İç Denetçi adayları eğitim bekliyor

Maliye bakanlığınca yapılması planlanan iç denetçi eğitiminin yapılmaması adayları mağdur ediyor

İç Denetçi adayları eğitim bekliyor

İç Denetçi adayları eğitim bekliyor

Hazine ve Maliye Bakanlığınca 2020 yılında yapılan duyuruya göre 200 adet iç denetçi adayı için sınav yapılmış sınav sonucunda başarılı olanlar ile sınava girmeden eğitime katılma hakkı olan uluslararası sertifika sahibi  adayların  eğitimi planlanmıştır. 2020 Kasım ayında yapılan iç denetçi belirleme sınavının sonuçlarının açıklanmış olmasına rağmen aradan geçen 5 aylık sürece rağmen iç denetçi eğitimine katılacak olan adaylar için hala eğitim yapılamamıştır.İç denetçi olarak atanmak için ilgili sınava giren adaylar iç denetçi eğitiminin bir an önce yapılmasını Hazine ve Maliye Bakanlığından talep etmektedirler. Konuya ilişkin olarak sitemize  gönderilen haber metnini yazımız ekinde yayımlıyoruz.

İç denetçi adaylarının sınav yapılması hususu ile ilgili göndermiş olduğu haber metni

Hazine ve Maliye Bakanlığı ; 10 Ekim 2020 tarihinde ÖSYM tarafından yapılan İç Denetçi Aday Belirleme Sınavının 10 Kasım 2020 tarihinde açıklanmasına rağmen sınavda başarılı olan ve uluslararası geçerliliği olan sertifikalardan birine sahip olup aday belirleme sınavından muaf olan adayların eğitimlerini halen gerçekleştirmedi. İç Denetçi adayları, iç denetçi aday eğitimlerinin yapılmasını talep ediyor. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun yürürlüğe girmesi ile kamu mali anlayışına bir çok yenilik dahil olmuştur. Bu yeniliklerden biri de "iç denetim" müessesesidir. İç denetimin işler hale gelmesiyle kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması hedeflenmiş, hesap verilebilirlik ve saydamlık ilkeleri sağlamlaştırılmaya çalışılmıştır. 2005 yılından beri yetkili kılınan İç Denetim Koordinasyon Kurulu ile idarelere iç denetçi kadrosu ihdas edilmiştir. 2021 yılı itibariyle 2077 kadronun 888’ine atama yapılmıştır. Mevcut kadrolara atamalar ve atananların sertifikaları 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ek maddeleri ile sağlanmıştır.

Bilindiği üzere Kalkınma Planında yer alan politika ve tedbirler kapsamında kamu idarelerinde, iç kontrol sistemlerinin ve iç denetim uygulamalarının etkinliğinin artırılması amaç edinilmiş ve Yeni Cumhurbaşkanlığı Sisteminde denetimin etkinliğinin artması ve ülke kaynaklarının daha etkili, ekonomik ve verimli kullanılması için İç Denetim müessesesi güçlendirilmeli, bunun için de sertifika sahibi iç denetçi sayısı arttırılması gerektiği belirtilmiştir.

2020 yılı Ağustos ayında İç Denetçi Aday Belirleme sınav ilanı verilmiş ve 10 Ekim 2020 tarihinde sınav ÖSYM tarafından yapılmıştır. 10 Kasım 2020 tarihinde sınav sonuçları ÖSYM tarafından açıklanmış ve İç Denetim Koordinasyon Kurulu web sitesinde sertifika sınavının içeriği, şekli ve tarihi ile uluslararası geçerliliği olan sertifikalardan birine sahip olup aday belirleme sınavından muaf olan adayların eğitime başvuru esaslarının ve diğer hususların daha sonra açıklanacağı duyurulmuştur.

Halen İç Denetim Koordinasyon Kurulunun web sitesinde yer alan “2021-2023 Dönemi Kamu İç Denetim Strateji Belgesinin Kabul Edilmesine Dair Karar” a göre Kamu idarelerinde iç denetim fonksiyonun yaygınlaştırılması ve iç denetçi dolu kadro sayısının toplam kadro sayısına oranının 2021 yılı sonunda %50, 2022 yılı sonunda %55, 2023 yılı sonunda %60 oranına yükseltilmesi amaç ve hedefi belirlenmesine rağmen aradan geçen yaklaşık 6 ay boyunca sertifika eğitiminin şekli, tarihi ve içeriği belirlenememiş ve adaylar mağdur olmuştur.

Yeni Cumhurbaşkanlığı sisteminde denetimin etkinliğinin artırılması ve 2021-2023 dönemi iç denetim strateji belgesinde belirtilen amaçlar çerçevesinde sertifika eğitiminin gecikmeksizin başlaması elzemdir. 2021 yılı içinde ÖSYM tarafından 100 kişilik yeni bir iç denetçi aday belirleme sınavının yapılacak olmasının 2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında belirtilmesine karşın 10 Ekim 2020 tarihindeki sınavda başarılı olanların eğitimlerinin yapılamamış olması anlaşılamamaktadır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 01.03.2021- 31.03.2021 tarihleri arasında Muhasebe Yetkilisi Sertifika Eğitiminin online olarak çevrimiçi gerçekleştiği gibi iç denetçi adaylarının eğitimlerinin de çevrimiçi düzenlenerek hem kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması hem de sınavda başarılı olan adayların daha fazla mağdur edilmemesi için gereklidir.

Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2021, 08:54
YORUM EKLE