ATAMA/İSTİFA

Uzman yardımcısı iken istifa eden personelin geri dönme talebi reddedildi
Uzman yardımcısı iken istifa eden personelin geri dönme talebi reddedildi

Uzman yardımcısı iken istifa eden personelin geri dönme talebinin reddi haklı bulundu

Danıştay'dan güvenlik soruşturması ile ilgili iptal kararı
Danıştay'dan güvenlik soruşturması ile ilgili iptal kararı

Danıştay'dan güvenlik soruşturması ile ilgili iptal kararı

DPB'den rüşvet vermeye teşebbüs suçundan ceza alan ve cezası ertelenen kişinin memur olarak atanması hakkında görüş
DPB'den rüşvet vermeye teşebbüs suçundan ceza alan ve cezası ertelenen kişinin memur olarak atanması hakkında görüş
Engelli yakını bulunan aday memur başka kurumlara naklen atanabilir mi?
Engelli yakını bulunan aday memur başka kurumlara naklen atanabilir mi?
Memuriyetin Sona Erme Halleri-II
Memuriyetin Sona Erme Halleri-II
Devlet Memurluğunun Sona Erme Halleri-I
Devlet Memurluğunun Sona Erme Halleri-I

Memurluğun Sona Erme Halleri, Memuriyet Hangi Hallerde Sona Erer?, Memurluğa Giriş Şartlarını Kaybetme ve Çekilme/Çekilmiş Sayılma, 657 98 maddeye göre istifa

Askerlik Sebebiyle Göreve Başlayamama Meşru Mazeret Sayılır mı?
Askerlik Sebebiyle Göreve Başlayamama Meşru Mazeret Sayılır mı?

Askerlik Sebebiyle Göreve Başlayamama Meşru Mazeret Oluşturur mu? Askerlik Sebebiyle Atanan Göreve Başlayamama

68 B Atamalarda Hangi Çalışmalar Dikkate Alınır?
68 B Atamalarda Hangi Çalışmalar Dikkate Alınır?
Engellilerin Devlet Memuru Olması
Engellilerin Devlet Memuru Olması
Devlet Memurunun Olağanüstü Hal Döneminde Çekilme Usulü
Devlet Memurunun Olağanüstü Hal Döneminde Çekilme Usulü