Aynı KPSS Puanı İle Tekrardan Tercih ve Atama Yapılabilir mi?

Ülkemizde ÖSYM başkanlığı tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı neticesinde alınan puanlarla kamu kurum ve kuruluşları memur alımı yapmaktadır.Yapılan alımlara başvuru yapıp ataması yapılan memurların en çok  merak ettiği konulardan biriside aynı kpss puanı ile tekrardan tercih yapıp yapamayacağı hususunda olmaktadır.Bu yazımızda ilgili mevzuat çerçevesinde bu hususu değerlendirmeye çalışacağız. Ösym Başkanlığınca yapılan KPSS sınavlarına ilişkin genel düzenleme  Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte yapılmıştır.

İlgili yönetmeliğin ;

KPSS'nin geçerlilik süresi başlıklı 11 .maddesinde  "KPSS, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. Ancak, öğretmen adayları için KPSS'de elde edilecek puanın geçerlilik süresi bir yıldır. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarınının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder" hükmüne, 

Yine aynı yönetmeliğin Ek-2 nci maddesinde; “Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılan merkezi yerleştirme sonucu B grubuna ait herhangi bir kadro veya pozisyona yerleştirilen adaylar, daha sonraki personel alımları için yerleştirmelerine esas alınan puanla başvuruda bulunamazlar..” hükmüne yer verilmiştir.İlgili hükümler doğrultusunda çeşitli durumları aşağıda başlıklar halinde inceleyelim.

-Memur Olarak Atanan Aynı Puanla Tekrardan Memurluğa Atanabilir mi?

Yukarıda yer alan hükümler doğrultusunda kpss b sınavına giren bir memur adayının merkezi yerleştirme sonucunda almış olduğu kpss puanı ile her hangi bir kamu kurumuna 657 sayılı kanuna göre memur olarak ataması yapılmış ise ilgili memur artık bu kpss puanı ile her hangi bir kamu kurum ve kuruluşun 657 sayılı kanuna tabi memur atamasına başvuru yapamayacaktır.Ancak ilgili memur daha sonraki kpss sınavına girerek yeniden yeterli puanı alması durumunda yeniden tercih yapabilecek, eğer ataması yapılırsa çalışmış olduğu kamu kurumundan ya muvafakat alarak ayrılacak veya 657 sayılı Kanunun 97. maddesinde anlatılan memurun çekilme işlemlerindeki duruma göre bekleme sürelerine tabi olarak yeni görevine eski görevinden istifa ettikten sonra bekleme sürelerini geçirerek başlayabilecektir.

-Memur Olarak Atanan Aynı KPSS Puanı İle Sözleşmeli Bir Kadroya Atanabilir mi?

Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin Ek-2 nci maddesinde aynı puanla tekrardan atanmaya ilişkin getirilen   kısıtlama adı geçen Yönetmelik hükümleri kapsamında yapılan merkezi yerleştirmelere ilişkindir.Dolayısıyla KPSS puanı ile memur kadrosuna atanan bir memur aynı kpss puanı ile sınavın  geçerlilik süresi geçmemek şartı ile sözleşmeli kadrolara ilişkin alımlara başvuru yapabilir. 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarına ilişkin yapılan alımlar  Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre yapılmaktadır.Memur kadrosundan istifa ederek sözleşmeli pozisyona atanan kişiler Memurların istifa ettikten sonra tekrardan göreve dönmeleri için beklemeleri gereken sürelere tabi değildirler.

-Sözleşmeli Olarak Atananlar Aynı KPSS Puanı İle Memur Kadrolarına Atanabilir mi?

Hapiste olan memur için mehil müddeti işler mi? Hapiste olan memur için mehil müddeti işler mi?

Memur Olarak Atanan Aynı KPSS Puanı İle Sözleşmeli Bir Kadroya Atanabilir mi başlığında anlattığımız gibi memur atamaları ile sözleşmeli memur atamaları farklı yönetmelik hükümlerine göre yapılmaktadır.Bu nedenle sözleşmeli olarak bir kadroya atanan kişi kpss puanının geçerlilik süresi geçmemek şartı ile merkezi atama ile 657 sayılı kanuna tabi memur kadrolarına atanabilmektedir.

-Sözleşmeli Olarak Atananlar Aynı KPSS Puanı İle Sözleşmeli Kadrolara Atanabilir mi?

Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli pozisyonlarına KPSS puanı ile atanan kişiler aynı kpss puanı ile tekrardan sözleşmeli kadrolara atanmalarına ilişkin düzenleme Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile düzenlenmiştir.İlgili esasların Ek 1 inci maddesinde yer alan düzenlemeye göre sözleşmeli olarak atanan kişiler ilgili pozisyondan istifa ettikten sonra 1 Yıl geçmedikçe  tekrardan sözleşmeli kadrolara atanmaları mümkün değildir.İlgili esaslarda sözleşmeli pozisyondan istifa ettikten sonra sözleşmeli pozisyona yeniden atanma 1 yıllık bekleme süresine tabi kılındığından ister aynı kpss puanı olsun ister daha sonraki KPSS sınavından olsun alınmış ve alınacak puanlarda sözleşmeli pozisyona atanmada 1 yıllık sürenin beklenmesi gerekmektedir.

İlgili esaslardaki hüküm  "Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez." şeklindedir.

Ancak Sözleşmeli pozisyonda çalışmakta iken istifa edip tekrardan sözleşmeli pozisyona atanacak olanlarda 1 yıllık bekleme süresine tabi olmadan  atanabilecek olanlar  anlatılmıştır.

Buna göre 

Sözleşmesini;

a) Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan,

b) Ek 4 üncü madde çerçevesinde unvan değişikliği yapanlardan,

c) Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, Ek 3 üncü maddenin (b) veya (c) bendi hükmü kendilerine uygulanamayanlardan, tek taraflı feshedenler, bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler.

Üçüncü ve dördüncü fıkra kapsamındakilerin yeniden istihdam edilebilmeleri için ilk defa işe alınma prosedürüne riayet edilmesi zorunludur

Bu yazının tüm hakları Mevzuatinyeri.com’a aittir. 5856 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Aktif  link verilmek suretiyle paylaşılabilir.

Diğer güncel makalelerimizden haberdar olmak için Facebook Grubumuza Üye Olabilirsiniz.

Editör: TE Bilisim