Kamuda zorunlu engelli çalıştırma oranları ne kadar?

Hapiste olan memur için mehil müddeti işler mi? Hapiste olan memur için mehil müddeti işler mi?

kamu kurum ve kuruluşlarında gerek işçi gerekse memur kadrolarında engelli kişilerin çalıştırılması zorunludur. 657 sayılı kanun ile 4857 sayılı iş kanununa göre çalıştırılacak engelli sayıları farklılık göstermektedir. Buna göre kamuda asgari olarak çalıştırılması gereken personel sayıları gösterilmiştir.

İçindekiler 

  1. Kamu kurumlarında  zorunlu engelli memur çalıştırma oranı kaçtır.?

  2. Kamu kurumlarında zorunlu engelli işçi çalıştırma oranı nedir ?

Kamu kurumlarında engelli bireylerin çalıştırılması hususundaki oranlar aşağıda yer almaktadır.

1.Kamu kurumlarında  zorunlu engelli memur çalıştırma oranı kaçtır.?

Devlet Memurları Kanunu’na göre; kurum ve kuruluşlar çalıştırdıkları personele ait kadrolarda %3 oranında engelli çalıştırmak zorundadır.  %3’ün hesaplanmasında ilgili kurum veya kuruluşun (yurtdışı teşkilat hariç) toplam dolu kadro sayısı dikkate alınır. Buna göre kamu kurumlarında  %3 oranında engelli istihdam edilmelidir.

2.Kamu kurumlarında zorunlu engelli işçi çalıştırma oranı nedir ?

İş  Kanunu  uyarınca;  işverenler,  elli  veya  daha  fazla  işçi çalıştırdıkları kamu işyerlerinde %4 oranında engelli çalıştırmakla yükümlüdürler. Aynı il sınırları içinde birden fazla işyeri bulunan işverenin bu kapsamda çalıştırmakla yükümlü olduğu işçi sayısı, toplam işçi sayısına göre hesaplanır. Buna göre kamu kurumlarında %4 engelli işçi istihdam edilmelidir.