İktisadi Devlet Teşekkülü, Kamu İktisadi Kuruluşu ayrımı

 Kamu İktisadi Teşebbüsleri Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT), 'iktisadi devlet teşekkülü” ile 'kamu iktisadi kuruluşu”nun ortak adıdır.

  İktisadi Devlet Teşekkülü, Kamu İktisadi Kuruluşu ayrımı

 Kamu İktisadi Teşebbüsleri Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT), “iktisadi devlet teşekkülü” ile “kamu iktisadi kuruluşu”nun ortak adıdır.  

  İktisadi Devlet Teşekkülü, Kamu İktisadi Kuruluşu  ayrımı

 İktisadi Devlet Teşekkülü, Kamu İktisadi Kuruluşu  ayrımı 

Kamuda bazı işler özellikleri nedeniyle kitler aracılığı ile yürütülür.Kamuda bulunan iktasadş devlet teşekkülleri ile kamu iktasadi kuruluşlarının tanımlarında bazen karışıklıklar olmaktadır.

 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT), “iktisadi devlet teşekkülü” ile “kamu iktisadi kuruluşu”nun ortak adıdır.  

  İktisadi Devlet Teşekkülü; sermayesinin tamamı devlete ait, iktisadi alanda ticari esaslara göre faaliyet göstermek üzere kurulan kamu iktisadi teşebbüsüdür. Kamu İktisadi Kuruluşu ise, sermayesinin tamamı devlete ait olup tekel niteliğindeki mal ve hizmetleri kamu yararı gözeterek üretmek ve pazarlamak üzere kurulan ve gördüğü bu kamu hizmeti dolayısıyla ürettiği mal ve hizmetler imtiyaz sayılan kamu iktisadi teşebbüsüdür. İktisadi Devlet Teşekkülü  Sermayesinin tamamı devlete ait, iktisadi alanda ticari esaslara göre faaliyet göstermek üzere kurulan kamu iktisadi teşebbüsüdür.  

Kamu İktisadi Kuruluşu  Sermayesinin tamamı devlete ait olup tekel niteliğindeki mal ve hizmetleri kamu yararı gözeterek üretmek ve pazarlamak üzere kurulan ve gördüğü bu kamu hizmeti dolayısıyla ürettiği mal ve hizmetler imtiyaz sayılan kamu iktisadi teşebbüsüdür. 

Tüm kamu iktisadi teşebbüsleri ilgili kuruluş statüsüne sahip olup, hizmet yönünden yerinden yönetim kuruluşları olarak örgütlendirilmişlerdir. 

YORUM EKLE