Fizyokrat Görüş hakkında merak edilenler

fizyokrasi nedir, fizyokrat görüşün borçlamaya bakışı, Fizyokratlar liberalizmin öncüleridir.Fizyokratların vergi hakkındaki görüşü “tek ve dolaysız vergi”dir.

Fizyokrat Görüş hakkında merak edilenler

Fizyokrat Görüş hakkında merak edilenler 

Fizyokrat Görüş

- Fizyokratlar Bütün maliyeyi kapsayan genel bir sistem oluşturmuşlardır.

- Fizyokratlar  18. Yüzyılda ilk defa fransada ortaya çıkmıştır.

- Fizyokratlar klasik libaral görüşün doğup gelişmesine öncülük etmişlerdir.

-Fizyokratlar liberalizmin öncüleridir.

- Fizyokratlar  Devlet müdahalesine karşıdırlar. Toplum hayatını yöneten bir doğal düzenin varlığına inanırlar. Fizyokratlar, her insanın kendi kişiselçıkarlarının bilincinde olduğunu ve uyruğunda olduğu ülkelerin çıkarmış oldukları yasalara göre değil, doğa yasasına göre davranacakları tezini ileri sürmüştür.

- Fizyokratlar  Doğal düzeni savundukları için devlet müdahalesinin mümkün olduğu kadar düşük olmasını isterler.

- Fizyokratlar  Devlet harcamalarının borçlanmayı artıracağını savundukları için devlet harcamalarının kısılmasını tavsiye ederler.

-Borçlanmaya başvurulmasını uygun görmezler. Aşırı devlet harcamalarının çok ve çeşitli

vergilemeyi gerekli kılacağını, bunun da doğal düzeni bozacağını savunurlar.

-Fizyokraside  Zenginliğin kaynağı tarımdır

- Devletin sadece tarım üzerinden ve dolaysız vergi almasını savunurlar.

-Fizyokratların vergi hakkındaki görüşü “tek ve dolaysız vergi”dir.

YORUM EKLE