Veraset ve intikal vergisi beyannamesi ne zaman verilir?

Kişinin ölümü ile birlikte mirasçıların kalan miras malı için vergi dairesine beyanname verme zorunlulukları vardır. Veraset ve intikal vergisi için verilecek beyannameye ilişkin sürelerin ölüm olayının yerine, gaiplik durumuna göre değişiklik göstermektedir.

Tamamlayıcı sağlık sigortasının vergilendirilmesi hakkında özelge Tamamlayıcı sağlık sigortasının vergilendirilmesi hakkında özelge

 • Veraset yoluyla meydana gelen intikallere ilişkin veraset ve intikal vergisi beyannamesi;
  -Ölüm Türkiye'de meydana gelmiş ise ölüm tarihinden itibaren, mükelleflerin Türkiye'de bulunmaları halinde dört, yabancı bir ülkede bulunmaları halinde altı ay içinde,
  -Ölüm yabancı bir memlekette meydana gelmiş ise mükelleflerin Türkiye'de bulunmaları halinde altı, ölen kişinin bulunduğu ülkede bulunmaları halinde dört, murisin bulunduğu ülke dışında yabancı bir ülkede bulunmaları halinde sekiz ay içinde,
  -Gaiplik halinde, gaiplik kararının ölüm siciline kaydolunduğu tarihi izleyen bir ay içinde,
  -İvazsız intikallere ilişkin veraset ve intikal vergisi beyannamesi; malların hukuken iktisap edildiği tarihi izleyen bir ay içinde,
  -Gerçek veya tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 5602 sayılı Kanunda tanımlanan şans oyunlarında, yarışma ve çekiliş ile müsabakaların yapıldığı günü takip eden ayın 20 nci günü akşamına kadar
  verilir.