Memur Geçici Görevden Gece Saat Kaçta Dönerse Geceyi Geçirmiş Sayılır?

Memurlara geçici görev yolluğu ödemesi yapılırken en sık karşılaşılan sorunların başında memura ödenecek olan yevmiyelerin hesabında görev dönüşü gece vakitlerine denk gelen görevlendirmelerde yevmiyenin hangi oranda ödeneceği hususunda yaşanmaktadır.

Geçici görevle memuriyet mahalli dışına çıkan personelin gündeliği ise memuriyet mahalli dışında geçen süreye göre değişmektedir. Buna ilişkin düzenleme 6245 sayılı yasanın ” 39. maddesinde yer almaktadır. Söz konusu maddede; “Resmi bir görevle memuriyet mahalli içinde bir yere gönderilenlere gündelik verilmez. Geçici bir görevle memuriyet mahalli dışındaki bir yere gönderilenlerden, buralarda ve yolda öğle (saat 13.00) ve akşam (saat 19.00) yemeği zamanlarından birini geçirenlere 1/3, ikisini geçirenlere 2/3 oranında ve geceyi de geçirenlere tam gündelik verilir” hükmü yer almaktadır.

Öğle ve akşam vakitlerinin tespitinde herhangi bir sorun yokken geceyi geçirmek kavramının uygulanması açısından çeşitli sorunlar yaşanmaktadır.

Memur gece saat kaçta görevden dönerse tam yevmiye alacaktır.Harcırah kanununda gece kavramından ne anlaşılması gerektiği hususunda bir açıklama bulunmamaktadır.Gece vaktinin tanımı  5237 sayılı Kanun’un “Tanımlar” başlıklı 6. Maddesinde;… Gece vakti deyiminden; güneşin batmasından bir saat sonra başlayan ve doğmasından bir saat evvele kadar devam eden zaman süresi, olarak tanımlanmıştır.

Bu tanıma göre memurun geceyi geçirmiş olma durumunda baz alınacak olan saat sabit bir saat olmayıp bölge ve mevsim şartlarına göre değişmektedir.Örneğin doğu anadolu bölgesinde görev yapan bir memur için yazın bu saat 4 olabilirken batıda görev yapan bir memur için bu saat kış aylarında sabah saat 7 ye kadar gelmektedir.

Sayıştay 6. Dairesince geceyi geçirmek kavramı ile alakalı olarak verilen bir kararda memurun gece saat 4 den sonra dönüş yapmış olduğu geçici görevlendirmelerde geceyi geçirmiş olarak değerlendirilmesi gerektiği yönünde karar verilmiştir.

İlgili kararda yer alan hüküm şu şekildedir."Burada gecenin geçirilmesinden anlaşılması gereken maksat güneşin doğmasıdır. Güneşin doğması illere göre farklılık arz edeceğinden ortalama bir saat olarak 04.00’ten sonraki dönüşlerde gece geçirilmiş sayılmalıdır"

Sayıştay 6. Dairesi 626 Karar No 84 İlam No Tutanak Tarihi  31.01.2019 

Harcırah Gündeliklerinin Hatalı Ödenmesi

Belediye Başkanı, memur ve işçilere verilen harcırah gündeliklerinin hatalı ödendiği görülmüştür.

6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun;

“Memuriyet mahalli dışına gönderilenlerin gündeliği” başlıklı 39’uncu maddesinde; “Resmi bir görevle memuriyet mahalli içinde bir yere gönderilenlere gündelik verilmez. Geçici bir görevle memuriyet mahalli dışındaki bir yere gönderilenlerden, buralarda ve yolda öğle (saat 13.00) ve akşam (saat 19.00) yemeği zamanlarından birini geçirenlere 1/3, ikisini geçirenlere 2/3 oranında ve geceyi de geçirenlere tam gündelik verilir.”,

“Memleket iç ve dışında seyahat günlerinin hesabı” başlıklı 43’üncü maddesinde; “Seyahat günlerine ait yevmiyeler, seyahat edilen vasıtanın hareket saatinden gidilecek yere muvasalat saatine kadar gelen her 24 saat için hesap olunur. Bu süreden az devam eden seyahatler bir gün itibar olunur. Seyahat müddetinin her 24 saati aşan kesri tam gün sayılır.”,

denilmektedir.

Yukarıdaki mevzuat hükümlerinden anlaşılacağı üzere 24 saati aşmayan memuriyet mahalli dışı görevlendirmelerde gündelik, ilgilinin gidiş ve dönüş saatleri esas alınarak hesaplanmaktadır. Buna göre gidiş-dönüş saatleri örneğin (07.30-14.30) arasında ise 1/3 oranında, gidiş-dönüş saatleri (07.30-20.00) arasında ise 2/3 oranında ve gecenin de geçirilmesi halinde gündelik tam olarak ödenmesi gerekir.

Burada gecenin geçirilmesinden anlaşılması gereken maksat güneşin doğmasıdır. Güneşin doğması illere göre farklılık arz edeceğinden ortalama bir saat olarak 04.00’ten sonraki dönüşlerde gece geçirilmiş sayılmalıdır.

….. Belediyesi çalışanlarının gündelik hesabında gözönünde bulundurulması gereken gidiş ve dönüş saatleri dikkate alınmayarak fazladan ödeme yapılması sonucu …. TL kamu zararına neden olunmuştur.

Ancak kamu zararı tutarı …. TL ahizlerinden tahsil edildiğinden ilişilecek husus kalmadığına oy birliğiyle karar verildi.

4d kamu işçisi geçici görev yolluğu alabilir mi? 4d kamu işçisi geçici görev yolluğu alabilir mi?

Editör: TE Bilisim