Akşam 8 Gece 2 arasındaki görev için harcırah ödenir mi?

Akşam yemeği göreve giden ve gece 12 den sonra memuriyet mahalline dönen memurlara geçici görev yolluk yevmiye harcırah ödemesi ödenebilir mi hususu ile alakalı görüş 

geçici görev yevmiyesi ödenirken memurun öğle yemeği saatini, akşam yemeği saatini veya geceyi görev yerinde geçirmesi durumuna göre geçici görev yolluğu ödemesi yapılmaktadır.Memurun geçici görev yerinde geçirdiği sürelere göre 1/3 2/3 veya tam yevmiye alabilmektedir.Öğle yemeği ve akşam yemeği saatlerinde herhangi bir tereddüt yaşanmaz iken geceyi geçirme hususunda tereddütler olmaktadır. Bu konu ile alakalı çevre şehircilik bakanlığı görüşü yazımız ekindedirç

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı :12202449-612.02-E.119401 06.07.2018

2024 KKTC yolluk miktarları 2024 KKTC yolluk miktarları

Konu :Harcırah Hk.

ANTALYA VALİLİĞİNE (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) İlgi :28.05.2018 tarihli ve 67076176-840-E.11192 sayılı yazı.

Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin B fıkrası hükmüne göre istihdam edilen sözleşmeli personele Alo 181 Çağrı Merkezi hattı gürültü ve şikayet denetimlerinden aldıkları fazla mesai ücretinin yanında 6245 sayılı Harcırah Kanunu kapsamında gündelik verilip verilemeyeceği, verilecekse personelin görev saatlerinin 20.00-02.00 arasında olması durumunda Harcırah Kanununa göre hangi oranda gündelik verileceği konusunda görüş talep edilen ilgi yazı incelenmiştir. Bilindiği üzere, 6245 sayılı Harcırah Kanununun "Memuriyet mahalli dışına gönderilenlerin gündeliği" başlıklı 39 uncu maddesinde; "Geçici bir görevle memuriyet mahalli dışındaki bir yere gönderilenlerden, buralarda ve yolda öğle (saat 13.00) ve akşam (saat 19.00) yemeği zamanlarından birini geçirenlere 1/3, ikisini geçirenlere 2/3 oranında ve geceyi de geçirenlere tam gündelik verilir." hükmüne yer verilmiştir. Aynı zamanda, 5237 sayılı Türk ceza Kanunun "Tanımlar" başlıklı 6 ncı maddesinde "Gece vakti deyiminden; güneşin batmasından bir saat sonra başlayan ve doğmasından bir saat evvele kadar devam eden zaman süresi" olarak tanımlanmıştır. 6245 sayılı Kanun hükümlerine göre harcırah bir tazminat niteliğinde değil, memurun yaptığı gerçek giderler olan yemek, yatmak ve ulaşım karşılığında verilmektedir. Dolayısıyla, harcırahın hak edilebilmesi için 3 husus önem arz etmektedir. Bunlar öğle yemeği, akşam yemeği ve gecenin geçirilmesidir. Buna göre, akşam 20.00 ile 02.00 saatleri arasında görev yapan personelin; öğle (saat 13.00) yemeği, akşam (saat 19.00) yemeği ve gecenin geçirilmesi şartlarını taşımadığı anlaşılmaktadır. Burada tarih değişmiş olsa da Kanunda geçen gece kavramı gerçekleşmemiştir. Bu itibarla, Alo 181 Çağrı Merkezi gürültü ve şikayet denetimleri kapsamında alınan fazla mesainin yanında memurun yaptığı gerçek giderler için 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre gündelik ödenmesi mümkün olup, söz konusu Kanunda belirtilen öğle yemeği, akşam yemeği ve gecenin geçirilmesi şartlarını taşımaması halinde harcırah ödenmesi mümkün bulunmamaktadır. Bilgilerinizi rica ederim. 

Editör: Haber Merkezi