Günübirlik Görevlendirmelerde Harcırah

Kamu görevlilerinin günübirlik görevlendirmelerinde kendilerine verilecek harcırah tutarının hesabında zaman zaman hatalı uygulamalar olmaktadır.  Bu yazımızda, günübirlik görevlendirmeler için yevmiye ödemesinde ja nasıl yapılmalıdır sorusuna konunun ana hatlarıyla cevap vermeye çalışacağız.

Geçici görevle memuriyet mahalli dışına çıkan personele ödenecek harcırah, 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun “Memuriyet mahalli dışına gönderilenlerin gündeliği” başlıklı 39 maddesinde;

“Resmi bir görevle memuriyet mahalli içinde bir yere gönderilenlere gündelik verilmez. Geçici bir görevle memuriyet mahalli dışındaki bir yere gönderilenlerden, buralarda ve yolda öğle (saat 13.00) ve akşam (saat 19.00) yemeği zamanlarından birini geçirenlere 1/3, ikisini geçirenlere 2/3 oranında ve geceyi de geçirenlere tam gündelik verilir.” hükmü yer almaktadır.

Bu madde hükmüne göre kişiye verilecek gündelik miktarı kişinin memuriyet mahalli dışında geçirdiği süre ile orantılı olarak değişmektedir. Şöyle ki;

Memur ya da hizmetli geçici görevle memuriyet mahalli dışında gönderilenlerden öğle yemeği ve akşam vakitlerinden birisini geçirenlere gündeliklerinin 1/3’ü,

Memur ya da hizmetli geçici görevle memuriyet mahalli dışında gönderilenlerden öğle ve akşam vaktinin ikisini geçirenlere gündeliklerinin 2/3’ü,

Geceyi de geçirenlere harcırahlarının tamamı verilir. Gece vakti kavramı ile ilgili maddede düzenleme yapılmamış olup  bu kavramdan ne anlaşılması gerektiği daha önce yayınlanan detaylıca izaha çalışılmıştı.

Burada, kişiye ödenen harcırah tutarının memuriyet mahalli dışında geçen süre ile doğru orantılı olduğunu net olarak görüyoruz.

Bu konuyla ilgili olarak uygulamada sıkça hatalı işlemler yapıldığını görüyoruz. Gerek mevzuatın yanlış yorumlanması gerekse kurumlarda yerleşik uygulamalar genel olarak bu hataların en büyük sebepleridir. Kurum personellerinde oluşan memuriyet mahalli dışında çıkılır çıkılmaz harcırah ödemesi yapılır fikri de hatalı ödemelere sebep olan unsurlardan birisidir. Günübirlik görevlendirmelerde gündelik tutarı hesaplanırken yapılan hatalardan en fazla rastlanılanları ise;

1-Sabah memuriyet mahallinden ayrılan memur ya da hizmetlinin görev mahalline saat 13.00’dan önce dönmesine rağmen 1/3 harcırah ödenmesi,

2-Sabah memuriyet mahallinden ayrılan memur ya da hizmetlinin mesai saatinden sonra ancak 19.00’dan önce memuriyet mahalline dönmesine rağmen 2/3 harcırah ödenmesi,

3- Memur ya da hizmetlinin geceyi de memuriyet mahalli dışında geçirmediği halde saat 24.00’dan sonra görev mahallinden döndüğünde tam yevmiye verilmesi,

4-Öğle yemeği (13.00) vaktinden sonra göreve çıkıp saat 19.00’dan sonra memuriyet mahalline dönen personele 2/3 yevmiye verilmesi

5-Memur ya da hizmetlinin memuriyet mahalli dışında geçirdiği süreyi dikkate almaksızın 1/3 yevmiye verilmesi,

Uygulamada karşılaşılan hataları çoğaltmak mümkün olmakla birlikte günübirlik görevlendirmelerde en sık tespit edilen yanlışlar bunlardır.

Konuya ilişkin birkaç örnek verecek olursak;

A- Geçici görevli olarak x ilçesinden y iline giden ¼ derecesinde ve gündeliği 37,25-TL olan personelin aşağıdaki farklı gidiş-dönüş saatlerine göre alması gereken harcırah ne kadardır?

1-Gidiş Saati:08.30

Dönüş Saati:12.50

Bu personel kanunun 39. Maddesinde yer alan hükme göre, yemek saatlerinden en az birisini memuriyet mahalli dışında geçirmediği için kendisine yevmiye ödenmez. Bu kişiye sadece gidiş-dönüş yol bedeli ödenir. Kurum aracıyla gitmişse yol ücreti de ödenmez. (Bundan sonraki örneklerde yol bedeli ihmal edilecek, sadece gündelik tutarı ile ilgili açıklama yapılacaktır. )

2-Gidiş Saati:08.30

   Dönüş Saati:18.00

Bu personele ödenecek yevmiye tutarı müstehak olduğu gündeliğinin 1/3’üdür.

3-Gidiş Saati:13.30

   Dönüş Saati:19.30

Bu personele ödenecek yevmiye tutarı müstehak olduğu gündeliğinin 1/3’üdür.

4-Gidiş Saati:08.30

   Dönüş Saati:00.30

Bu personele ödenecek yevmiye tutarı müstehak olduğu gündeliğinin 2/3’üdür.

Geçici görevde geceyi geçirmek kavramı neyi ifade eder? Geçici görevde geceyi geçirmek kavramı neyi ifade eder?

Görevlendirme süresinin 24 saati geçmesi halinde ise bu maddeye göre değil kanunun diğer maddelerine göre işlem yapılması gerekmektedir. Bu madde sadece günübirlik görevlendirmelerde uygulanmaktadır.

Editör: TE Bilisim