Memur kardeşi için harcırah alabilirmi

Memurların memuriyet mahalli dışına naklen atanmaları durumunda memurun memuriyet mahallinden yeni atanmış olduğu memuriyet mahallindeki ikametgahına kadar harcırah alması mümkündür.Memura ödenecek olan sürekli görev harcırahı belirlenirken memurun evini taşıyıp taşımadığı, atama yapılan yerin mesafesi, ve yanında götürmüş olduğu aile bireylerine göre harcırah miktarı değişiklik göstermektedir.Memurun yanında götürdüğü aile bireyleri için öncelikle bakmakla yükümlü olup olmadığı, daha sonra ise memurun bu yakınlarının kanunda sayılan yakınlarından olup olmadığı önem kazanmaktadır.6245 sayılı harcırah kanunun tarifler başlıklı 3 maddesinde aile fertlerinin kimlerden oluştuğu açıklanmıştır. İlgili maddeye göre memurun harcırah alabileceği aile fertleri 

"e. Aile fertleri: Memur ve hizmetlinin, harcırah verilmesini gerektiren olay sırasında evlilik bağıyla bağlı olduğu eşi ile bakmakla yükümlü olduğu usul ve füruu ve erkek ve kız kardeşlerini;ifade eder" şeklinde tanımlanmıştır.

Buna göre memurun usul füruğu şu şekilde açıklanabilir.

ana baba dede vs ecdad anlamına gelen usul  ile çocuk ve torunlar, onların çocukları vs anlamına gelen füruğdan oluşur.Buna göre memurun anne babası çocukları torunları usul füruğ tanımı içinde yer alır. Memur bunlara bakmakla yükümlü olarak bunlar için harcırah alabilir.

Başka bir anlatımla bir kisinin duz bir hat uzerinde asagi ve yukari dogru giden soyu olarak tanimlanabilir; yukari dogru giden usul, asagi dogru giden furudur. dolayisiyla, sadece dogrudan kan baginiz olanlar, yani kendisinden dogmus olduklariniz ve sizden dogmus olanlar bu kapsama girer; kardes, teyze, amca, hala, dayi vs. usul ve furu kapsaminda degildir.

2024 yılı Yurt Dışı yollukları belli oldu 2024 yılı Yurt Dışı yollukları belli oldu

Memurun kardeşi usul füruğ kapsamında olmamakla birlikte kanun maddesinde memurun bakmakla yükümlü olduğu kardeşleri için harcırah alabileceği hüküm altına alındığından memur bakmakla yükümlü olmak şartı ile kardeşleri için harcırah alabilecektir.