4 b sözleşmeli personel refakat izni

4 b sözleşmeli personel refakat izni ne kadar, 4 b li memur hangi yakınları için refakat izni alabilir , 4 b refakat raporunda olması gereken bilgiler , 4 b refakat izninin de ücret kesilir mi?

4 b sözleşmeli personel refakat izni

4 b sözleşmeli personel refakat izni  merak edilenler 

4 b sözleşmeli personel refakat izni ne kadar, 4 b li memur hangi yakınları için refakat izni alabilir , 4 b refakat raporunda olması gereken bilgiler , 4 b refakat izninin de ücret kesilir mi? hususunda merak edilenleri bu yazımızda açıklamaya çalıştık.

4 b sözleşmeli personel refakat izni ne kadar

4 b li sözleşmeli personelin yakınlarının rahatsızlanması durumunda 3 aya kadar refakat izni alma hakkı bulunmaktadır.

4 b li sözleşmeli personel hangi yakınları için refakat izni alabilir ?

Sözleşmeli personelin, bakmakla yükümlü olduğu veya sözleşmeli personel refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine üç aya kadar ücretli izin verilir.

4 b refakat raporunda olması gereken bilgiler

Refakat sebebiyle izin verilmesine esas teşkil edecek sağlık kurulu raporunda; refakati gerektiren tıbbî sebepler, refakat edilmediği takdirde hayatî tehlike bulunup bulunmadığı, sürekli ve yakın bakım gerekip gerekmediği, üç ayı geçmeyecek şekilde refakat süresi ve varsa refakatçinin sahip olması gereken özel nitelikler belirtilir.

4 bli sözleşmeli personel  refakat izninin de ücret kesilir mi?

4 b li sözleşmeli personellere istekleri üzerine üç aya kadar  verilen refakat izni ücretli izindir.

YORUM EKLE