Eşi doğum yapan memur yarım gün izin hakkından faydalanabilir mi?

Eşi doğum yapan memur yarım gün izin hakkından faydalanabilir mi?, çocuğu olan erkek memur yarım gün izin hakkı varmıdır? memurun doğumda yarım gün izin hakkı

Eşi doğum yapan memur yarım gün izin hakkından faydalanabilir mi?

Eşi doğum yapan memur yarım gün izin hakkından faydalanabilir mi?

657 sayılı kanunda bayan memurların faydalanma hakkı bulunan izinlerden biriside yarım gün izin hakkıdır. Kanunda yer alan düzenlemeler çerçevesinde doğum yapan kadın memur yarım gün izin hakkından faydalanabilir.Eşi doğum yapan erkek memurun ise yarım gün izin hakkından faydalanması mümkün değildir. Yarım gün izin hakkından sadece kadın memur yararlanır. Yarım gün izin hakkından yararlanan memura ayrıca süt izni verilmeyecektir. Yarım gün izin hakkını kullanmakta iken çocuğun ölümü halinde memur bu iznin kalan süresini kullanamaz.

Yarım gün izin hakkından yararlanan memurun günlük çalışma süresi, 657 sayılı Kanun’un 100. maddesi uyarınca belirlenen günlük çalışma süresinin yarısı kadardır. Günün yirmi dört saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde görev yapan ve yarım gün izin hakkından yararlanan memurun çalışma şekli, haftalık yirmi saatlik çalışma süresinin dikkate alınması suretiyle kurumlarınca düzenlenir. Doğum yaptıktan sonra Devlet memurluğuna ataması yapılan kişi, çocuğunun hayatta olması kaydıyla yarım gün izin hakkını talep edebilecektir. Ancak, bu memurun yarım gün izin süresi, doğum sonrası sekiz haftalık sürenin bitiminden itibaren birinci doğumda iki ay, ikinci doğumda dört ay, sonraki doğumlarda ise altı aylık sürenin kalan kısmı kadardır.  Çoğul (ikiz, üçüz,…) doğumlarda yarım gün izin süresine birer ay ilave edilecektir

YORUM EKLE