtmiştir.

Avukatlara yapılan ödemelerde 22/A vergi borcu sorgusu Avukatlara yapılan ödemelerde 22/A vergi borcu sorgusu

Haberin devamı için Denetim Haber kanalının linkini tıklayın.