ATAMA/İSTİFA

Atama işleminin iptali istemiyle açılan davada kişi eski görevi dışında bir göreve atanabilir mi?
Atama işleminin iptali istemiyle açılan davada kişi eski görevi dışında bir göreve atanabilir mi?

Atama işleminin iptali istemiyle açılan davada kişi eski görevi dışında bir göreve atanabilir mi?

Görevde yükselme sınavından sonra değişen yönetmelikteki başarı puanı gerekçe gösterilerek atama yapılmayabilir mi?
Görevde yükselme sınavından sonra değişen yönetmelikteki başarı puanı gerekçe gösterilerek atama yapılmayabilir mi?

Görevde yükselme sınavından sonra değişen yönetmelikteki başarı puanı gerekçe gösterilerek atama yapılmayabilir mi?

VHKİ kadrolarına sınavsız atama yapılabilir mi?
VHKİ kadrolarına sınavsız atama yapılabilir mi?
Seçimlerde adaylık için istifa eden memur şahsa bağlı kadroya atanmak zorunda mıdır?
Seçimlerde adaylık için istifa eden memur şahsa bağlı kadroya atanmak zorunda mıdır?
Zorunlu çalışma süresini tamamlayan personelden tercih alınmadan atama yapılmaması
Zorunlu çalışma süresini tamamlayan personelden tercih alınmadan atama yapılmaması
Daire Başkanı, hakkında yürütülen cezai soruşturma sebebiyle şef kadrosuna atanabilir mi?
Daire Başkanı, hakkında yürütülen cezai soruşturma sebebiyle şef kadrosuna atanabilir mi?

Daire Başkanı, hakkında yürütülen cezai soruşturma sebebiyle şef kadrosuna atanabilir mi?

Kanser hastası babasına bakan personelin göreve başlayamamasının idarece dikkate alınması gerek
Kanser hastası babasına bakan personelin göreve başlayamamasının idarece dikkate alınması gerek

Babası kanser tedavisi gören memurun atama talebinin yerine getirilmesi gerektiği, anne ve babası hasta olan memurun izin hakkı danıştay kararı

Son başvuru tarihi itibariyle mezun olmayanların mezuniyet şartı aranan kadroya atanamayacağı
Son başvuru tarihi itibariyle mezun olmayanların mezuniyet şartı aranan kadroya atanamayacağı
Merkez atamalı personel sadece merkez teşkilatının görevde yükselme kadrolarına başvurabilir
Merkez atamalı personel sadece merkez teşkilatının görevde yükselme kadrolarına başvurabilir
İstenilen puan şartını taşımayan adayın atamasının her zaman iptal edilebileceği hakkında
İstenilen puan şartını taşımayan adayın atamasının her zaman iptal edilebileceği hakkında