Geçici Görev Mahallinde Yeniden Görevlendirme Yapılırsa Yeniden Harcırah Ödenir mi?

Bazı kamu kurum ve kuruluşları taşra birimlerinde personel eksiği olan yerlerde bazen geçici görevli olarak bazende vekaleten olmak üzere geçici görevli personel görevlendirmektedirler.Yapılan görevlendirme neticesinde ilgili memurlara harcırah kanununda yer alan hükümler doğrultusunda geçici görev yolluğu ödenmektedir.Geçici görevli olarak başka yerde çalışanların geçici görevli oldukları mahalde tekrardan geçici görevle başka görevlerde verilebilmektedir.Bu durumda geçici görev mahallinde yapılan ikinci geçici görevlendirmede geçici görev yolluğu ödenip ödenemeyeceği çoğu kurumda tereddütlere neden olmaktadır.Konuyu ilişkin olarak daha önceki yıllarda sayıştay genel kurulunca verilen iki adet genel kurul kararını yazımız ekinde yayımlıyoruz.

Sayıştay Genel Kurul kararınca verilen 06.10.1955 sayılı kararda geçici görev mahallinde tekrardan geçici görevle görevlendirilenlere yapılan bu görevlendirmeler nedeniyle geçici görev yolluğu ödenebileceği yönünde karar verilmiş,aynı husus ile alakalı olarak 26.09.1966 yılında verilen kararda da 1955 yılında verilen karar tekrardan onanmıştır.

Sayıştay Genel Kurulunun 6.10.1955 tarih ve 2252/4 sayılı kararınında " gündelik ve yol masrafı verilmek suretiyle memuriyet merkezlerinin bulunduğu mahal dışındaki bir göreve vekaleten atananların, geçici bir görevle başka bir yere gönderilmeleri halinde de kendilerine ayrıca gündelik verilmesi gerekir. " şeklinde karar verilmiştir.

Yine Sayıştay Genel Kurulu 26.09.1966 tarih ve 3143/1 sayılı kararında ise "Harcırah Kanununun 14 Ve 42 nci Maddeleri Hükümleri Uyarınca Yevmiye Ve Yol Masrafı Verilmek Suretiyle Merkezlerinin Bulunduğu Mahal Dışındaki Bir Vazifeye Vekaleten Tayin Edilenlerin Geçici Görevle Ahar Bir Mahalle Gönderilmeleri Halinde Kendilerine Ayrıca Yevmiye Verilmesi Uygun Olacağı Hakkında Genel Kurulca 6/10/1955 Tarihinde Verilmiş Olan Kararın Müzakerenin İadesi Suretiyle Görüşülmesine Mahal Bulunmadığına Dair." karar verilmiştir.


Bu yazının tüm hakları Mevzuatinyeri.com’a aittir. 5856 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Aktif  link verilmek suretiyle paylaşılabilir.

Diğer güncel makalelerimizden haberdar olmak için Facebook Grubumuza Üye Olabilirsiniz.

2024 KKTC yolluk miktarları 2024 KKTC yolluk miktarları

Editör: TE Bilisim