Resmi belge, araç ve gereçlerin yetki verilen mahaller dışına çıkarılmaması ve iadesi fiiline uygulanacak cezalar 

Memurların ödev ve sorumluluklarına ilişkin düzenlemeler 657 sayılı kanunun 6-16 maddelerinde düzenlenmiştir.Memurun ödev ve sorumluluklarından biriside Resmi belge, araç ve gereçlerin yetki verilen mahaller dışına çıkarılmamasıdır.Memurun işlemiş olduğu fiilin ağırlığına göre 657 sayılı kanuna göre memura aşağıda sayılan cezaların birisi verilebilir.

657 sayılı Kanun’un “Disiplin cezalarının çeşitleri ile ceza uygulanacak fiil ve haller” başlıklı 125. maddesinin

(A) Bendinin (a) fıkrasında yer alan “Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranma,” düzenleme “Uyarma” cezasını;

(B) Bendinin (a) fıkrasında yer alan “Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kusurlu davranmak.” ve (f) fıkrasında yer alan “Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzeri eşyayı kaybetmek,” düzenlemeleri “Kınama” cezasını;

Yağma suçundan ceza alan memurun cezası adli sicil belgesi isteme yetkisinden dolayı iptal edildi Yağma suçundan ceza alan memurun cezası adli sicil belgesi isteme yetkisinden dolayı iptal edildi

(C) Bendinin (a) fıkrasında yer alan “Kasıtlı olarak; verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçleri korumamak, bakımını yapmamak, hor kullanmak,” ve (c) fıkrasında yer alan “Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzerlerini özel menfaat sağlamak için kullanmak,” düzenlemeleri “Aylıktan Kesme” cezasını gerektiren disiplin suçu olarak öngörülmüştür.

Editör: TE Bilisim