2024 yılı işçi ilave tediye hesaplama, 2024 yılı işçi ilave tediye tutarları, 2024 ilave tediye ne kadar oldu 

2024 yılında kamuda çalışan işçilere 13 gün üzerinden 4 adet ilave tediye ödemesi yapılacaktır. İlave tediye ödemelerinde işçinin günlük yevmiye üzerinden tediye miktarı hesaplanmaktadır. İşçinin alacağı tediye miktarı vergi dilimine göre farklılık göstermektedir. İşçilere ödenen ilave tediyede ilk tediye yüzde 15 lik dilimden ödenirken özellikle ikinci tediyeden sonra işçiler yüzde 20 lik dilime girmektedirler. İşçilerin 2024 yılında alacakları tediye miktarlarını yüzde 20 lik dilime göre tabloda gösterdik.

Günlük Brüt Ücret  Tediye Miktarı 
900  7867.20  ₺
950  8304.26  ₺
1000 8741.33  ₺
1100 9615.46  ₺
1200 10489.60  ₺
1300 11363.73  ₺
1400 12237.86  ₺
1500 13111.99  ₺
1600 13986.13  ₺

2024 yılı tediye ödeme tarihleri , 2024 haziran tediyesi, 2024 eylül tediyesi 

Kadroya geçen 4 d işçiler tayin hakkı istiyor Kadroya geçen 4 d işçiler tayin hakkı istiyor

4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2024 yılında anılan Kanunun 1 inci maddesine göre yapılacak ilave tediyenin birinci yarısının 26/1/2024, diğer yarısının 5/4/2024 tarihinde ödenmesine 28.12.2023 tarihli ve 8012 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile karar verilmiştir. 

Doğum nedeniyle analık iznine ayrılan işçiye ilave tediye ödemesi yapılır mı?

4857 sayılı İş Kanunu’nun 74. maddesine göre, kadın işçilerin doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta ücretli izin hakları bulunmaktadır.

İşçinin ilave tediye alacağına esas olacak çalışma süresinin hesaplanmasında, hastalık izinleri, hafta tatili ve genel tatil günleri çalışılmış gibi göz önünde bulundurulacaktır. Dolayısıyla doğum yapan işçinin, toplam 16 hafta ücretli analık izni de hastalık izni kapsamında olduğundan ilave tediye hesabında dikkate alınır. Bu işçilere, ücretli analık izninde geçen sürelere ilişkin ilave tediye ödemesi yapılır.

Analık iznini yıllık izin açısından değerlendirecek olursak; İş Kanunun 55. maddesi uyarınca analık izninde geçen süreler, yıllık ücretli izin hakkının hesabında çalışılmış gibi sayılır. İkramiyeler için de aynı hüküm geçerli olacaktır.