Müstafi sayılma işleminin uzatılması kamu zararı kabul edildi

Müstafi sayılma işleminin uzatılması kamu zararı kabul edildi

Müstafi sayılma işleminin uzatılması kamu zararı kabul edildi

Müstafi sayılma işleminin uzatılması kamu zararı kabul edildi

Müstafi sayılma işleminin uzatılması kamu zararı kabul edildi

Müstafi sayılma işleminin uzatılması kamu zararı kabul edildi

Sayıştay, müstafi sayılma işleminin uzatılmasının kamu zararı olduğuna hükmetti. Sayıştayın konuya ilişkin bulgusu aşağıda yer almaktadır.

"BULGU 15: Müstafi Sayılma İşleminin Uzaması Nedeniyle Personele Gecikilen Dönem Kadar Ücret Ödenmesi Müstafi sayılması gereken kişilerin müstafi sayılma işlemlerinin zamanında yapılmadığı görülmüş olup müstafi işlemlerinin zamanında yapılmaması nedeniyle gecikilen dönem kadar ücret ödenmesine neden olunmuştur.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 94’üncü maddesinde yer alan; “… Mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkinin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır.” hükmü gereğince mezuniyetsiz ve kurumlarınca kabul edilen mazereti olmadan görevini kesintisiz olarak 10 gün ve üzeri terk eden kişilerin istifa etmiş sayılmaları ve kurumla ilişiğinin kesilip maaş ödemelerinin kesilmesi gerekmektedir. İstanbul İlinde yapılan yerinde denetimler sırasında 2020 ve 2021 yıllarında 209 personelin 10 gün ve üzeri sürelerle işe gelmedikleri bu süreçte istifa etmiş sayılma işlemlerinin uzadığı ve idarenin ilgili kişilere ödeme yapmaya devam ettiği görülmüştür. Müstafi sayılma işleminin sürecinin 9 aya kadar uzadığı ve bu süreçte müstafi sayılanlara maaş ödemelerinin devam ettiği daha sonra yapılan ödemeler için alacak kaydının oluşturulduğu fakat ilgili kişilerden tahsilat yapamama sorunuyla karşılaşıldığı görülmüştür.

Kamu idaresi cevabında, bulgu konusu edilen hususların hızlandırılması ve gecikmeye mahal vermeden yerine getirilmesi için il müdürlüklerinin talimatlandırıldığı ifade edilmiştir.

Sonuç olarak; kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması, kamu zararına sebebiyet verilmemesi açısından müstafi sayılma işlemlerine ilişkin süreçlerin hassasiyetle takip edilmesi gerekmektedir."

YORUM EKLE