Memurun anne babası için harcırah alması , memur hangi yakınları için sürekli görev yolluğu alabilir?

Naklen memuriyet mahalli dışına atanan memur 6245 sayılı harcırah kanununda yer alan düzenlemeler çerçevesinde sürekli görev yolluğu alabilmektedir. Memurun kendisi eşi ve çocukları için sürekli görev yolluğu alması mümkün olup, bunun yanında bakmakla yükümlü olduğu anne ve babasınıda naklen atandığı yere götürmesi halinde onlar içinde harcırah alması mümkündür.

6245 sayılı Kanunun 3’üncü maddesinin (d) fıkrasında, aile fertlerinin tanımı yapılmış ve ayrıca, Kanunun 4’üncü maddesinde de harcırah verilecek kimseler arasında ilgili personelin aile fertleri de sayılmıştır. Bu kimselere, dolayısıyla ilgili personelin anne ve babasına harcırah verilebilmesi için, bunların memur ve hizmetli tarafından bakmakla yükümlü olunan kişiler arasında olması gerekmektedir. Harcırah Kanununda hangi hallerde kimlerin, memur veya hizmetli tarafından bakmakla yükümlü olunan kişiler arasında sayılacağı hususunda açıklık bulunmamaktadır. Hatta, bunlardan özel gelirleri olanların da harcırah verilecek aile fertleri kapsamına alınıp alınamayacakları belirtilmemiştir.

Bu bağlamda, 6245 sayılı Kanun’un, memur ve hizmetli tarafından bakılmadığı takdirde geçimini sağlayamayacak aile fertleri için harcırah ödenmesi esasını getirmiş bulunmaktadır.

Geçici görevde geceyi geçirmek kavramı neyi ifade eder? Geçici görevde geceyi geçirmek kavramı neyi ifade eder?

Bunlara ilave olarak, memur ve hizmetlinin anne ve babasına kendi konutunda bakması gerekip gerekmediği hususunda; Harcırah Kanunu’nda birlikte ikamet etme şartı aranmadığından, memur ve hizmetli birlikte oturmayan ancak söz konusu personelin bakmakla yükümlü olduğu anne ve babasının da sürekli görev yolluğundan yararlanmasının mümkün olabileceğini ifade edebiliriz.

Editör: Haber Merkezi