Engellilerin Devlet Memuru Olması

engelli raporu olanlar nasıl devlet memuru olabilir, engelli memur olmak içn aranan şartlar nelerdir,

Engellilerin Devlet Memuru Olması

engelli raporu olanlar nasıl devlet memuru olabilir, engelli memur olmak içn aranan şartlar nelerdir,

Engellilerin Devlet Memuru Olması

Engellilerin Devlet Memuru Olması engelli raporu olanlar nasıl devlet memuru olabilir, engelli memur olmak içn aranan şartlar nelerdir, 

Türkiye'deki engelli birey sayısı toplam nüfusun yaklaşık yüzde on üçünü oluşturmaktadır. Engelli kişilerin bir kısmı aktif olarak iş gücüne katılırken bir kısmı ise çalışamamaktadır. İş gücüne katılanlardan özel ve kamu sektöründe işçi statüsünde çalışanlar olduğu gibi memur statüsünde görev yapanlarda bulunmaktadır. Önceki dönemlere bakıldığı zaman çalışma şartları ve işe giriş koşullarında önemli kolaylıklar sağlanan engellilerin, kamu kurum ve kuruluşlarında daha fazla istihdam edilebilmesi için Devlet tarafından sürekli yeni politikalar geliştirilmektedir. Engeller ise  en çok memur olarak görev yapmak için emek harcamaktadırlar.

Devlet Memurları Kanunu kurumların engelli personel çalıştırma yükümlülüğüne dair düzenleme yapmıştır. Kanunun 53. maddesinde konuya ilişkin hükümler yer almaktadır.  Söz konusu maddeye göre, kamu kurum ve kuruluşları yurtdışı teşkilatları hariç  dolu kadrolarının toplamının yüzde 3'ü oranında engelli personel çalıştırmak zorundadırlar. Engeliler için sınavların ,ilk defa Devlet memuru olacaklar için açılan sınavlardan ayrı zamanlı olarak , merkezi olarak yapılmasına veya yaptırılmasına imkan tanınmıştır. Yapılacak sınavlarda engelli kontenjanı açığı bulunması ve eğitim grupları ile eğitim durumlarına göre soru hazırlanması gerektiği de ifade edilmiştir.

Engellilerin memurluğa alınması ve memuriyetle ilgili diğer hususlarla ilgili düzenlemelerin bir yönetmelik çıkarmak suretiyle yapılacağı da Kanunun 53. maddesi ile hüküm altına alınmıştır. Söz konusu maddeye istinaden "Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik" yayımlanmıştır.

Yönetmelik Engellilerin Memuriyete Girmesinde Nasıl Bir Sistem Benimsemiştir?

Engellilerin Devlet Memurlarına Alınmaları Hakkında Yönetmelik, engelli bireylerin devlet memurluğuna alınmasında iki yöntem belirlemiştir.

1- EKPSS

2-Kura

Şimdi bu yöntemler hakkında bilgi vermeye çalışalım.

1-EKPSS

Engelliler için yapılan kamu personeli seçme sınavını ifade etmektedir. EKPSS, ortaöğretim, ön lisans veya lisans düzeyinde eğitim veren kurumlardan mezun veya sınavın geçerlik süresi içerisinde mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar için yapılmaktadır. Adaylar eğitim durumları ve engel gruplarının oluşturduğu dezavantaj  göz önünde bulundurularak sınava tabi tutulurlar. Adayların sınav sonucunda atamalarının yapılabilmesi için tercih işlemlerinin son başvuru günü itibariyle mezun olmaları gerekir.

 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı, aynı zamanda kamu kurum ve kuruluşları tarafından Türkiye İş Kurumu aracılığıyla yapılan engelli işçi alımlarında da kullanılır.

