Memur hangi hediyeleri alabilir 

Hediye alma, menfaat sağlama yasağı Devlet memurlarının doğrudan doğruya veya aracı eliyle hediye istemeleri ve görevleri sırasında olmasa dahi menfaat sağlama amacı ile hediye kabul etmeleri veya iş sahiplerinden borç para istemeleri ve almaları yasaktır.

Kamu Görevlileri Etik Kurulu, hediye alma yasağının kapsamını belirlemeye ve en az genel müdür veya eşiti seviyedeki üst düzey kamu görevlilerince alınan hediyelerin listesini gerektiğinde her takvim yılı sonunda bu görevlilerden istemeye yetkilidir. Kamu Görevlileri Etik Kurulu, “Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” ile söz konusu belirlemeyi yapmıştır. Buna göre hediye alma yasağı kapsamında olanlar ile kapsam dışında kalanlar aşağıda gösterilmiştir.

Memur aşağıda sayılan hediyeleri alamaz.Memurun hediye alma yasağı kapsamında olan hediyeler başlıklar halinde gösterilmiştir.

Görev yapılan kurumla iş, hizmet veya çıkar ilişkisi içinde bulunanlardan alınan karşılama, veda ve kutlama hediyeleri, burs, seyahat, ücretsiz konaklama ve hediye çekleri,

• Taşınır veya taşınmaz mal veya hizmet satın alırken, satarken veya kiralarken piyasa fiyatına göre makul olmayan bedeller üzerinden yapılan işlemler,

• Hizmetten yararlananların vereceği her türlü eşya, giysi, takı veya gıda türü hediyeler,

Memur aşağıda sayılan hediyeleri alabilir.

Görev yapılan kuruma katkı anlamına gelen, kurum hizmetlerinin hukuka uygun yürütülmesini etkilemeyecek olan ve kamu hizmetine tahsis edilmek, kurumun demirbaş listesine kaydedilmek ve kamuoyuna açıklanmak koşuluyla alınanlar (makam aracı ve belli bir kamu görevlisinin hizmetine tahsis edilmek üzere alınan diğer hediyeler hariç) ile kurum ve kuruluşlara yapılan bağışlar,

• Kitap, dergi, makale, kaset, takvim, cd veya buna benzer nitelikte olanlar,

Kadroya geçen 4 b li personel bekleme süresine tabi mi? Kadroya geçen 4 b li personel bekleme süresine tabi mi?

• Halka açık yarışmalarda, kampanyalarda veya etkinliklerde kazanılan ödül veya hediyeler,

• Herkese açık konferans, sempozyum, forum, panel, yemek, resepsiyon veya buna benzer etkinliklerde verilen hatıra niteliğindeki hediyeler,

• Tanıtım amacına yönelik, herkese dağıtılan ve sembolik değeri bulunan reklam ve el sanatları ürünleri, • Finans kurumlarından piyasa koşullarına göre alınan krediler.