Denetimde örnekleme riski nedir

Denetimde örneklemeyi uygularken denetçi iki tür riskle karşılaşır: Örnekleme Riski , Örneklemeden Kaynaklanmayan Risk

Denetimde örnekleme riski nedir

Denetimde örnekleme riski nedir 

Denetçi tarafından denetim esnasında örnekleme uygulanırken denetçinin örnekleme açısından iki çeşit risk ile karşı karşıya kalması mümkündür.

Denetimde örneklemeyi uygularken denetçi iki tür riskle karşılaşır:

• Örnekleme Riski

• Örneklemeden Kaynaklanmayan Risk

Örnekleme riski; denetçinin, seçilen örneklere dayanarak vardığı kanaatin, popülasyonun tümüne aynı denetim tekniklerini uygulaması halinde varacağı kanaatten farklı olabilmesi riskidir.

 İki tür örnekleme riski vardır:

-Denetçinin, kontrol testinde, kontrol riskini fiili durumdakinden daha yüksek olarak belirlediği veya maddi doğrulama prosedürlerini yürüttüğünde önemli bir hatanın bulunmadığı bir durumda bu tür bir hatanın var olduğu sonucuna ulaşması riskidir. Bu tür bir risk, sonuçları teyit etmek için gereğinden fazla çalışma yapılmasını gerektirmesi nedeniyle denetimin etkinliğini etkiler.

-Denetçinin, kontrol testi sonucunda, kontrol riskini fiili durumdakinden daha düşük belirlediği veya maddi doğrulama prosedürleri uyguladığında, önemli bir hatanın bulunduğu bir durumda bu hatayı tespit edememesi riskidir. Bu tür bir risk, denetimin etkinliğini olumsuz etkiler ve uygun olmayan bir denetim görüşüne yol açabilir.

Örnekleme riski aşağıdaki durumlardan kaynaklanabilir:

-Popülasyonun yanlış tanımlanması,

-Örneklem birimlerinin doğru belirlenmemesi,

-Örnekleme yönteminin yanlış seçilmesi,

-Örneklem büyüklüğünün yanlış belirlenmesi.

-Örnek seçim tekniğinin yanlış belirlenmesi,

Örneklemeden kaynaklanmayan risk; denetçinin, örnekleme ile ilgili olmayan bir nedenden dolayı hatalı bir değerlendirme yapmasına neden olan faktörlerden kaynaklanır.

Denetçi uygun olmayan denetim teknikleri kullanabilir veya denetçi kanıtları yanlış

yorumlayabilir ve bu nedenle bir hatayı algılamakta başarısız olabilir.

YORUM EKLE