2-Kura

Kura usulü,  ilkokul, ortaokul, ilköğretim ve özel eğitim iş uygulama merkezi veya okulu mezunu veya bu okullardan yerleştirme işlemlerine son başvuru tarihi itibarıyla mezun olabilecek engelli adaylar için uygulanır.  Devlet memurlarının sınıflandırmasında öğrenim durumunu düzenleyen Devlet Memurları Kanunu'nun 41 inci maddesi de dikkate alınarak adayların kamu kurum ve kuruluşlarına tercihleri doğrultusunda yerleştirmeleri amacıyla bu usul kullanılır. Kura işlemi noter huzurunda yapılır. Kura işlemini başvuru yapan adaylar tarafından da izlenebilir.

Kura yöntemiyle yerleşmek isteyen adayların kayıtları her bir dönem için sadece bir kez alınır. Dönem içerisinde gerçekleştirilecek yerleştirme işlemlerine ancak başvuruları kayıt altına alınan adaylar başvurabilir.

EKPSS Nasıl Yapılır?

Devlet Personel Başkanlığı tarafından, her yıl ocak ayında bir sınav ve/veya yerleştirme takvimi belirleyerek duyuru yapar. Sınavın yapılacağı yer ve zamana, sınav konularına, puan hesaplama yöntemine ilişkin usul ve esaslar da DPB tarafından belirlenir. Engelliler İçin Kamu Personeli Seçme Sınavı kura ve yerleştirme işlemine ilişkin duyurular da yine DPB internet sitesinden duyurulur.

EKPSS'nin diğer merkezi kamu personel alım sınavlarından ayrı yapılması için kamu kurum ve kuruluşlarının engelli kotasında açık olması lazımdır. Engelli kotası açık olduğu sürece EKPSS sınavı yapılır. Yapılacak sınavın soruları, engellilerin bilgi, yetenek ve becerilerini ölçecek şekilde hazırlanır. Adayların talep etmeleri halinde engel grubuna uygun olarak okuyucu ve/veya işaretleyici olmak üzere sınav görevlisi temin edilir. Sınav sonuçları ise sınavı yapan kurumun internet sitesinden ilan edilir. Sınavlar iki yıl geçerli olup süre sonunda yeni bir sınav açılmazsa, sınav bir sonraki sınava kadar geçerliliğini sürdürür.

EKPSS'ye Dair Diğer Konular

Engelli bireylerin atanmasına ilişkin kadro sayısı toplam dolu memur kadro sayısının %3'üdür. Bu sayıya kurumun yurtdışı teşkilatında görev yapan personellerin sayısı dahil değildir. Kamu kurum ve kuruluşlarının, hizmet gereklerine göre engellilerin atanmasına tahsis edecekleri münhal kadrolarını, EKPSS sonuçlarına veya kura usulüne göre yerleştirme yapılmasını sağlayacak şekilde farklı eğitim düzeyi, hizmet sınıfları ve unvanlar itibarıyla hazırlamaları esastır. Kurumlarda engellilerin istihdamı için uygun münhal kadro yoksa diğer münhal kadrolarda değişiklik yaparak gerekli kadroları temin etmek zorundadır.  Engelli personelin istihdam edileceği birimler kurumlar tarafından belirlenir.

Yerleştirme İşlemleri Hakkında Bilg

Engelli bireylerin kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirilmesinde 2 yöntem uygulanır. Bu yöntemler EKPSS ve Kura usulüdür.

1-EKPSS

EKPSS usulüne göre yerleştirmelerde adayın aldığı puan esas alınır. Bir kadroyu aynı puanı alan iki aday aynı anda tercih etmişse önce mezun olan aday yerleştirilir. Mezuniyet tarihi de aynıysa yaşı büyük olan tercih edilir.

2- Kura

Bu usulde adaylar kuraya tabi tutulur. Kura neticesi kazanan aday kadroya atanır.

Engelli bireylerin memuriyete atanması hususunda buraya kadar anlattıklarımız, 657 sayılı yasanın 53 üncü maddesi ve bu maddeye dayanılarak çıkartılan yönetmelik hükümleri bakımından konunun değerlendirilmesiydi. Engelli bireyler bunun dışında istemeleri halinde ve engellerinin sınava katılımlarını önlememesi koşuluyla KPSS sınavına da girip memur kadrolarına atanabilirler.

Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2022, 09:32
YORUM EKLE