2024 yılı memur h cetveli harcırah bedelleri 

2024 yılında memurlara geçici görev yolluk ödemelerinde ve sürekli görev yolluk ödemelerinde yapılacak harcırah ödeme tutarları belli oldu 

İçindekiler 

  1. 2024 yılında ek göstergesi 8000 üzeri olan memurlar  ne kadar harcırah alacak 

  2. 2024 ek göstergesi 6400-8000 arası olan memurlar  ne kadar harcırah alacak

  3. 2024 ek göstergesi 3600-6400 arası olan  memurlar  ne kadar harcırah alacak 

  4. 2024 yılı ek göstergesi 3600 altı olan memurlar  ne kadar harcırah alacak

A-a)Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcıları     500

b)Anayasa Mahkemesi Başkanı, Bakanlar, Genelkurmay Başkanı, Milletvekilleri, Kuvvet Komutanları, Jandarma  Genel  Komutanı,  Sahil Güvenlik Komutanı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, Orgeneraller, Oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık  Mahkemesi  ve  Sayıştay  Başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanları, Kamu Başdenetçisi    480

"2024 yılında memur harcırahları ne kadar , 2024 h cetveli "

B-Memur ve Hizmetlilerden;

a)Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar (1)                                             465

b)Ek göstergesi  6400 (dahil) - 8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar                                      435

c)Ek göstergesi  3600 (dahil) -  6400 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar                                     420

d)Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar                                                                                                          405

e)Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar                                                                                                         400

2024 KKTC yolluk miktarları 2024 KKTC yolluk miktarları

(1)6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre verilecek gündeliklerin hesabında bu tutar esas alınır.

*6245sayılıHarcırah Kanununun 33üncü maddesinin(b) fıkrasına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında gündeliklerinin%60 artırımlı miktarı,

(d) fıkrasınagöre yapılacak ödemelerde ise görevlendirmenin ilk 10 günü için gündeliklerinin %60 artırımlı miktarı, takipeden 80 günü için gündeliklerinin %50 si, müteakip 90 günü için ise müstehak oldukları gündeliklerinin %40’ı  esas alınır.

II-Arazi Üzerinde Çalışanlara Verilecek Tazminatlar (Madde 50) 50 nci Maddenin

1, 2, 3, 4 ve 5 inci Bentlerinde Yer Alan Personel :

a)Kadro derecesi 1-4 olanlar                           82

b)Kadro derecesi 5-15 olanlar                          77