Harcırah Kanununa Göre Hizmetli Tanımına Kimler Girer 

6245 sayılı harcırah kanununa harcırah ödenebilecek kişiler arasında sayılan unvanlardan biriside hizmetli kadrosunda olan kişilerdir.6245 sayılı harcırah kanunda hizmetli kadrosunun tanımı 

"Hizmetli: Personel kanunlarına göre yardımcı hizmetler sınıfına dahil personeli, kurumlarda yalnız ödenek mukabili çalışanlarla kurumlarda çalıştırılan tarım ve orman işçilerini ve iş kanunlarına göre işçi sayılan kimseleri;" şeklinde yapılmıştır.Kanun maddesinde kadroları yardımcı hizmetli sınıfında olanlarla kamuda çalışan işçilerin hizmetli tanıma göre harcırah alabileceği açıkken. ödenek mukabili çalışan kişiler kısmında kurumlarda bazı tereddütler yaşanmaktadır.6245 sayılı Harcırah Kanununa göre hizmetli kadrosu üzerinden harcırah alabilecek kişileri başlıklar halinde saymamız gerekirse aşağıda sayılan kişilere hizmetli yolluğu ödenecektir.

- Personel kanunlarına göre yardımcı hizmetler sınıfına dahil personel,

- Kurumlarda yalnız ödenek mukabili çalışanlar

- TBMM üyeleri -

- Büyükşehir belediye meclisi üyeleri 

-Büyükşehir belediye başkanları

- Büyükşehir belediye encümen üyeleri

2024 yılı memur yurtdışı harcırah miktarları 2024 yılı memur yurtdışı harcırah miktarları

- Belediye Meclisi üyeleri

-Belediye Başkanları

-Belediye encümen üyeleri

-İl Genel Meclis Üyeleri o İl Encümen Üyeleri

- Kurumlarda çalıştırılan tarım ve orman işçileri ve 

-İş kanunlarına göre işçi sayılan kimseler Harcırah Kanunu uygulamasında hizmetli sayılırlar.

Editör: TE Bilisim