Memur çocuğu sınav ve staj için il dışına gittiğinde kamu misafirhanelerinde kalabilecek 

7 dönem memur toplu sözleşmasinde yer alan düzenleme ile memurların bakmakla yükümlü olduğu çocukları il dışında staj ve ya sınava gittiklerinde bu durumu belgelendirmeleri kaydı ile kamu misafirhanelerinden faydalanabilecekler.

Misafirhanelerden yararlanma 

2024 yılı Yurt Dışı yollukları belli oldu 2024 yılı Yurt Dışı yollukları belli oldu

MADDE 41- (1) Tedavi maksadıyla memuriyet mahalli dışına giden memur ve eşi ile bakmakla yükümlü olduğu ana, baba ve çocukları misafirhanelerden imkanlar nispetinde yararlandırılırlar.

(2) Memurların bakmakla yükümlü olduğu çocuklarından yükseköğrenim görmekteyken sınav veya en fazla bir ay sürecek zorunlu staj sebebiyle memuriyet mahalli dışına gidenler, sınava gireceklerini veya öğrenim stajının zorunlu olduğunu belgelendirmek kaydıyla kamu kuramlarınca işletilen misafirhanelerden imkanlar dahilinde kurum personeli tarifesi üzerinden faydalandırılırlar.