İşçinin evlenme babalık izinleri resmi tatile denk gelirse izin nasıl kullanılır

Mal alım ihalelerinde sgk borç sorgusu yapılır mı? Mal alım ihalelerinde sgk borç sorgusu yapılır mı?

İş kanunu ve toplu veya bireysel sözleşmelerde işçilere belli mazeretlere karşılık bazı izin hakları tanınmıştır. Bu izinlere ölüm evlenme babalık izinleri örnek gösterilebilir. İşçinin bu mazeret izinlerini kullanma tarihleri resmi bayram ve tatiller ile hafta sonu tatil gününe denk gelirse işçinin bu izni sonradan kullanıp kullanmayacağı tereddütlere neden olmaktadır.

Mazeret izninin tatil günlerine denk gelmesi halinde, tatil günlerinin bu izinlere ilave edilip edilmeyeceği sorusunun cevabı kanunda açıkça belirtilmediği için farklı görüşlerle uygulamada yer bulmaktadır.

Mazeret izinleri, işin gereklerinden kaynaklanmayan çalışanın özel yaşamını ilgilendiren durumlar için sağlanan ve işveren tarafından karşılanan bir izin türüdür. 4857 sayılı İş Kanunu’nda düzenlenmiş mazeret izinlerinin dışında birçok işveren iş sözleşmesi veya izin yönetmeliklerinde farklı mazeret izinleri ile çalışanlarına hak tanımaktadır.

Mazeret izni

4857 Ek Madde 2 – (Ek: 4/4/2015-6645/35 md.)

İşçiye; evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü hâlinde üç gün, eşinin doğum yapması hâlinde ise beş gün ücretli izin verilir. İşçilerin en az yüzde yetmiş oranında engelli veya süreğen hastalığı olan çocuğunun tedavisinde, hastalık raporuna dayalı olarak ve çalışan ebeveynden sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla, bir yıl içinde toptan veya bölümler halinde on güne kadar ücretli izin verilir. Şeklinde belirlenmiştir.

Kanun metnine bakıldığında izin sürelerinin iş günü olarak değil, takvim günü olarak düzenlendiği görülmektedir. İşveren tarafından işçiye verilmesi zorunlu olan bu yasal izinlerin, mazeretin gerçekleştiği dönemde kullandırılması kabul gören ortak görüştür. Örneğin 08.Ağustos 2019 tarihinde çocuğu olan bir işçinin 8-9-10-11-12 Ağustos tarihlerinde mazeret izni işler. 11-12 Ağustos genel tatil (bayram tatili) günlerinin mazeret iznine ayrıca eklenmesi mümkün değildir.

Devlet Personel Başkanlığı’nın (DPB) devlet memurları için verdiği 29.04.2016 tarih ve 2635 sayılı görüşü bu konuda emsal kabul edilebilir.

Netice itibariyle, mazeret izinlerinin izin hakkını doğuran olayı takiben kullanılması gerektiğidir. Bu nedenle, kullanılmayan mazeret izinlerin daha sonra başka bir zamanda kullandırılmasının mümkün bulunmadığı değerlendirilmiştir. Mazeret izninin ulusal bayram ve genel tatil günü veya hafta tatili ile denk gelmesi durumunda, mazeret izninin uzaması veya sonradan kullanılması mümkün değildir.