4 b li sözleşmeli personelin doğum izni

4 b li sözleşmeli personeli doğum yapması halinde kullanacağı doğum izni süreleri ile ilgili merak edilenler

4 b li sözleşmeli personelin doğum izni

4 b li sözleşmeli personelin doğum izni 

Kamuda 4 b sözleşmeli kadroda çalışan memurların doğum yapması halinde doğum izni kullanma hakları bulunmaktadır. 4b li kadın memurun doğum izni ne kadar, 4 b li memurun ikiz veya üçüz çocuğa gebe olması durumunda doğum izni ne kadar,4b li kadın memurun doğum izninin doğum sonrasına aktarılması , 4b li kadın memurun erken doğum yapması halinde doğum izni,    4 b sözleşmeli kadın personellerin doğum izin sürelerine ilişkin merak edilen hususları bu yazımızda açıklıyoruz. 

4b li kadın memurun doğum izni ne kadardır? 

4 b li sözleşmeli memurunSözleşmeli kadın personele, doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı hafta süre ile ücretli doğum izni verilir.

4 b li memurun ikiz veya üçüz çocuğa gebe olması durumunda doğum izni ne kadardır?

4 b li sözleşmeli memurun  doğum izni çoğul gebelik halinde, doğum öncesi sekiz haftalık izin süresine iki hafta eklenir.

4b li kadın memurun doğum izninin doğum sonrasına aktarılması  

Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesinde, sağlık durumunun uygun olduğunu doktor raporu ile belgeleyen sözleşmeli kadın personel, isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, sözleşmeli kadın personelin isteği halinde doğum öncesi fiilen(1) çalıştığı süreler, doğum sonrası izin süresine eklenir. 

4b li kadın memurun erken doğum yapması halinde doğum izni 

Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası izin süresine ilave edilir. Doğum izninin başlaması gereken tarihten önce gerçekleşen doğumlarda ise doğum tarihi ile doğum izninin başlaması gereken tarih arasındaki süre doğum sonrası izne ilave edilir.

4b li kadın memurun doğumda veya doğum sonrası ölmesi halinde doğum izni

Doğumda veya doğum sonrasında doğum izni kullanırken annenin ölümü halinde, isteği üzerine sözleşmeli personel olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir. 

YORUM EKLE